Váltótartozás keletkezésének elszámolása


Váltótartozás keletkezésének elszámolása, ha pénzügyi teljesítése még a kibocsátás évében megtörténik

Kontírozás:
Szállítói tartozás kiegyenlítése váltó kibocsátásával:
T 454. Szállítók
 K 457. Váltótartozások
A váltó névértékében szereplő kamat elszámolása pénzügyi műveletek ráfordításaként:
T 872-873. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások
 K 457. Váltótartozások
A váltótartozás kiegyenlítése a váltó lejáratakor, ami a kibocsátás évével megegyezik:
T 457. Váltótartozások
 K 384. Elszámolási betétszámla
Gyakran előforduló hibák:
 A váltótartozást nem a ténylegesen visszafizetendő összegben veszik nyilvántartásba.
 A kamattartalmat nem a pénzügyi műveletek ráfordításai között számolják el.