Anyagok Térítés nélkül átvétele


Térítés nélkül, ajándékként, hagyatékként átvett anyagok

Kontírozás:
Térítés nélküli átvételkor az átadó által közölt könyv szerinti érték, de maximum az anyag piaci értéke a bekerülési érték. Ajándékként, hagyatékként átvett eszközök esetében az átadó által közölt könyv szerinti érték nem értelmezhető, így kizárólag az anyag piaci értéke lehet a bekerülési érték.
T 21-22. Anyagok
 K 9891. Térítés nélkül átvett eszközök értéke
Térítés nélkül átvett anyagkészlet értékének elhatárolása:
T 9891. Térítés nélkül átvett eszközök értéke
 K 4833. Térítés nélkül átvett eszközök értékének elhatárolása
Állománycsökkenéskor a költség, ráfordítás elszámolása a könyv szerinti értéken:
T 511. Anyagköltség
T 814. ELÁBÉ
T 86. Egyéb ráfordítások
T 88. Rendkívüli ráfordítások
 K 21-22. Anyagok
A készlet költségként, ill. ráfordításként történő elszámolásakor az időbeli elhatárolás megszüntetése:
T 4833. Térítés nélkül átvett eszközök értékének elhatárolása
 K 9891. Térítés nélkül átvett eszközök értéke
Gyakran előforduló hibák:
 A bekerülési érték nem pontosan kerül meghatározásra. A helyes megoldás, hogy a piaci érték és az átadó által közölt könyv szerinti érték közül mindig az alacsonyabb értéket kell bekerülési értékként figyelembe venni a térítés nélkül átvett eszközöknél. Az ajándékként, hagyatékként, átvett eszközöknél pedig a piaci érték a mérvadó.
 Nem történik meg az időbeli elhatárolás.
 Az állománycsökkenést követően nem történik meg az időbeli elhatárolás feloldása.


A térítés nélkül, ajándékként, hagyatékként átvett anyagok áfája

Kontírozás:Az Áfa törvény szerint a térítés nélküli átadás az átadónál áfa fizetési kötelezettséget okoz, így az átvevőnél előzetesen felszámított áfaként kell elszámolni, ha az átvevő vállalkozás adóköteles tevékenységet végez.
Két eset lehetséges:
 az átvevő az átadónak megfizeti az áfát
T 466. Előzetesen felszámított áfa
 K 479. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek
 az átvevő az átadónak nem fizeti meg az áfat
T 466. Előzetesen felszámított áfa
 K 989. Egyéb rendkívüli bevételek
Gyakran előforduló hibák:
Az áfa elszámolása nem a piaci érték után történik. Az Áfa törvény értelmében a piaci/forgalmi érték után kell az áfat számítani.