Árúk Térítés nélkül átadása


Térítés nélkül átadott kereskedelmi áru tényleges beszerzési áron

Kontírozás:
Az elszámolást meghatározza, hogy a vállalkozás a kereskedelmi árukészletéről folyamatos mennyiségi és értékbeni nyilvántartást vezet-e vagy sem.
Folyamatosan vezetett analitika esetében
A térítés nélkül átadott árukészlet kivezetése a nyilvántartásból:
T 8891. Térítés nélkül átadott eszközök nyilvántartás szerinti értéke
 K 261. Kereskedelmi áruk beszerzési áron
Nem folyamatosan vezetett analitika esetében
Az árukészlet a beszerzésekor ELÁBÉ-ként került elszámolásra. Ha azt a megoldást választotta a vállalkozás, hogy a nyitó készlet értékét a nyitást követően elszámolta költségként, akkor a térítés nélkül átadott készlet értékét az ELÁBÉ korrigálásával vissza kell vételezni az áruk főkönyvi számlára a számviteli politikában meghatározott készletértékelési módszer alkalmazásával. Ezt követően kell az átadást elszámolni.
A térítés nélkül átadott árukészlet visszavételezésének elszámolása:
T 261. Áruk beszerzési áron
 K 814. ELÁBÉ (összköltségtípusú eredménykimutatás esetén)
 K 812. Belföldön ELÁBÉ (forgalmi típusú eredménykimutatás esetén)
 K 832. Külföldön ELÁBÉ (forgalmi típusú eredménykimutatás esetén)
Az átadás elszámolása:
T 8891. Térítés nélkül átadott eszközök nyilvántartás szerinti értéke
 K 261. Áruk beszerzési áron
Gyakran előforduló hibák:
 Az átadás bizonylatai, dokumentumai nem megfelelőek.
 Nem folyamatos készletnyilvántartás esetén az ELÁBÉ korrigálása elmarad.


Térítés nélkül átadott áru fogyasztói áras nyilvántartás esetén

Kontírozás:Térítés nélkül átadott kereskedelmi áru nyilvántartási áronA nyilvántartási ár többféleképpen értelmezhető:
 a kiskereskedelmi árukészletnél jellemzően fogyasztói árat jelent
 a nagykereskedelmi árukészletnél eladási árat jelent, de alkalmazható az elszámoló ár is.
Az eszköz állománycsökkenésének elszámolása nyilvántartási áron:
T 8891. Térítés nélkül átadott eszközök nyilvántartás szerinti értéke
 K 264. Áruk eladási/fogyasztói áron
 K 262. Áruk elszámoló áron
A térítés nélküli átadásra jutó árrés, árkülönbözet elszámolása:
A fogyasztói áron, illetve az eladási áron való nyilvántartás esetében az árrés Követel jellegű, azaz a készlet tényleges beszerzési ára alacsonyabb a fogyasztói árnál:
T 265. Áruk árrése
 K 8891. Térítés nélkül átadott eszközök nyilvántartás szerinti értéke
Az elszámoló áron való nyilvántartásnál az árkülönbözet lehet Követel jellegű, azaz a készlet tényleges beszerzési ára alacsonyabb az elszámoló árnál:
T 263. Áruk árkülönbözete
 K 8891. Térítés nélkül átadott eszközök nyilvántartás szerinti értéke
Az elszámoló áron való nyilvántartásnál viszont az árkülönbözet lehet Tartozik jellegű is, azaz a készlet tényleges beszerzési ára magasabb az elszámoló árnál:
T 8891. Térítés nélkül átadott eszközök nyilvántartás szerinti értéke
 K 263. Áruk árkülönbözete

Gyakran előforduló hibák:
 Az árrés, árkülönbözet elszámolása kimarad.
 Az analitika és a főkönyv nem egyezik az árkülönbözet, árrés elszámolása után.
 Nincs megfelelően dokumentálva a térítés nélküli átadás.


A térítés nélküli, ajándékként, hagyatékként történő átadás utáni áfa elszámolása


Kontírozás:
A térítés nélküli átadás az átadó részéről áfa fizetési kötelezettséget okoz.
Az elszámolás két módon történhet:
 ha az átadó nem hárítja át az átvevőre az áfa megfizetését:
T 8891. Térítés nélkül átadott vagyontárgyak nyilvántartás szerinti értéke
 K 467. Fizetendő áfa
 ha az átadó áthárítja az átvevőre az áfa megfizetését:
T 368. Különféle egyéb követelések
 K 467. Fizetendő áfa
Gyakran előforduló hibák:
Az áfát nem a forgalmi érték után számítják.