Áruk leltáreltérése


Nagykereskedelmi áru káreseménye, selejtezése elszámolóáras nyilvántartás esetén

Kontírozás:
A nagykereskedelmi árukészletben bekövetkezett kár elszámolása elszámoló áron, ha a kár, selejtezés mértéke nem haladja meg a szokásos mértéket:
T 513. Eladott áruk beszerzési értéke
 K 231. Nagykereskedelmi áruk
A nagykereskedelmi árukészletben bekövetkezett kár elszámolása elszámoló áron, ha a kár, selejtezés mértéke meghaladja a szokásos mértéket:
T 883. Szokásos mértéket meghaladó eredményt csökkentő tételek
 K 231. Nagykereskedelmi áruk
A nagykereskedelmi árukészletben bekövetkezett kárra jutó átkülönbözet elszámolása, ha a kár, selejtezés mértéke nem haladja meg a szokásos mértéket:
T 2319. Nagykereskedelmi áruk árkülönbözete
 K 513. Eladott áruk beszerzési értéke
A nagykereskedelmi árukészletben bekövetkezett kárra jutó árkülönbözet elszámolása, ha a kár, selejtezés mértéke meghaladja a szokásos mértéket:
T 2319. Nagykereskedelmi áruk árkülönbözete
 K 883. Szokásos mértéket meghaladó eredményt csökkentő tételek
Gyakran előforduló hibák:
 Selejtezési jegyzőkönyv nem készül, vagy nem pontosan készül el.
 Az árkülönbözet elszámolása nem megfelelően történik.
 A szokásos és a rendkívüli mértéket a vállalkozás nem szabályozza a számviteli politikájában.


Nagykereskedelmi áruk leltáreltérése

A nagykereskedelmi árukészlet csökkentése a leltárhiány összegével:
T 513. Eladott áruk beszerzési értéke
 K 2311. Nagykereskedelmi áruk elszámolóáron
A leltárhiányra jutó árkülönbözet elszámolása:
T 2319. Nagykereskedelmi áruk árkülönbözete
 K 513. Eladott áruk beszerzési értéke
Nagykereskedelmi árukészletben bekövetkezett káresemény (rendkívüli gazdasági esemény) könyvelése elszámolóáras nyilvántartás esetén:
T 88. Rendkívüli ráfordítások
 K 2311. Nagykereskedelmi áruk elszámolóáron
A káreseményre jutó árkülönbözet elszámolása:
T 2319. Nagykereskedelmi áruk árkülönbözete
 K 88. Rendkívüli ráfordítások
A leltártöbblet könyvelése elszámolóáron:
T 2311. Nagykereskedelmi áruk elszámolóáron
 K 98. Rendkívüli bevételek
A leltártöbbletre jutó árkülönbözet elszámolása:
T 98. Rendkívüli bevételek
 K 2319. Nagykereskedelmi áruk árkülönbözete
A rendkívüli bevételek passzív időbeli elhatárolása:
T 98. Rendkívüli bevételek
 K 48. Passzív időbeli elhatárolások
Az időbeli elhatárolás megszüntetésére akkor kerül sor, amikor a leltártöbbletként fellelt árukészlettel kapcsolatosan költséget, ráfordítást számol el a vállalkozás:
A leltártöbbletként fellelt nagykereskedelmi árukészlettel kapcsolatos költségek elszámolása:
T 513. Eladott áruk beszerzési értéke
 K 2311. Nagykereskedelmi áruk elszámolóáron
A készletfelhasználásra jutó árkülönbözet elszámolása:
T 2319. Nagykereskedelmi áruk árkülönbözete
 K 513. Eladott áruk beszerzési értéke
Az időbeli elhatárolás megszüntetése az elszámolt költséggel egyező mértékben:
T 48. Passzív időbeli elhatárolások
K 98. Rendkívüli bevételek
Gyakran előforduló hibák:
 A felleltározott nagykereskedelmi árukészlet tényleges beszerzési árának meghatározása pontatlan.
 A fellelt árukészlet nyilvántartásba vétele nem, vagy nem szabályszerűen történik meg.


Kereskedelmi áruk selejtezésének, hiányának elszámolása tényleges beszerzési áras nyilvántartás esetében

Az árukészletet selejtezni kell akkor, ha oly mértékben megrongálódik, feleslegessé válik, az előírásoknak vagy eredeti rendeltetésének nem felel meg, értékesítése kétségessé válik, hogy az árukészletnek nem állapítható meg piaci értéke, így a könyvekből ki kell vezetni.
Kontírozása:
Folyamatosan vezetett analitikus nyilvántartás esetén
T 8693. Hiányzó, megsemmisült, állományból kivezetett készletek könyv szerinti értéke
 K 261. Áruk beszerzési áron
Nem folyamatosan, illetve egyáltalán nem vezetett analitikus nyilvántartás esetén
Ebben az esetben az árukészletet a beszerzéskor azonnal eladott áruk beszerzési értékeként (ELÁBÉ) számolta el a vállalkozás. Ha azt a megoldást választotta, hogy a nyitó készlet értékét a nyitást követően elszámolta költségként, akkor a selejtezett készlet értékét az ELÁBÉ korrigálásával vissza kell vételezni az áruk főkönyvi számlára. Ezt követően kell a selejtet elszámolni.
A selejtezett, hiányzó árukészlet visszavételezésének elszámolása:
T 261. Áruk beszerzési áron
 K 814. ELÁBÉ (összköltségtípusú eredménykimutatás esetén)
 K 812. Belföldön ELÁBÉ (forgalmi típusú eredménykimutatás esetén)
 K 832. Külföldön ELÁBÉ (forgalmi típusú eredménykimutatás esetén)
A selejt, hiány elszámolása:
T 8693. Hiányzó, megsemmisült, állományból kivezetett készletek könyv szerinti értéke
 K 261. Áruk beszerzési áron

Gyakran előforduló hibák:
 Az árukészlet selejtezésének, hiányának értéke ELÁBÉ-ként kerül elszámolásra, nem egyéb ráfordításként.
 A selejtezés, hiány nem megfelelően dokumentált.
 A selejtezés, hiány mértékétől függően megkülönböztetésre kerül a szokásos és a rendkívüli mértékű selejt. A hatályos számviteli törvény szerint e megkülönböztetés nem indokolt, bármilyen mértékű, illetve bármekkora értékű a selejtezés, azt egyéb ráfordításként kell elszámolni. A kiegészítő mellékletben utalhat arra a vállalkozás, hogy a forgalom, a vállalkozási nagyság, stb. szempontjából a selejtezés mértéke "elfogadható" vagy sem. Javasolt a selejtezés indokát is megnevezni a kiegészítő mellékletben.


Kiskereskedelmi áruk selejtezésének, hiányának elszámolása fogyasztói áras nyilvántartás esetében

Kontírozás:
A selejtezett árukészlet elszámolása fogyasztói áron:
T 8693. Hiányzó, megsemmisült, állományból kivezetett készletek könyv szerinti értéke
 K 264. Áruk fogyasztói áron
A selejtre jutó árrés elszámolása:
A kiskereskedelmi áruk árrése Követel jellegű, azaz a készlet tényleges beszerzési ára alacsonyabb a fogyasztói árnál:
T 265. Áruk árrése
 K 8693. Hiányzó, megsemmisült, állományból kivezetett készletek könyv szerinti értéke
Gyakran előforduló hibák:
 Az árukészlet selejtezésének, hiányának értéke ELÁBÉ-ként kerül elszámolásra, nem egyéb ráfordításként.
 A selejtezés, hiány nem megfelelően dokumentált.
 A selejtezés, hiány mértékétől függően megkülönböztetésre kerül a szokásos és a rendkívüli mértékű selejt. A hatályos Számviteli törvény szerint e megkülönböztetés nem indokolt, bármilyen mértékű, illetve bármekkora értékű a selejtezés, azt egyéb ráfordításként kell elszámolni. A kiegészítő mellékletben utalhat arra a vállalkozás, hogy a forgalom, a vállalkozási nagyság, stb. szempontjából a selejtezés mértéke "elfogadható" vagy sem. Javasolt a selejtezés indokát is megnevezni a kiegészítő mellékletben.
 Az árrés helytelenül kerül elszámolásra, nem jellegének megfelelően.


Nagykereskedelmi áruk selejtezése, hiánya elszámoló áras nyilvántartás esetében

Kontírozása:
A készletcsökkenés elszámolása elszámoló áron:
T 8693. Hiányzó, megsemmisült, állományból kivezetett készletek könyv szerinti értéke
 K 262. Áruk elszámoló áron
A selejtre, hiányra jutó árkülönbözet elszámolása, ha a beszerzési ár alacsonyabb, mint az elszámoló ár:
T 263. Áruk árkülönbözete
 K 8693. Hiányzó, megsemmisült, állományból kivezetett készletek könyv szerinti értéke
A selejtre, hiányra jutó árkülönbözet elszámolása, ha a beszerzési ár magasabb, mint az elszámoló ár:
T 8693. Hiányzó, megsemmisült, állományból kivezetett készletek könyv szerinti értéke
 K 263. Áruk árkülönbözete
Gyakran előforduló hibák:
 A készlet könyv szerinti értékét ELÁBÉ-ként számolják el, nem pedig egyéb ráfordításként.
 Az elszámoló árat az árkülönbözet összegével helytelenül korrigálják.
 Az analitikus nyilvántartás vezetése hiányos, amelynek következtében a főkönyvvel nem egyezik az analitika.