Anyagok értékvesztése


Anyagkészlet értékvesztése folyamatos készletnyilvántartás esetén

Az anyagok esetében értékvesztést kell elszámolni, ha a mérlegkészítéskor ismert piaci érték tartósan és jelentősen alacsonyabb az anyagok könyv szerinti értékénél, illetve ha az anyagkészlet megrongálódik, feleslegessé válik, felhasználása vagy értékesítése kétségessé válik, az előírásoknak vagy az eredeti rendeltetésének nem felel meg.
Kontírozás:
Ha a vállalkozás tényleges beszerzési áron tartja nyilván készleteit:
T 8661. Készletek értékvesztése
 K 21-22. Anyagok
Ha a vállalkozása tervezett beszerzési áron (elszámolóáron) tartja nyilván készleteit akkor az árkülönbözeti számlára kell elszámolni az értékvesztés összegét, hiszen a készlet mennyisége nem változik, pusztán az értéke csökken.
T 8661. Készletek értékvesztése
 K 228. Anyagok árkülönbözete
Gyakran előforduló hibák:
 Az értékvesztés elszámolása nem a mérlegkészítéskor ismert piaci értékhez viszonyítva történik, hanem az üzleti év fordulónapjához viszonyítva.
 Tervezett beszerzési nyilvántartás esetében nem az árkülönbözeti számlán mutatják ki az értékvesztést.
 Az értékvesztés anyagköltségként kerül elszámolásra, nem pedig - helyesen - egyéb ráfordításként.
 A számviteli politikában nem kerül rögzítésre, hogy mit minősítenek tartósnak és jelentősnek az értékvesztés elszámolásának szempontjából az egyes vállalkozások.


Anyagok értékvesztésének elszámolása nem folyamtosan vezetett analitikus nyilvántartáskor

Kontírozás:
Ha a vállalkozás nem folyamatosan, illetve egyáltalán nem vezet analitikus nyilvántartást, akkor az anyagkészletet a beszerzéskor azonnal anyagköltségként számolta el. Ha azt a megoldást választotta, hogy a nyitó készlet értékét a nyitást követően elszámolta költségként, akkor a zárókészlet értékét az anyagköltség korrigálásával vissza kell vételezni az anyagok főkönyvi számlára. Ezt követően történhet meg az értékvesztést elszámolása.
A záró anyagkészlet visszavételezésének elszámolása:
T 21-22. Anyagok
 K 511. Anyagköltség
Értékvesztés elszámolása:
T 8661. Készletek értékvesztése
 K 21-22. Anyagok
Gyakran előforduló hibák:
 Az értékvesztés elszámolása nem a mérlegkészítéskor ismert piaci értékhez viszonyítva történik, hanem az üzleti év fordulónapjához viszonyítva.
 Az értékvesztés anyagköltségként kerül elszámolásra, nem pedig - helyesen - egyéb ráfordításként.
 A számviteli politikában nem kerül rögzítésre, hogy mit minősítenek tartósnak és jelentősnek az értékvesztés elszámolásának szempontjából az egyes vállalkozások.