Anyagfelhasználás elszámolása


Anyagfelhasználás elszámolása tényleges beszerzési áras elszámolás esetében

Kontírozás:
Az elszámolás függ attól, hogy a vállalkozás az egyes anyagkészletekről folyamatosan vezet-e analitikus nyilvántartást vagy sem.
Ha folyamatosan vezeti a mennyiségi és értékbeni nyilvántartást, akkor az analitikus hely feladásai alapján az elszámolás az alábbi:
T 511. Anyagköltség
 K 21-22. Anyagok
Ha nincs folyamatosan vezetett analitikus nyilvántartás, vagy egyáltalán nincs analitika, akkor a beszerzést már anyag költségként számolta el a vállalkozás, így a felhasználáskor könyvviteli teendő nincs.
Gyakran előforduló hibák:
 A számviteli politikában nem kerül rögzítésre az alkalmazott készletértékelési módszer. A Számviteli törvény szerint a FIFO és az átlagár módszerek a legmegfelelőbbek.
 Az analitikus nyilvántartás nincs összhangban a főkönyvvel, így az egyeztetés nehezebb és az egyezőség sem biztosított.

Anyagfelhasználás elszámolása, ha a vállalkozás tervezett beszerzési áron tartja nyilván készleteit

Kontírozás:
Az állománycsökkenés elszámolása első lépésként csak a tervezett beszerzési áron (elszámolóáron) történhet meg, hiszen ez jelenti az adott időszaki nyilvántartási árat.
T 511. Anyagköltség
 K 21-22. Anyagok
A számviteli politikában meghatározott időszakonként meg kell állapítani az adott időszaki árkülönbözet összegét és ezt meg kell osztani az adott időszaki állománycsökkenések között. Így az anyagfelhasználásra jutó anyag árkülönbözet is el kell számolni.
 Amennyiben a tényleges beszerzési ár magasabb az elszámolóárnál, akkor a nyilvántartási árat meg kell növelni az árkülönbözet összegével:
T 511. Anyagköltség
 K 228. Anyagok árkülönbözete
 Amennyiben a tényleges beszerzési ár alacsonyabb az elszámolóárnál, akkor a nyilvántartási árat csökkenteni kell az árkülönbözet összegével:
T 228. Anyagok árkülönbözete
 K 511. Anyagköltség
Gyakran előforduló hibák:
 Az árkülönbözet elszámolása helytelenül történik meg.
 Az analitikus nyilvántartásban az állománycsökkenés tényleges beszerzési áron számított értéke nem jelenik meg.