Valutakészletek


Valuta átváltása más valutára

A valutapénztárban lévő valuta más valutára történő átváltásakor, az új valuta bekerülési értéke az átváltott valuta könyv szerinti értékével egyezik meg.
Kontírozás:
T 382. Valutapénztár (egyik valutanem)
 K 389. Átvezetési számla
Valuta átváltása más valutára keresztárfolyamon számítva:
T 389. Átvezetési számla
 K 382. Valutapénztár (másik valutanem)
Gyakran előforduló hibák:
 Nem megfelelő árfolyamon történik az átváltás.
 Az átváltás során árfolyamkülönbséget számolnak el.


Valutavásárlás

Kontírozás:
A forintért vásárolt valutát, devizát, a fizetett összegben kell felvenni, és a ténylegesen fizetett forint alapján kell a nyilvántartásba vételi árfolyamot meghatározni.
Valutavásárlás forint ellenében a vásárlás napján érvényes, az adott ügyletet lebonyolító hitelintézet valuta eladási árfolyamán
T 382. Valutapénztár
 K 381. Pénztár
Gyakran előforduló hibák:
A valuta forintértékének meghatározása nem megfelelő árfolyamon történik.


Valutakészletek év végi értékelése

A valutapénztárban lévő valutakészletnek az év végi értékelésekor meg kell állapítani az üzleti év mérlegforduló napján a könyv szerinti értéket. A valutapénztárban lévő valuta forintértékének meghatározásakor a valutát a választott hitelintézet által meghirdetett az üzleti év mérlegforduló napjára vonatkozó devizavételi és deviza-eladási árfolyamának átlagán, vagy az MNB által közzétett, hivatalos deviza középárfolyamon kell forintra átszámítani.
Meg kell állapítani a választott értékelési eljárásnak megfelelő forduló napi árfolyam és a könyv szerinti érték közti különbözetet. Ha az összevont különbözetnek a külföldi pénzértékre szóló eszközökre, kötelezettségekre, illetve az eredményre gyakorolt hatása jelentős:
 amennyiben az összevontan veszteség, egyenlegében a pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai között kell árfolyamveszteségként elszámolni,
 amennyiben az összevontan nyereség, egyenlegében a pénzügyi műveletek egyéb nyereségei között kell árfolyamnyereségként elszámolni.
Az év végi átértékelés csak akkor kötelező, ha az összes devizás tétel mérlegforduló napi értékeléséből adódó átértékelési különbözet hatása jelentős.
Külön-külön minden egyes külföldi pénzértékre szóló eszköz és kötelezettség esetében meg kell határozni az átértékelési különbözetet és át kell értékelni a fordulónapi választott árfolyamra, amennyiben az összevont árfolyam-különbözet hatása jelentősnek minősül a vállalkozásnál.
Az elszámolás technikáját tekintve sokszor érdemes technikai számlát alkalmazni az átértékelések és az összevont árfolyam-különbözet elszámolására.
Kontírozás:
A valutapénztár év végi átértékelése, amennyiben a fordulónapi választott árfolyamon számított érték alacsonyabb a könyv szerint értéknél:
T 8763. Külföldi pénzértékre szóló eszközök és kötelezettségek mérlegforduló napi értékelésének összevont árfolyamvesztesége
 K 382. Valutapénztár
A valutapénztár év végi átértékelése, amennyiben a fordulónapi választott árfolyamon számított érték magasabb a könyv szerint értéknél:
T 382. Valutapénztár
 K 9763. Külföldi pénzértékre szóló eszközök és kötelezettségek mérlegforduló napi értékelésének összevont árfolyamnyeresége
Gyakran előforduló hibák: 
 Nem összevontan kerül meghatározásra az átértékelési különbözet.
 Elszámolásra kerül az átértékelés abban az esetben is, ha az átértékelésből adódó különbözetnek a külföldi pénzértékre szóló eszközökre és kötelezettségekre, valamint eredményre gyakorolt hatása nem jelentős.
 Nem a számviteli törvény előírásai szerinti átszámítási árfolyamot alkalmazzák.