Általános forgalmi adó elszámolása


Az előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása

Kontírozás:Az előzetesen felszámított áfa, ha levonható, akkor nem része az eszközök bekerülési értékének, illetve az elszámolt költségek értékének:T 11. Immateriális javakT 161. BeruházásokT 2. Vásárolt készletekT 5. KöltségekT 8. Ráfordítások (ELÁBÉ, Közvetített szolgáltatás)T 466. Előzetesen felszámított áfa
 K 454. Szállító
Amennyiben az áfa nem vonható le, akkor a bekerülési érték részét képezi, tehát a könyvelés során az áfa nem jelenik meg. Az eszközként, költségként, ráfordításként elszámolandó összeg az áfával növelt számla szerinti érték:T 11. Immateriális javakT 161. BeruházásokT 2. Vásárolt készletekT 5. KöltségekT 8. Ráfordítások (ELÁBÉ, Közvetített szolgáltatás)
 K 454. Szállító
Amennyiben a vállalkozó, aki a számlát kiállítja, tárgyi mentes tevékenységet végez, vagy az Áfa törvényben biztosított alanyi mentesség lehetőségét választotta, akkor a vállalkozótól elfogadott, beérkező számla nem tartalmaz áfát.T 11. Immateriális javakT 161. BeruházásokT 2. Vásárolt készletekT 5. KöltségekT 8. Ráfordítások (ELÁBÉ, Közvetített szolgáltatás)
 K 454. Szállító
Gyakran előforduló hibák: A le nem vonható áfa ráfordításként, mint a költségvetésnek fizetendő adóként kerül elszámolásra. Az Áfa törvény előírásainak nem megfelelően kerül elszámolásra az áfa. Olyan esetekben is levonásra kerül, amelyet az Áfa törvény kifejezetten megtilt, vagy a tárgyi mentes tevékenységek, illetve az alanyi mentesség nem ad erre lehetőséget.


A fizetendő általános forgalmi adó elszámolása

Kontírozás:Ha a vállalkozás áfa köteles tevékenységet végez, illetve nem él az alanyi mentesség lehetőségével, akkor arra kell figyelni, hogy az áfa soha nem lehet az árbevétel része.T 311. VevőkT 381. Pénztár
 K 91-92. Értékesítés nettó árbevétele K 467. Fizetendő áfa
Ha a vállalkozás nem áfa köteles tevékenységet végez, illetve él az alanyi mentesség lehetőségével, akkor a kiállított számla áfát nem tartalmaz:T 311. VevőkT 381. Pénztár
 K 91-92. Értékesítés nettó árbevétele
Apportálás, térítés nélküli átadás esetén a vállalkozás az áfát az átvevőre átháríthatja. Az áfa alapja az eszköz piaci értéke, az elszámolás a következő:T 368. Egyéb követelés
 K 467. Fizetendő áfa
Ha az átadó az általa fizetendő áfa összegét nem hárítja át az átvevőre, akkor az áfa alapja változatlanul a piaci ár, de az elszámolás a következő:
T 88. Rendkívüli ráfordítások

 K 467. Fizetendő áfa
Saját beruházás esetén az üzembe helyezést követően a vállalkozásnál egyidőben kell elszámolni az előzetesen felszámított áfa, és a fizetendő áfa összegét:T 466. Előzetesen felszámított áfa
 K 467. Fizetendő áfa
Gyakran előforduló hibák: Az Áfa törvény helytelen értelmezése. A nem megfelelő analitika vezetése.