Anyagok Követelés fejében átvétele


Követelés fejében átvett eszközök felszámolás alatt álló vevőtől

Kontírozás:
Az eszközök nyilvántartásba vétele a vagyonfelosztási javaslat szerinti értékben:
T 21-22. Anyagok
T 466. Előzetesen felszámított áfa
 K 4541. Belföldi szállítók
Kötelezettség átvezetése a vagyonfelosztási javaslat szerinti értékben:
T 4541. Belföldi szállítók
 K 479. Különféle rövid lejáratú kötelezettségek
Követelés átvezetése a vagyonfelosztási javaslat szerinti összegben:
T 479. Különféle rövid lejáratú kötelezettségek
 K 311. Belföldi követelések
A követelés ki nem egyenlített részének leírása hitelezési veszteségként:
T 8691. Behajthatatlan követelés leírt összege
 K 311. Belföldi követelések
Ha a követelés fejében átvett eszközök vagyonfelosztási javaslat szerinti értéke meghaladja a nyilvántartott követelés összegét:
T 4541. Belföldi szállítók
 K 969. Különféle egyéb bevételek
Gyakran előforduló hibák:
 Az áfa elszámolásának az alapja nem a számlát helyettesítő okmány.
 A veszteség elszámolása nem egyéb ráfordításként, illetve a nyereség elszámolása nem egyéb bevételként történik.
 Figyelmen kívül hagyják a vállalkozások, hogy a behajthatatlan követelést a Számviteli törvény 3. § (4) bekezdése 10. pontja szabályozza. A behajthatatlan követelés megítélésében a Társasági és osztalékadó törvény is a Számviteli törvényre hivatkozik.