Üzleti vagy cégérték


Pozitív üzleti vagy cégérték állományba vétele és terv szerinti értékcsökkenésének elszámolása cégvásárlás esetén, amikor a cég a megvásárolt társaság eszközeit és kötelezettségeit tételesen állományba veszi

Az újrakodifikált Számviteli törvény szabályai szerint az üzleti vagy cégérték lehet pozitív és negatív összegű is. A pozitív üzleti vagy cégértéket az immateriális javak között kell állományba venni, a negatív üzleti vagy cégértéket halasztott bevételként kell elszámolni.
A Számviteli törvény az üzleti vagy cégérték keletkezésének négy esetét különbözteti meg. Ennek egyik esete amikor a cég a megvásárolt társaság eszközeit és kötelezettségeit tételesen állományba veszi. Pozitív üzleti vagy cégérték keletkezik, ha a fizetett ellenérték magasabb, mint az eszközök piaci értékének az átvállalt kötelezettségek értékével csökkentett értéke.
Kontírozás:A megvásárolt cég eszközeinek nyilvántartásba vételének elszámolása:T 1-3. Eszközök K 4541. Belföldi anyag- és áruszállítók
A megvásárolt társaság kötelezettségeinek nyilvántartásba vételének elszámolása:T 4541. Belföldi anyag- és áruszállítók
 K 43-47. Kötelezettségek
Az üzleti vagy cégérték nyilvántartásba vételének elszámolása:T 115. Üzleti vagy cégérték
 K 4541. Belföldi anyag- és áruszállítók
Az előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása:T 466. Előzetesen felszámított általános forgalmi adó
 K 4541. Belföldi anyag- és áruszállítók
A vételár átutalásának elszámolása:T 4541. Belföldi anyag- és áruszállítók
 K 384. Elszámolási betétszámla
Az üzleti vagy cégértéket 5 év vagy ennél hosszabb idő alatt lehet leírni. Amennyiben a vállalkozó az üzleti vagy cégértéket 5 évnél hosszabb idő alatt írja le, azt a kiegészítő mellékletben indokolni kell.
Az üzleti vagy cégérték terv szerinti értékcsökkenésének elszámolása:T 571. Terv szerinti értékcsökkenési leírás K 1191. Immateriális javak terv szerinti értékcsökkenése
Gyakran előforduló hibák: Az üzleti vagy cégérték meghatározásánál nem az eszközök piaci értékét veszik figyelembe.
 
Az üzleti vagy cégérték hasznos élettartamánál nem veszik figyelembe az 5 éves minimális leírási időt.
 
Az üzleti vagy cégérték 5 évnél hosszabb hasznos élettartama esetén az eltérés indoka nem kerül bemutatásra a kiegészítő mellékletben.


Negatív üzleti vagy cégérték állományba vétele és időbeli elhatárolásának elszámolása cégvásárlás esetén, amikor a cég a megvásárolt társaság eszközeit és kötelezettségeit tételesen állományba veszi

Az újrakodifikált Számviteli törvény szabályai szerint az üzleti vagy cégérték lehet pozitív és negatív összegű is. A pozitív üzleti vagy cégértéket az immateriális javak között kell állományba venni, a negatív üzleti vagy cégértéket halasztott bevételként kell elszámolni.
A Számviteli törvény az üzleti vagy cégérték keletkezésének négy esetét különbözteti meg. Ennek egyik esete, amikor a cég a megvásárolt társaság eszközeit és kötelezettségeit tételesen állományba veszi. Negatív üzleti vagy cégérték keletkezik, ha a fizetett ellenérték alacsonyabb, mint az eszközök piaci értékének az átvállalt kötelezettségek értékével csökkentett értéke. Feltételként írja elő a Számviteli törvény, hogy ez a különbözet csak akkor mutatható ki, ha az így megszerzett immateriális javak, tárgyi eszközök, készletek reális értékének csökkentésével sem szűnik meg.
Kontírozás:A megvásárolt cég eszközeinek nyilvántartásba vételének elszámolása:T 1-3. Eszközök
 
K 4541. Belföldi anyag- és áruszállítók
A megvásárolt társaság kötelezettségeinek nyilvántartásba vételének elszámolása:T 4541. Belföldi anyag- és áruszállítók
 K 43-47. Kötelezettségek
A negatív üzleti vagy cégérték elszámolása:T 4541. Belföldi anyag- és áruszállítók
 K 9695. Negatív üzleti vagy cégértékből az üzleti évben leírt összeg
Az előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása:T 466. Előzetesen felszámított általános forgalmi adó
 K 4541. Belföldi anyag- és áruszállítók
A vételár átutalásának elszámolása:T 4541. Belföldi anyag- és áruszállítók
 K 384. Elszámolási betétszámla
A negatív üzleti vagy cégérték miatt keletkezett halasztott bevétel elhatárolásának elszámolása:T 9695. Negatív üzleti vagy cégértékből az üzleti évben leírt összeg
 
K 4834. Negatív üzleti vagy cégérték elhatárolása
A negatív üzleti vagy cégértéket halasztott bevételként kell kimutatni az egyéb bevételek között. Az így keletkezett halasztott bevételt el kell határolni (passzív időbeli elhatárolás) és a cégvásárlást követő 5 év vagy ennél hosszabb idő alatt lehet az egyéb bevételekkel szemben megszüntetni, függetlenül attól, hogy a negatív üzleti vagy cégérték nagyságára ható eszközök, illetve kötelezettségek értéke miként alakult. Amennyiben a vállalkozó a negatív üzleti vagy cégértéket 5 évnél hosszabb idő alatt írja le, azt a kiegészítő mellékletben indokolnia kell.
A negatív üzleti vagy cégérték miatt képzett passzív időbeli elhatárolás feloldásának elszámolása:T 4834. Negatív üzleti vagy cégérték elhatárolása
 K 9695. Negatív üzleti vagy cégértékből az üzleti évben leírt összeg
Gyakran előforduló hibák:
 
Az üzleti vagy cégérték meghatározásánál nem az eszközök piaci értékét veszik figyelembe.
 
Az üzleti vagy cégérték hasznos élettartamánál nem veszik figyelembe az 5 éves minimális időt az időbeli elhatárolás feloldásánál.


Negatív üzleti vagy cégérték állományba vétele és időbeli elhatárolásának elszámolása cégvásárlás esetén, amikor a cég az adott társaság részvényeit úgy szerzi meg, hogy ezzel a vásárlással az adott társaságban közvetlen irányítást biztosító befolyást szerez

Az újrakodifikált Számviteli törvény szabályai szerint az üzleti vagy cégérték lehet pozitív és negatív összegű is. A pozitív üzleti vagy cégértéket az immateriális javak között kell állományba venni, a negatív üzleti vagy cégértéket halasztott bevételként kell elszámolni.
A Számviteli törvény az üzleti vagy cégérték keletkezésének négy esetét különbözteti meg. Ennek egyik esete amikor a cég az adott társaság részvényeit úgy szerzi meg, hogy ezzel a vásárlással az adott társaságban közvetlen irányítást biztosító befolyást szerez, és az adott társaság részvényeit a tőzsdén jegyzik, illetve forgalmazzák. A Számviteli törvény alapján a közvetlen irányítást biztosító befolyás, amikor a részvényes, a tag az ellenőrzött társaságnál a szavazatok több, mint háromnegyed részével rendelkezik. Ebben az esetben negatív üzleti vagy cégérték keletkezik, ha az adott társaság megszerzett részvényeiért fizetett ellenérték lényegesen kevesebb, mint a megvásárolt részvények piaci értéke.
Üzleti vagy cégérték keletkezik akkor is, amikor a cég az adott társaság részvényeit, üzletrészeit, vagyoni betéteit a vevő úgy szerzi meg, hogy ezzel a vásárlással az adott társaságban közvetlen irányítást biztosító befolyást szerez, és az adott társaság részvényeit, üzletrészeit, vagyoni betéteit a tőzsdén nem jegyzik, nem forgalmazzák. Negatív üzleti vagy cégérték keletkezik, ha az adott társaság megszerzett részvényeiért, üzletrészeiért, vagyoni betéteiért fizetett ellenérték lényegesen kevesebb, mint ezen befektetésre jutó saját tőke értéke.
Kontírozás:Tőzsdén jegyzett részvények eseténA gazdasági társaságban lévő tulajdoni részesedést jelentő befektetés bekerülési értéke cégvásárláskor a fizetett ellenérték negatív üzleti vagy cégértékkel növelt ellenértéke.
A vásárolt részesedés bekerülési értékének és a keletkezett halasztott bevétel elszámolása:T 171. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban 
 K 384. Elszámolási betétszámla
 K 9695. Negatív üzleti vagy cégértékből az üzleti évben leírt összeg
A negatív üzleti vagy cégérték összege = Fizetett ellenérték - megvásárolt részvények piaci értéke
A negatív üzleti vagy cégérték miatt keletkezett halasztott bevétel elhatárolásának elszámolása:T 9695. Negatív üzleti vagy cégértékből az üzleti évben leírt összeg
 K 4834. Negatív üzleti vagy cégérték elhatárolása
A negatív üzleti vagy cégértéket halasztott bevételként kell kimutatni az egyéb bevételek között. Az így keletkezett halasztott bevételt el kell határolni (passzív időbeli elhatárolás) és a cégvásárlást követő 5 év vagy ennél hosszabb idő alatt lehet az egyéb bevételekkel szemben megszüntetni, függetlenül attól, hogy a negatív üzleti vagy cégérték nagyságára ható eszközök, illetve kötelezettségek értéke miként alakult. Amennyiben a vállalkozó a negatív üzleti vagy cégértéket 5 évnél hosszabb idő alatt írja le, azt a kiegészítő mellékletben indokolnia kell.
A negatív üzleti vagy cégérték miatt képzett passzív időbeli elhatárolás feloldásának elszámolása:T 4834. Negatív üzleti vagy cégérték elhatárolása
 K 9695. Negatív üzleti vagy cégértékből az üzleti évben leírt összeg
Tőzsdén nem jegyzett részvények, üzletrészek, vagyoni betétek eseténA befektetésre jutó saját tőke értéke=Saját tőke×Befektetés mértéke százalékban
A gazdasági társaságban lévő tulajdoni részesedést jelentő befektetés bekerülési értéke cégvásárláskor fizetett ellenérték negatív üzleti vagy cégértékkel növelt ellenértéke.
A vásárolt részesedés bekerülési értékének és a keletkezett halasztott bevétel elszámolása:T 171. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban 
 K 384. Elszámolási betétszámla
 K 9695. Negatív üzleti vagy cégértékből az üzleti évben leírt összeg
A negatív üzleti vagy cégérték összege = Fizetett ellenérték - befektetésre jutó saját tőke
A negatív üzleti vagy cégérték miatt keletkezett halasztott bevétel elhatárolásának elszámolása:T 9695. Negatív üzleti vagy cégértékből az üzleti évben leírt összeg
 K 4834. Negatív üzleti vagy cégérték elhatárolása
A negatív üzleti vagy cégértéket halasztott bevételként kell kimutatni az egyéb bevételek között. Az így keletkezett halasztott bevételt el kell határolni (passzív időbeli elhatárolás) és a cégvásárlást követő 5 év vagy ennél hosszabb idő alatt lehet az egyéb bevételekkel szemben megszüntetni, függetlenül attól, hogy a negatív üzleti vagy cégérték nagyságára ható eszközök, illetve kötelezettségek értéke miként alakult. Amennyiben a vállalkozó a negatív üzleti vagy cégértéket 5 évnél hosszabb idő alatt írja le, azt a kiegészítő mellékletben indokolnia kell.
A negatív üzleti vagy cégérték miatt képzett passzív időbeli elhatárolás feloldásának elszámolása:T 4834. Negatív üzleti vagy cégérték elhatárolása
 K 9695. Negatív üzleti vagy cégértékből az üzleti évben leírt összeg
Gyakran előforduló hibák: Az üzleti vagy cégérték meghatározása nem megfelelően történik. Az üzleti vagy cégérték meghatározása során nem vették figyelembe a számviteli politika előírásait a lényegesség tekintetében.


Pozitív üzleti vagy cégérték állományba vétele és terv szerinti értékcsökkenésének elszámolása cégvásárlás esetén, amikor a cég az adott társaság részvényeit úgy szerzi meg, hogy ezzel a vásárlással az adott társaságban közvetlen irányítást biztosító befolyást szerez

Az újrakodifikált Számviteli törvény szabályai szerint az üzleti vagy cégérték lehet pozitív és negatív összegű is. A pozitív üzleti vagy cégértéket az immateriális javak között kell állományba venni, a negatív üzleti vagy cégértéket halasztott bevételként kell elszámolni.
A Számviteli törvény az üzleti vagy cégérték keletkezésének négy esetét különbözteti meg. Ennek egyik esete amikor a cég az adott társaság részvényeit úgy szerzi meg, hogy ezzel a vásárlással az adott társaságban közvetlen irányítást biztosító befolyást szerez és az adott társaság részvényeit a tőzsdén jegyzik, illetve forgalmazzák. A Számviteli törvény alapján a közvetlen irányítást biztosító befolyás, amikor a részvényes, a tag az ellenőrzött társaságnál a szavazatok több, mint háromnegyed részével rendelkezik. Ebben az esetben pozitív üzleti vagy cégérték keletkezik, ha az adott társaság megszerzett részvényeiért fizetett ellenérték lényegesen több, mint a megvásárolt részvények piaci értéke.
Üzleti vagy cégérték keletkezik akkor is, amikor a cég az adott társaság részvényeit, üzletrészeit, vagyoni betéteit a vevő úgy szerzi meg, hogy ezzel a vásárlással az adott társaságban közvetlen irányítást biztosító befolyást szerez, és az adott társaság részvényeit, üzletrészeit, vagyoni betéteit a tőzsdén nem jegyzik, nem forgalmazzák. Pozitív üzleti vagy cégérték keletkezik, ha az adott társaság megszerzett részvényeiért, üzletrészeiért, vagyoni betéteiért fizetett ellenérték lényegesen több, mint ezen befektetésre jutó saját tőke értéke.
Mindkét esetben vizsgálni kell, hogy a keletkezett különbözet a vállalkozás számviteli politikája szerint lényegesnek minősül-e. Amennyiben a keletkezett különbözet nem minősül a vállalkozás számviteli politikája szerint lényegesnek, akkor üzleti vagy cégértéket nem lehet kimutatni és a részesedés bekerülési értéke megegyezik a fizetett ellenértékkel.
Kontírozás:Tőzsdén jegyzett részvények eseténA gazdasági társaságban lévő tulajdoni részesedést jelentő befektetés bekerülési értéke a fizetett ellenérték pozitív üzleti vagy cégértékkel csökkentett ellenértéke.
A vásárolt részesedés bekerülési értékének elszámolása:T 171. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban 
 K 384. Elszámolási betétszámla
A pozitív üzleti vagy cégérték összege = Fizetett ellenérték - megvásárolt részvények piaci értéke
A vásárolt részesedéssel kapcsolatban keletkezett üzleti vagy cégérték elszámolása:T 115. Üzleti vagy cégérték
 K 384. Elszámolási betétszámla
Az üzleti vagy cégértéket 5 év vagy ennél hosszabb idő alatt lehet leírni. Amennyiben a vállalkozó az üzleti vagy cégértéket 5 évnél hosszabb idő alatt írja le, azt a kiegészítő mellékletben indokolni kell.
Az üzleti vagy cégérték terv szerinti értékcsökkenésének elszámolása:T 571. Terv szerinti értékcsökkenési leírás
 K 1191. Immateriális javak terv szerinti értékcsökkenése
Tőzsdén nem jegyzett részvények, üzletrészek, vagyoni betétek eseténAbban az esetben, ha az adott társaság részvényeit a tőzsdén nem jegyzik, akkor a fizetett ellenértéket kell a befektetésre jutó - az adott társaság eszközei és kötelezettségei Számviteli törvény szerinti értékelésével meghatározott - saját tőke értékéhez hasonlítani.
A befektetésre jutó saját tőke értéke=Saját tőke×Befektetés mértéke százalékban
A gazdasági társaságban lévő tulajdoni részesedést jelentő befektetés bekerülési értéke cégvásárláskor a fizetett ellenérték pozitív üzleti vagy cégértékkel csökkentett ellenértéke.
A vásárolt részesedés bekerülési értékének elszámolása:T 171. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban 
 K 384. Elszámolási betétszámla
A pozitív üzleti vagy cégérték összege = Fizetett ellenérték - befektetésre jutó saját tőke
A vásárolt részesedéssel kapcsolatban keletkezett üzleti vagy cégérték elszámolása:T 115. Üzleti vagy cégérték
 K 384. Elszámolási betétszámla
Az üzleti vagy cégértéket 5 év vagy ennél hosszabb idő alatt lehet leírni. Amennyiben a vállalkozó az üzleti vagy cégértéket 5 évnél hosszabb idő alatt írja le, azt a kiegészítő mellékletben indokolni kell.
Az üzleti vagy cégérték terv szerinti értékcsökkenésének elszámolása:T 571. Terv szerinti értékcsökkenési leírás
 K 1191. Immateriális javak terv szerinti értékcsökkenése
Gyakran előforduló hibák: Az üzleti vagy cégérték meghatározása nem megfelelően történik.
 Az üzleti vagy cégérték hasznos élettartamánál nem veszik figyelembe az 5 éves minimális leírási időt.
 Az üzleti vagy cégérték 5 évnél hosszabb hasznos élettartama esetén az eltérés indoka nem kerül bemutatásra a kiegészítő mellékletben.
 Az üzleti vagy cégérték meghatározása során nem vették figyelembe a számviteli politika előírásait a lényegesség tekintetében.


Üzleti vagy cégérték nyitó értékének elszámolása

Kontírozás:Az üzleti vagy cégérték január 1-jei bruttó értékének elszámolása:T 115. Üzleti vagy cégérték
 K 491. Nyitómérleg számla
Terv szerinti értékcsökkenés nyitóértékének elszámolása:T 491. Nyitómérleg számla
 K 1195. Üzleti vagy cégérték terv szerinti értékcsökkenése
Az üzleti vagy cégértékkel kapcsolatban nem lehet terven felüli értékcsökkenést elszámolni, ezért ilyen számla sem kerül év elején megnyitásra.
Gyakran előforduló hibák:A nyitást nem bruttó módon végzik el, hanem a nettó értékkel nyitnak. Ez helytelen, bár a mérlegben valóban az eszköz nettó értéke szerepel, de a könyvelésben két számlát alkalmazunk, egy eszköz számlát és egy eszközhelyesbítő számlát.