Árúk Térítés nélkül átvétele


Térítés nélkül, ajándékként, hagyatékként átvett áruk

Kontírozás:
Térítés nélküli átvételkor az átadó által közölt könyv szerinti érték, de maximum az áru piaci értéke a bekerülési érték. Ajándékként, hagyatékként átvett eszközök esetében az átadó által közölt könyv szerinti érték nem értelmezhető, így kizárólag a piaci érték lehet a bekerülési érték.
T 261. Áruk beszerzési áron
 K 9891. Térítés nélkül átvett eszközök értéke
Térítés nélkül átvett készlet értékének elhatárolása:
T 9891. Térítés nélkül átvett eszközök értéke
 K 48333. Térítés nélkül átvett eszközök értékének elhatárolása
Állománycsökkenéskor a költség, ráfordítás elszámolása a könyv szerinti értéken:
T 814. ELÁBÉ
T 86. Egyéb ráfordítások
T 88. Rendkívüli ráfordítások
 K 261. Áruk beszerzési áron
A készlet költségként, ill. ráfordításként történő elszámolásakor az időbeli elhatárolás megszüntetése:
T 4833. Térítés nélkül átvett eszközök értékének elhatárolása
 K 9891. Térítés nélkül átvett eszközök értéke
Gyakran előforduló hibák:
 A bekerülési érték nem pontosan kerül meghatározásra. A helyes megoldás, hogy a piaci érték és az átadó által közölt könyv szerinti érték közül mindig az alacsonyabb értéket kell bekerülési értékként figyelembe venni a térítés nélkül átvett eszközöknél. Az ajándékként, hagyatékként, átvett eszközöknél pedig a piaci érték a mérvadó.
 Nem történik meg az időbeli elhatárolás.
 Az állománycsökkenést követően nem történik meg az időbeli elhatárolás feloldása.