Anyagok Térítés nélkül átadása


Térítés nélkül átadott anyag

Kontírozás:
Könyv szerinti érték kivezetése:
T 881. Térítés nélkül átadott vagyontárgyak nyilvántartás szerinti értéke
 K 21-22. Anyagok

Kapcsolódó tételek:
Áfa elszámolása ha nem hárították át az átvevőre:
T 881. Térítés nélkül átadott vagyontárgyak nyilvántartás szerinti értéke
 K 467. Fizetendő áfa

Áfa elszámolása ha áthárították az átvevőre:
T 369. Különféle egyéb követelések
 K 467. Fizetendő áfa

Gyakran előforduló hibák:
 A gazdasági eseményt nem rendkívüli ráfordításként számolják el.
Vásárolt készletek térítés nélküli átadása:

Kontírozás:
A térítés nélkül átadott vásárolt készletek értékének elszámolása tényleges beszerzési ár alkalmazása esetén:
T 881. Térítés nélkül átadott vagyontárgyak nyilvántartás szerinti értéke
 K 21-25. Vásárolt készletek

A térítés nélkül átadott vásárolt készletek értékének elszámolása tervezett beszerzési ár alkalmazása esetén:
T 881. Térítés nélkül átadott vagyontárgyak nyilvántartás szerinti értéke
 K 21-25. Vásárolt készletek

A térítés nélkül átadott anyagkészlethez kapcsolódó elszámoló árkülönbözet elszámolása, ha
 a beszerzési ár magasabb, mint az elszámoló ár:
T 881. Térítés nélkül átadott vagyontárgyak nyilvántartás szerinti értéke
 K 219-229. Anyagok árkülönbözete
 a beszerzési ár alacsonyabb, mint az elszámoló ár:
T 219-229. Anyagok árkülönbözete
 K 881. Térítés nélkül átadott vagyontárgyak nyilvántartás szerinti értéke

A fogyasztói áron nyilvántartott áruk és betétdíjas göngyölegek térítés nélkül átadására jutó különbözet elszámolása:
T 23-259. Áruk árrése, göngyölegek árkülönbözete
 K 881. Térítés nélkül átadott vagyontárgyak nyilvántartás szerinti értéke

A beszerzéskor azonnal költségként elszámolt vásárolt készletek térítés nélküli átadásának elszámolása.
Az elszámolt anyagjellegű ráfordítás csökkentése a vásárolt készletek állományba való visszavételezésével egyidőben:
T 21-25. Vásárolt készletek
 K 51. Anyagjellegű ráfordítások

A vásárolt készlet térítés nélküli átadásának elszámolása:
T 881. Térítés nélkül átadott vagyontárgyak nyilvántartás szerinti értéke
 K 21-25. Vásárolt készletek

Az általános forgalmi adóval kapcsolatos információk a 2. számú állománycsökkenésnél találhatók meg.A térítés nélküli, ajándékként, hagyatékként történő átadás utáni áfa elszámolása

Kontírozás:
A térítés nélküli átadás az átadó részéről áfa fizetési kötelezettséget okoz.
Az elszámolás két módon történhet:
 ha az átadó nem hárítja át az átvevőre az áfa megfizetését:
T 8891. Térítés nélkül átadott vagyontárgyak nyilvántartás szerinti értéke
 K 467. Fizetendő áfa
 ha az átadó áthárítja az átvevőre az áfa megfizetését:
T 368. Különféle egyéb követelések
 K 467. Fizetendő áfa
Gyakran előforduló hibák:
Az áfát nem a forgalmi érték után számítják.


A térítés nélkül, ajándékként, hagyatékként átadott eszközök elszámolása nem folyamatosan vezetett analitika mellett

Kontírozás:
Ha a vállalkozások nem folyamatosan vagy nem vezetik analitikus nyilvántartásukat, akkor a beszerzéskor azonnal költségként számolják el a beszerzéseket. Mivel a térítés nélküli átadás rendkívüli ráfordítást okoz, az elszámolás a következő.
Az elszámolt anyagköltség csökkentése az anyagok visszavételezésének elszámolásával készletértékelési módszer alkalmazásával:
T 21-22. Anyagok
 K 511. Anyagköltség
Az anyagok térítés nélküli átadásának elszámolása:
T 8891. Térítés nélkül átadott vagyontárgyak nyilvántartás szerinti értéke
 K 21-22. Anyagok
Gyakran előforduló hibák:
Az alkalmazott készletértékelési módszert a számviteli politikában rögzíteni kell, és ez gyakran nem történik meg.