Vagyoni értékű jog beszerzése


Vagyoni értékű jog beszerzése

A vagyoni értékű jogok beszerzési költségen (a megszerzésükért fizetett összegben) kerülnek kimutatásra, elszámolásra. A beszerzésnél el kell dönteni, hogy a megszerzett vagyoni értékű jog a ingatlanhoz kapcsolódik-e vagy sem. A vagyoni értékű jogok között csak az ingatlanhoz nem kapcsolódó vagyoni értékű jogok mutathatók ki. 2001. január 1-jétől a vagyoni értékű jogoknál már nem kell vizsgálni azt, hogy a használati idő hosszabb-e mint 6 év, mert az újrakodifikált Számviteli törvényben ez a leírási időkorlát már nem szerepel.
2001. január 1-től a Számviteli törvény a vagyoni értékű jogok közé sorolja többek között a márkanevet és licencet is.
Kontírozás:
Vagyoni értékű jog számlázott vételárának elszámolása a számla szerinti összegben:
T 113. Vagyoni értékű jogok
T 466. Előzetesen felszámított általános forgalmi adó
 K 454. Szállítók
A vagyoni értékű jog elszámolása a fizetett összegben a pénztárbizonylat alapján:
T 113. Vagyoni értékű jogok
T 466. Előzetesen felszámított általános forgalmi adó
 K 381. Pénztár
Abban az esetben, ha az általános forgalmi adó nem igényelhető vissza az előző két esetben ennek könyvelése a következő:
T 113. Vagyoni értékű jogok
 K 454. Szállítók
 K 381. Pénztár
Import esetén a vám és a vámköltség, statisztikai illeték könyvelése a vámhatóság határozata alapján:
T 113. Vagyoni értékű jogok
 K 465. Vám- és pénzügyőrség elszámolási számla
Import után levonható általános forgalmi adó könyvelése a vámhatóság határozata alapján:
T 368. Különféle egyéb követelések
 K 465. Vám- és pénzügyőrség elszámolási számla
Az áfa pénzügyi rendezése után könyvelendő a visszaigénylés:
T 466. Előzetesen felszámított általános forgalmi adó
 K 368. Különféle egyéb követelések
Amennyiben az általános forgalmi adó nem igényelhető vissza az áfa könyvelése:
T 113. Vagyoni értékű jogok
 K 465. Vám- és pénzügyőrség elszámolási számla
Gyakran előforduló hibák:
 A 6 évnél rövidebb használati idejű vagyoni értékű jogokat a 2000. évben érvényes szabályok szerint aktív időbeli elhatárolásként, illetve költségként számolták el.
 A vagyoni értékű jogok között mutatják ki az ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogokat.
 A licencet és a márkanevet a szellemi termékek között vették nyilvántartásba.
 Nem alkalmazzák az import áfa könyvelésénél a 368. Különféle egyéb követelés számlát.


Szellemi termékek beszerzése

A szellemi termékek beszerzési költségen (a megszerzésükért fizetett összeg) kerülnek kimutatásra, elszámolásra. A szellemi termékekkel kapcsolatban figyelembe kell venni, hogy 2001. január 1-től a Számviteli törvény a vagyoni értékű jogok közé sorolja, többek között a márkanevet és licencet is.
Kontírozás:
Szellemi termék számlázott vételárának elszámolása a számla szerinti összegben:
T 114. Szellemi termékek
T 466. Előzetesen felszámított általános forgalmi adó
 K 454. Szállítók
A szellemi termék elszámolása a fizetett összegben a pénztárbizonylat alapján:
T 114. Szellemi termékek
T 466. Előzetesen felszámított általános forgalmi adó
 K 381. Pénztár
Abban az esetben, ha az általános forgalmi adó nem igényelhető vissza az előző két esetben ennek könyvelése a következő:
T 114. Szellemi termékek
 K 454. Szállítók
 K 381. Pénztár
Import esetén a vám és a vámköltség, statisztikai illeték könyvelése a vámhatóság határozata alapján:
T 114. Szellemi termékek
 K 465. Vám- és pénzügyőrség elszámolási számla
Import után levonható általános forgalmi adó könyvelése a vámhatóság határozata alapján:
T 368. Különféle egyéb követelések
 K 465. Vám- és pénzügyőrség elszámolási számla
Az áfa pénzügyi rendezése után könyvelendő a visszaigénylés:
T 466. Előzetesen felszámított általános forgalmi adó
 K 368. Különféle egyéb követelések
Amennyiben az általános forgalmi adó nem igényelhető vissza az áfa könyvelése
T 114. Szellemi termékek
 K 465. Vám- és pénzügyőrség elszámolási számla
Gyakran előforduló hibák:
 A licencet és a márkanevet a szellemi termékek között vették nyilvántartásba.
 Nem alkalmazzák az import áfa könyvelésénél a 368. Különféle egyéb követelés számlát.