Anyagok értékesítése


Anyagok értékesítése

Könyv szerinti értéken:
T 513. Eladott áruk beszerzési értéke
 K 21-22.Anyagok
Kapcsolódó tételek:
Belföldi értékesítés esetén az árbevétel és a fizetendő általános forgalmi adó elszámolása:
T 311. Belföldi követelések
 K 91-92. Belföldi értékesítés árbevétele
 K 467. Fizetendő általános forgalmi adó
Külföldi értékesítés esetén az árbevétel elszámolása a teljesítésnapján érvényes deviza vételi árfolyam alapján:
T 316. Külföldi követelések 
 K 93-94. Exportértékesítés árbevétele
Gyakran előforduló hibák: Az árfolyam helytelen megválasztása. A készletcsökkenés anyagköltségként történő elszámolása.Vásárolt készletek értékesítése

Az értékesített vásárolt készletek könyv szerinti értékének elszámolása, ha a vállalkozás a készleteket beszerzési áron tartja nyilván:
T 513. Eladott áruk beszerzési értéke
 K 21-25. Vásárolt készletek
Értékesített vásárolt készletek elszámolása, ha a vállalkozás a készleteket tervezett beszerzési áron tartja nyilván:
T 513. Eladott áruk beszerzési értéke K 21-25. Vásárolt készletek
Az értékesített anyagkészlethez kapcsolódó elszámoló árkülönbözet elszámolása, ha
 a beszerzési ár magasabb, mint az elszámoló ár:
T 513. Eladott áruk beszerzési értéke
 
K 219-229. Anyagok árkülönbözete
 a beszerzési ár alacsonyabb, mint az elszámoló ár:
T 219-229. Anyagok árkülönbözete
 K 513. Eladott áruk beszerzési értéke
A fogyasztói áron nyilvántartott áruk és a betétdíjas göngyölegek értékesítésére jutó különbözet elszámolása:
T 23-259. Áruk árrése, göngyölegek árkülönbözete
 K 513. Eladott áruk beszerzési értéke
A beszerzéskor azonnal költségként elszámolt vásárolt készletek értékesítésének elszámolása. Az elszámolt anyagköltség csökkentése az anyagkészlet állományba való visszavételezésével egyidőben:
T 21-22. Anyagok
 K 511. Anyagköltség
Az anyagkészlet értékesítésének elszámolása:
T 513. Eladott áruk beszerzési értéke
 K 21-22. Anyagok
Az áruk értékesítésénél nincs szükség költségkorrekcióra, mert beszerzéskor az eladott áruk beszerzési értéke számlára kerültek elszámolásra. Kapcsolódó tételek:
Az értékesített készletek eladási árának elszámolása:
T 31. Követelések
 K 91-94. Értékesítés árbevétele
A belföldi értékesítéshez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó elszámolása:
T 311. Belföldi követelések
 K 467. Fizetendő általános forgalmi adó


Anyagok értékesítése folyamatos készletnyilvántartás esetén

Kontírozás:
Tényleges beszerzési áron nyilvántartott anyagkészlet esetében a könyv szerinti érték kivezetése:
T 814. ELÁBÉ (összköltség típusú eredménykimutatás szerint)
T 812. Belföldön ELÁBÉ (forgalmi típusú eredménykimutatás szerint)
T 832. Export ELÁBÉ (forgalmi típusú eredménykimutatás szerint)
 K 21-22. Anyagok
Tervezett beszerzési áron (elszámolóáron) nyilvántartott anyagkészlet esetében a készletet a tervezett bekerülési értéken kell elsőként az állományból kivezetni:
T 814. ELÁBÉ (összköltség típusú eredménykimutatás szerint)
T 812. Belföldön ELÁBÉ (forgalmi típusú eredménykimutatás szerint)
T 832. Export ELÁBÉ (forgalmi típusú eredménykimutatás szerint)
 K 21-22. Anyagok
Az értékesített anyagkészlethez kapcsolódó elszámoló árkülönbözet elszámolása, ha
 a beszerzési ár magasabb, mint az elszámoló ár:
T 814. ELÁBÉ (összköltség típusú eredménykimutatás szerint)
T 812. Belföldön ELÁBÉ (forgalmi típusú eredménykimutatás szerint)
T 832. Export ELÁBÉ (forgalmi típusú eredménykimutatás szerint)
 K 228. Anyagok árkülönbözete
 a beszerzési ár alacsonyabb, mint az elszámoló ár:
T 228. Anyagok árkülönbözete
 K 814. ELÁBÉ (összköltség típusú eredménykimutatás szerint)
 K 812. Belföldön ELÁBÉ (forgalmi típusú eredménykimutatás szerint)
 K 832. Export ELÁBÉ (forgalmi típusú eredménykimutatás szerint)
Kapcsolódó tétel:
Az értékesítés árbevételének elszámolása belföldi értékesítés esetén:
T 311-312. Vevők
 K 91-92. Belföldi értékesítés nettó árbevétele
 K 467. Fizetendő áfa
Export értékesítés esetén a teljesítés napján érvényes - a számviteli politikában meghatározott- árfolyamon:
T 316-317. Külföldi követelések
 K 93-94. Export értékesítés árbevétele
Gyakran előforduló hibák:
 Az készlet könyv szerinti értékét az 5. számlaosztályba számolják el. A Számviteli törvény előírásai szerint azonban a 8. számlaosztályban kell elszámolni.
 Tervezett beszerzési áron nyilvántartott készleteknél nem szabad az árkülönbözet elszámolásáról elfeledkezni.
 Az analitikus nyilvántartás vezetésére és a főkönyvvel való egyezésére figyelni kell.


Az értékesített anyagok elszámolása nem folyamatosan vezetett analitika mellett

Kontírozás:
Ha a vállalkozások nem folyamatosan vagy nem vezetik analitikus nyilvántartásukat, akkor a beszerzéskor azonnal költségként számolják el a beszerzéseket. Az anyagok könyv szerinti értékét értékesítéskor eladott áruk beszerzési költségeként kell elszámolni, ezért a készletet vissza kell vételezni az anyagok számlára.
Az elszámolt anyagköltség csökkentése az anyagok visszavételezésének elszámolásával készletértékelési módszer alkalmazásával:
T 21-22. Anyagok
 K 511. Anyagköltség
Az anyagok állománycsökkenésének elszámolása:
T 814. ELÁBÉ (összköltség típusú eredménykimutatás szerint)
T 812. Belföldön ELÁBÉ (forgalmi típusú eredménykimutatás szerint)
T 832. Export ELÁBÉ (forgalmi típusú eredménykimutatás szerint)
 K 21-22. Anyagok
Gyakran előforduló hibák:
Az alkalmazott készletértékelési módszert a számviteli politikában rögzíteni kell és ez nem történik meg.