Befektetési célú értékpapír vásárlása


Kamatozó kötvény vásárlása befektetési céllal

Kontírozás:
A vételárban felhalmozott időarányos kamat nélküli érték nyilvántartásba vétele:
T 18. Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok
 K 384. Elszámolási betétszámla
A nyilvántartási érték nem tartalmazhatja a vételárban szereplő kamatot.
Vételárban lévő időarányos kamat elszámolása:
T 9734. Kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat
 K 384. Elszámolási betétszámla
A beszerzési érték és a névérték különbözetéből (ha nyereség jellegű) a beszerzéstől a mérlegfordulónapig időarányosan jutó összeg:
T 3912. Értékpapírok beszerzéséhez kapcsolódó különbözetből az időarányos árfolyamnyereség elhatárolása
 K 979. Egyéb pénzügyi bevétel
A beszerzési érték és a névérték különbözetéből (ha veszteség jellegű) a beszerzéstől a mérlegfordulónapig időarányosan jutó összeg:
T 879. Egyéb pénzügyi ráfordítások
 K 4822. Értékpapírok beszerzéséhez kapcsolódó különbözetből az időarányos árfolyamveszteség elhatárolása
Év végén, az üzleti évet érintő időarányos kamat elhatárolás:
T 3913. Árbevétel, egyéb kamatbevétel, egyéb bevétel elhatárolása
 K 9732. Kamatozó értékpapír kapott (járó) kamata

Gyakran előforduló hibák:
 A nyilvántartási érték tartalmazza a vételárban lévő kamatot.
 Az üzleti évet érintő időarányos kamat elhatárolása nem történik meg év végén.
 A vételárban lévő időarányos kamatot pénzügyi műveletek ráfordításaként számolják el.
 Nem határolják el az értékpapír beszerzésének napjáig számított kamattal csökkentett beszerzési érték és a névérték közötti különbözetnek az időarányos összegét.


Befektetési célú diszkont értékpapír vásárlása

Kontírozás:Befektetési célú diszkont értékpapír vásárlásának megjelenése a mérlegben: Eszköznövekedés: a diszkont értékpapír fizetett ellenértékének összegében nő a befektetett pénzügyi eszközök állománya. Eszközcsökkenés: az ellenértékkel csökken a pénzeszközök állománya.
A diszkont értékpapírok jellemzője, hogy névérték alatt kerülnek kibocsátásra, a fizetendő ellenértéket kell elszámolni bekerülési értékként:T 18. Hitelviszonyt megtestesítő tartós értékpapírok (diszkont értékpapír)
K 384. Elszámolási betétszámla
A névérték és a bekerülési érték közötti tárgyévre jutó különbséget el kell határolni, és csak akkor kell megszüntetni, amikor az értékpapír beváltására sok kerül. A következő időszak nyitásakor ezt az elhatárolást nem kell feloldani, azaz a következő évben egy évre jutó kamatjellegű bevételt kell elhatárolni.T 391. Bevételek aktiv időbeli elhatárolása
K 973. Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége
Gyakran előforduló hibák:Az időbeli elhatárolás feloldásra kerül a következő évi nyitást követően.