Befektetési célú értékpapír cseréje


Befektetési célú értékpapír cseréje

Kontírozás:
A gazdasági esemény elszámolására több megoldási lehetőség is adódik.
Egyik lehetőség az elszámolásra
Meglévő értékpapír könyv szerinti értékének elszámolása:
T 871. Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége
 K 18. Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok
Új értékpapír nyilvántartásba vétele csereszerződés szerinti értéken:
T 18. Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok
 K 479. Rövid lejáratú különféle egyéb kötelezettségek
Követelés elszámolása csereszerződés szerinti értéken:
T 368. Különféle egyéb követelések
 K 973. Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége
Követelés és kötelezettség összevezetése a csereszerződés szerinti értéken:
T 479. Rövid lejáratú különféle egyéb kötelezettségek
 K 368. Különféle egyéb követelések
Az értékpapír csere során keletkező árfolyamnyereség vagy árfolyamveszteség (az összevezetés a könyv szerinti érték és a csereszerződés szerinti kisebb értéken történik):
T 973. Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége
 K 871. Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége
A gazdasági esemény elszámolásának egy másik megoldási lehetőségeMeglévő értékpapír könyv szerinti értékének elszámolása:
T 368. Különféle egyéb követelések
 K 18. Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok
Új értékpapír nyilvántartásba vétele csereszerződés szerinti értéken:
T 18. Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok
 K 479. Rövid lejáratú különféle egyéb kötelezettségek
Követelés és kötelezettség összevezetése a csereszerződés szerinti értéken:
T 479. Rövid lejáratú különféle egyéb kötelezettségek
 K 368. Különféle egyéb követelések
A csere során keletkező árfolyamnyereség, amennyiben a csereszerződés szerinti kisebb érték nagyobb, mint az átadott értékpapír könyv szerinti értéke:
T 479. Rövid lejáratú különféle egyéb kötelezettségek
 K 973. Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége
A csere során keletkező árfolyamveszteség, amennyiben a csereszerződés szerinti kisebb érték alacsonyabb, mint az átadott értékpapír könyv szerinti értéke:
T 871. Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége
 K 368. Különféle egyéb követelések
Gyakran előforduló hibák:
Az elszámolás nem bruttó módon történik.