Anyagbeszerzés


Belföldi anyagbeszerzés folyamatos készletnyilvántartással


Kontírozás:
Belföldön beszerzett anyagok számla szerinti értékének könyvelése számlázott áron:
T 21-22. Anyagok
T 466. Előzetesen felszámított áfa
 K 4541. Belföldi szállítók
A vételáron túlmenően, a bekerülési értéket alkotó egyéb tételek elszámolása a megfelelő bizonylat (számla, bevallások, kivetések) alapján:
Szállítási költség - számla szerinti értékben:
T 21-22. Anyagok
T 466. Előzetesen felszámított áfa
 K 4541. Belföldi szállítók
 K 463. Költségvetési befizetési kötelezettség
 K 479. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek
Amennyiben az általános forgalmi adó nem igényelhető vissza, akkor a beszerzési érték részét képezi (természetesen az áfa a költségvetési befizetési kötelezettségeknél, bankköltségeknél, hitelkamatnál nem értelmezhető):
T 21-22. Anyagok
 K 4541. Belföldi szállítók
A belföldi anyagbeszerzés értékébe beszámító költségvetési befizetési kötelezettség (fizetendő adók) bevallásának könyvelése:
T 21-22. Anyagok
 K 463. Költségvetési befizetési kötelezettség
Gyakran előforduló hibák:
 Az anyagkészlet bekerülési értékébe az áfa beszámításra kerül: a Számviteli törvény szerint a levonható általános forgalmi adót nem tartalmazhatja a bekerülési érték, viszont a le nem vonható általános forgalmi adót igen.
 A bekerülési érték meghatározása nem a Számviteli törvény előírásainak megfelelő: az eszköz megszerzéséhez rendelhető költségek nem kerülnek aktiválásra.
 Nem kísérik megfelelő figyelemmel azt a szabályt, hogy a bekerülési érték tételeit a felmerüléskor, de legkésőbb a raktárba szállításig kell számításba venni a számlázott, kivetett összegben. A Számviteli törvény előírásai szerint pedig amennyiben a raktárba szállításig a megfelelő bizonylat nem érkezett meg, akkor az adott eszköz értékét a rendelkezésre álló dokumentumok alapján kell meghatározni. Az így meghatározott érték és a ténylegesen számlázott, kivetett érték közötti különbözettel a beszerzési értéket a végleges bizonylatok kézhezvétele időpontjában - nem visszamenőlegesen - kell módosítani, ha a különbözet összege az eszköz értékét jelentősen módosítja.

Anyagbeszerzés az 5. számlaosztályban

A kisvállalkozások, illetve azok a vállalkozások, amelyeknél a készletek forgási sebessége lassú gyakran nem vezetik, vagy nem folyamatosan vezetik az analitikus nyilvántartást. Ebben az esetben a készletek beszerzését, így az anyagkészlet beszerzését is azonnal költségként számolják el.

Kontírozás:
Anyagköltségként kerül elszámolásra minden olyan tétel, amely a beszerzési értéket alkotja, tehát az anyagbeszerzéshez közvetlenül hozzárendelhető költségek (szállítás, rakodás költsége, közvetítői jutalék, költségvetési kötelezettségek, hatósági díjak, illetékek stb.). (Természetesen az áfa a költségvetési befizetési kötelezettségeknél, bankköltségeknél, hitelkamatnál nem értelmezhető.):
T 511. Anyagköltség
T 466. Előzetesen felszámított áfa
 K 4541. Belföldi szállítók
 K 463. Költségvetési befizetési kötelezettségek
 K 479. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek
Amennyiben az áfa nem levonható, úgy a bekerülési érték része:
T 511. Anyagköltség
 K 4541. Belföldi szállítók
Import beszerzés esetén az anyagköltség elszámolása - a számviteli politikában rögzített - a teljesítés napján érvényes jellemzően deviza közép árfolyamon történik:
T 511. Anyagköltség
 K 4542. Külföldi szállítók
Az anyagköltséget továbbnövelik a fizetendő vámköltségek (vám, vámpótlék, vámkezelési díj, környezetvédelmi termékdíj):
T 511. Anyagköltség
 K 465. Vám- és Pénzügyorség elszámolási számla
Az anyagbeszerzéshez kapcsolódó adók (fogyasztási adó) is az anyagköltséget növelik:
T 511. Anyagköltség
 K 463. Költségvetési befizetési kötelezettségek
Gyakran előforduló hibák:
 Az import anyagbeszerzés értékének megállapításakor helytelen árfolyamot alkalmaznak.
 A nem levonható áfát nem számítják be a bekerülési értékbe.

Anyagbeszerzés belföldről


Kontírozás:
Anyagbeszerzés nyilvántartásba vétele tényleges beszerzési áron a szállítói számla alapján:
T 228. Anyagok árkülönbözete
 K 4541. Belföldi szállítók
T 466. Előzetesen felszámított áfa
 K 4541. Belföldi szállítók
Nyilvántartásba vétel elszámoló áron raktár bevételezési bizonylat alapján:
T 211. Anyagok elszámoló áron
 K 228. Anyagok árkülönbözete
A beszerzési ár részét képező egyéb tételek elszámolása, ha a vállalkozás alkalmazza a mellékköltségek számlát:
T 218. Anyagok mellékköltsége
 K 4541. Belföldi szállítók
T 466. Előzetesen felszámított áfa
 K 4541. Belföldi szállítók
A beszerzési ár részét képező költségek elszámolása, ha a vállalkozás nem alkalmazza a mellékköltség számlát:
T 228. Anyagok árkülönbözete
 K 4541. Belföldi szállítók
T 466. Előzetesen felszámított áfa
 K 4541. Belföldi szállítók
Gyakran elkövetett hibák:
 A tényleges beszerzési ár, illetve az elszámoló ár nem megfelelő számlára kerül elszámlásra. Arra kell figyelni, hogy minden tételt, amely tényleges értéken kerül elszámolásra, az árkülönbözet számlán kell kimutatni. Ha mellékköltség számlát is alkalmaz a vállalkozás, akkor a tényleges vételárat az árkülönbözeti számlára, a vételáron felüli minden tételt a mellékköltség számlára kell elszámolni.
 Az analitikus nyilvántartások pontatlan vezetése miatt a tényleges beszerzési ár nehezen állapítható meg, a főkönnyvi adatokkal nem egyező értéket mutat. Az analitika és főkönyv eltérése leltározási, leltárértékelési problémákat okoz.

Anyagbeszerzés külföldről

Kontírozás:
Külföldről beszerzett anyagok forintösszegének könyvelése külföldi szállító számlája alapján, a számviteli politikában meghatározott deviza árfolyamon:
T 21-22. Anyagok
 K 4541. Külföldi szállítók
Az anyagok bekerülési értékét növelő tételek devizában számlázott forintösszegének könyvelése a külföldi szállító számlája alapján, a számviteli politikában meghatározott deviza árfolyamon:
T 21-22. Anyagok
 K 4541. Külföldi szállítók
A külföldi anyagbeszerzéshez kapcsolódóan kivetett vám és vámkezelési díj, statisztikai illeték, környezetvédelmi termékdíj könyvelése a vámhatóság határozata alapján:
T 21-22. Anyagok
 K 465. Vám- és pénzügyőrség elszámolási számla
A külföldi anyagbeszerzéshez kapcsolódóan kivetett általános forgalmi adó könyvelése a vámhatóság határozata alapján:
T 369. Különféle egyéb követelések
 K 465. Vám- és pénzügyőrség elszámolási számla
A termékimport utáni áfa visszaigényelhető aznap, amelyiken az adót megfizeti a vállalkozás, és az ezt igazoló vámhatósági határozatot kézhez kapta:
T 466. Előzetesen felszámított áfa
 K 369. Különféle egyéb követelések
Amennyiben az áfa nem igényelhető vissza, a le nem vonható áfa a bekerülési érték része, könyvelése:
T 21-22. Anyagok
 K 465. Vám- és Pénzügyőrség elszámolási számla
Gyakran előforduló hibák:
 A bekerülési érték pontatlan meghatározása. Nem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy a külföldről beszerzett anyagok esetén a beszerzési ár része a vámhatóság által megállapított vám, vámkezelési díj, statisztikai illeték, a le nem vonható általános forgalmi adó, az anyaghoz kapcsolódóan fizetett adók, illetékek.
 A bekerülési értéket nem a számviteli politikában rögzített árfolyamon számítják. A választott árfolyam lehet MNB közép árfolyama, választott pénzintézet középárfolyama, esetleg eladási vagy vételi árfolyam.