Befektetési célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok térítés nélküli átvétele


Befektetési célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok térítés nélküli átvétele

Kontírozás:
Térítés nélkül átvett, tartós értékpapírok nyilvántartásba vétele a befektetett pénzügyi eszközök között az átadó könyv szerinti értékén (vagy piaci értéken, ha az a kisebb):
T 18. Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok
 K 9891. Térítés nélkül átvett eszközök forgalmi, piaci értéke
A rendkívüli bevételek teljes összegének időbeli elhatárolása:
T 9891. Térítés nélkül átvett eszközök forgalmi, piaci értéke
 K 4833. Térítés nélkül átvett (ajándékba kapott, fellelt stb.) eszközök értékének elhatárolása
A térítés nélkül átvett értékpapírokhoz kapcsolódó állománycsökkenések például értékvesztés elszámolása:
T 874. Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése
 K 189. Értékpapírok értékvesztése és annak visszaírása
Az időbeli elhatárolás feloldása a ráfordítás felmerülésekor az elszámolt összegben:
T 4833. Térítés nélkül átvett (ajándékba kapott, fellelt stb.) eszközök értékének elhatárolása
 K 9891. Térítés nélkül átvett eszközök forgalmi, piaci értéke
A passzív időbeli elhatárolást akkor is meg kell szüntetni, ha a térítés nélkül átvett értékpapír kikerül a vállalkozás könyveiből (értékesítés, apportálás, térítés nélküli átadás, stb).
Gyakran előforduló hibák:
 A térítés nélkül átvett értékpapírt nem szerepeltetik értékkel a nyilvántartásban.
 Az értékpapírokra vonatkozó átértékelési szabályokat nem alkalmazzák a térítés nélkül átvett értékpapírokra.
 Az időbeli elhatárolás, illetve annak feloldása nem történik meg.