Tárgyi eszközök felújítása


Tárgyi eszközök felújítása idegen (belföldi) kivitelezésben

Könyvelési tételek:
Tárgyi eszköz felújítása számlázott belföldi értékének könyvelése a belföldi szállító számlája alapján:
T 162. Felújítások
 K 455. Beruházási szállítók
A számlázott tételhez kapcsolódó, levonható, előzetesen felszámított általános forgalmi adó könyvelése:
T 466. Előzetesen felszámított általános forgalmi adó
 K 455. Beruházási szállítók
A felújításhoz kapcsolódó szállítási és rakodási költségek, alapozási, szerelési költségek, közvetítői, bizományi díjak, próbaüzemeltetés költsége, tartozékok, tartalék alkatrészek beszerzésének könyvelése számla alapján:
T 162. Felújítások
 K 455. Beruházási szállítók
A fenti számlázott tételekhez kapcsolódó, levonható, előzetesen felszámított általános forgalmi adó könyvelése:
T 466. Előzetesen felszámított általános forgalmi adó
 K 455. Beruházási szállítók
A számlázott tételekhez kapcsolódó, le nem vonható, előzetesen felszámított általános forgalmi adó könyvelése:
T 162. Felújítások
 K 455. Beruházási szállítók
Az üzembe helyezésig felmerült, esedékes hitelkamat, kezelési költség, folyósítási jutalék, rendelkezésre tartási jutalék, bankgarancia, biztosítási díj könyvelése:
T 162. Felújítások
 K 384. Elszámolási betétszámla
 K 479. Különféle rövid lejáratú egyéb kötelezettség
Hatósági díjak, adók belföldi illetékek könyvelése:
T 162. Felújítások
 K 463. Költségvetési befizetési kötelezettség
Megjegyzés: a bekerülési érték részét nem képező hatósági díjak, illetékek egyéb szolgáltatás költségeként kerülnek elszámolásra.
Tárgyi eszközök felújítás utáni üzembe helyezése, aktiválása az üzembe helyezési jegyzőkönyv alapján:
T 12–14. Tárgyi eszközök
 K 162. Felújítások
Gyakran előforduló hibák:
 Nem megfelelően különítették el a karbantartás és a felújítás tételeit.
 Az elmaradt karbantartások miatti ráfordításokat is felújításként számolták el.
 A hatósági díjakat nem a bekerülési értéket növelő tételként számolták el, hanem az egyéb
szolgáltatások költségei között.
 A hitelkamat teljes összegét a beszerzési ár részeként aktiválták, nemcsak az üzembe
helyezésig felmerült hitelkamat összegéig.Tárgyi eszközök felújítása idegen (külföldi) kivitelezésben

Könyvelési tételek:
Tárgyi eszköz felújítás számlázott deviza értékének könyvelése a külföldi szállító számlája alapján (devizaérték forint összege), valamint a szállítási és rakodási költség, alapozási, szerelési költség, közvetítői, bizományi díjak, próbaüzemeltetés költsége, tartozékok, tartalék alkatrészek beszerzésének könyvelése számla alapján:
T 162. Felújítások
 K 455. Beruházási szállítók
Import esetén a vám, a vámköltség, statisztikai illeték elszámolása a vámhatóság határozata alapján:
T 162. Felújítások
 K 465. Vám és pénzügyőrség elszámolási számla
Az import beszerzéshez kapcsolódó általános forgalmi adó könyvelése a vámhatóság határozata alapján:
T 368. Különféle egyéb követelések
 K 465. Vám és pénzügyőrség elszámolási számla
A termékimport utáni általános forgalmi adó pénzügyi rendezése után könyvelendő a visszaigénylés a következők szerint:
T 466. Előzetesen felszámított általános forgalmi adó
 K 368. Különféle egyéb követelések
A le nem vonható általános forgalmi adó könyvelése:
T 162. Felújítások
 K 465. Vám és pénzügyőrség elszámolási számla
A felújításhoz kapcsolódó szállítási és rakodási költségek, alapozási, szerelési költségek, közvetítői, bizományi díjak, próbaüzemeltetés költsége, tartozékok, tartalék alkatrészek beszerzésének könyvelése számla alapján:
T 162. Felújítások
 K 455. Beruházási szállítók
A fenti számlázott tételekhez kapcsolódó, levonható, előzetesen felszámított általános forgalmi adó könyvelése:
T 466. Előzetesen felszámított általános forgalmi adó
 K 455. Beruházási szállítók
A számlázott tételekhez kapcsolódó, le nem vonható, előzetesen felszámított általános forgalmi adó könyvelése:
T 162. Felújítások
 K 455. Beruházási szállítók
Az üzembe helyezésig felmerült, esedékes hitelkamat, kezelési költség, folyósítási jutalék, rendelkezésre tartási jutalék, bankgarancia, biztosítási díj könyvelése:
T 162. Felújítások
 K 384. Elszámolási betétszámla
 K 479. Különféle rövid lejáratú egyéb kötelezettség
Hatósági díjak, adók belföldi illetékek könyvelése:
T 162. Felújítások
 K 463. Költségvetési befizetési kötelezettség
Megjegyzés: a bekerülési érték részét nem képező hatósági díjak, illetékek egyéb szolgáltatás költségeként kerülnek elszámolásra.
Tárgyi eszközök felújítás üzembe helyezése, aktiválása az üzembe helyezési jegyzőkönyv alapján:
T 12-14. Tárgyi eszközök
 K 162. Felújítások
Gyakran előforduló hibák:
 Nem megfelelően különítették el a karbantartás és a felújítás tételeit.
 Az elmaradt karbantartások miatti ráfordításokat is felújításként számolták el.
 A külföldi szállító által küldött számla forintértékét helytelenül állapítják meg.
 A hatósági díjakat nem a bekerülési értéket növelő tételként számolták el, hanem az egyéb szolgáltatások költségei között.
 A hitelkamat teljes összegét a beszerzési ár részeként aktiválták, nemcsak az üzembe helyezésig felmerült hitelkamat összegéig.
 Nem alkalmazzák az import áfa könyvelésénél a 368. Különféle egyéb követelés számlát.Tárgyi eszközök felújítása saját vállalkozásban

Könyvelési tételek:
Tárgyi eszköz felújítás során keletkezett költségek elszámolása:
T 51-57. Költségnemek
 K 1-4. Eszközök, források
A felújítás érdekében keletkezett közvetlen költségek elszámolása a felújítások között:
T 162. Felújítások
 K 582. Saját előállítású eszközök aktivált értéke
A saját vállalkozásban megvalósított felújítással kapcsolatban is felmerülhetnek olyan gazdasági események, amelyeket a következőképpen kell elszámolni:
Például:
A felújításhoz kapcsolódó szállítási és rakodási költségek, alapozási, szerelési költségek, közvetítői, bizományi díjak, próbaüzemeltetés költsége, tartozékok, tartalék alkatrészek beszerzésének könyvelése számla alapján:
T 162. Felújítások
 K 455. Beruházási szállítók
A fenti számlázott tételekhez kapcsolódó, levonható, előzetesen felszámított általános forgalmi adó könyvelése:
T 466. Előzetesen felszámított általános forgalmi adó
 K 455. Beruházási szállítók
A számlázott tételekhez kapcsolódó, le nem vonható, előzetesen felszámított általános forgalmi adó könyvelése:
T 162. Felújítások
 K 455. Beruházási szállítók
Az üzembe helyezésig felmerült, esedékes hitelkamat, kezelési költség, folyósítási jutalék, rendelkezésre tartási jutalék, bankgarancia, biztosítási díj könyvelése:
T 162. Felújítások
 K 384. Elszámolási betétszámla
 K 479. Különféle rövid lejáratú egyéb kötelezettség
Hatósági díjak, adók belföldi illetékek könyvelése:
T 162. Felújítások
 K 463. Költségvetési befizetési kötelezettség
Megjegyzés: a bekerülési érték részét nem képező hatósági díjak, illetékek egyéb szolgáltatás költségeként kerülnek elszámolásra.
Tárgyi eszközök felújítás üzembe helyezése, aktiválása az üzembe helyezési jegyzőkönyv alapján:
T 12–14. Tárgyi eszközök
 K 162. Felújítások

Gyakran előforduló hibák:
 Nem megfelelően különítették el a karbantartás és a felújítás tételeit.
 Az elmaradt karbantartások miatti ráfordításokat is felújításként számolták el.
 A saját vállalkozásban megvalósított felújítás ráfordításaival kapcsolatban is elszámolják az előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adót a tárgyi eszköz rendeltetésszerű használatba vételének időpontjában. Az Általános forgalmi adó törvény előírásai alapján csak a saját vállalkozásban végrehajtott beruházás (új tárgyi eszköz előállítás) esetén kell a tárgyi eszköz rendeltetésszerű használatba vételének időpontjában előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adót elszámolni.
 A hatósági díjakat nem a bekerülési értéket növelő tételként számolták el, hanem az egyéb szolgáltatások költségei között.
 A hitelkamat teljes összegét a beszerzési ár részeként aktiválták, nemcsak az üzembe helyezésig felmerült hitelkamat összegéig.Bérelt tárgyi eszközön végrehajtott felújítás

A bérelt tárgyi eszközökön végrehajtott felújítással kapcsolatban ki kell emelni azt a sajátos vonást, hogy a tárgyi eszköz, amelyen a felújítást végrehajtják, nem képezi a vállalkozás tulajdonát, csak használatba kapta.
A Számviteli törvény előírásai alapján a bérbe vett tárgyi eszköz a bérbeadó számviteli nyilvántartásaiban szerepel, így az nem vehető állományba a bérbe vevőnél. Az ilyen tárgyi eszközökön végzett felújításokat azonban ki kell mutatni a bérbe vevő könyvviteli nyilvántartásában, és a bérleti időszak alatt kell a felújítás költségeit elszámolni értékcsökkenési leírásként.
Könyvelési tételek:
Tárgyi eszköz felújítása számlázott belföldi értékének könyvelése, belföldi szállító számlája alapján:
T 162. Felújítások
 K 455. Beruházási szállítók
A számlázott tételhez kapcsolódó, levonható, előzetesen felszámított általános forgalmi adó könyvelése:
T 466. Előzetesen felszámított általános forgalmi adó
 K 455. Beruházási szállítók
A felújításhoz kapcsolódó szállítási és rakodási költségek, alapozási, szerelési költségek, közvetítői, bizományi díjak, próbaüzemeltetés költsége, tartozékok, tartalék alkatrészek beszerzésének könyvelése számla alapján:
T 162. Felújítások
 K 455. Beruházási szállítók
A fenti számlázott tételekhez kapcsolódó, levonható, előzetesen felszámított általános forgalmi adó könyvelése:
T 466. Előzetesen felszámított általános forgalmi adó
 K 455. Beruházási szállítók
A számlázott tételekhez kapcsolódó, le nem vonható, előzetesen felszámított általános forgalmi adó könyvelése:
T 162. Felújítások
 K 455. Beruházási szállítók
Az üzembehelyezésig felmerült esedékes hitelkamat, kezelési költség, folyósítási jutalék, rendelkezésre tartási jutalék, bankgarancia, biztosítási díj könyvelése:
T 162. Felújítások
 K 384. Elszámolási betétszámla
 K 479. Különféle rövid lejáratú egyéb kötelezettség
Hatósági díjak, adók belföldi illetékek könyvelése:
T 162. Felújítások
 K 463. Költségvetési befizetési kötelezettség
Megjegyzés: a bekerülési érték részét nem képező hatósági díjak, illetékek egyéb szolgáltatás költségeként kerülnek elszámolásra.
Tárgyi eszköz felújítása során keletkezett költségek elszámolása:
T 51–57. Költségnemek
 K 1–4. Eszközök, források
A felújítás érdekében keletkezett közvetlen költségek elszámolása a felújítások között:
T 162. Felújítások
 K 582. Saját előállítású eszközök aktivált értéke
Tárgyi eszközök felújítás utáni üzembe helyezése, aktiválása az üzembe helyezési jegyzőkönyv alapján:
T 12–14. Tárgyi eszközök
 K 162. Felújítások
Gyakran előforduló hibák:
 A bérbe vett eszközöket a bérbe vevő a tárgyi eszközök között állományba veszi.
 A bérbe vett eszközökön végrehajtott felújítások értékét nem önálló tárgyi eszközként veszik nyilvántartásba, hanem a tárgyévi költségek és ráfordítások között számolják el.
 Nem megfelelően különítették el a karbantartás és a felújítás tételeit.
 Az elmaradt karbantartások miatti ráfordításokat is felújításként számolták el.
 A külföldi szállító által küldött számla forintértékét helytelenül állapítják meg.
 Nem alkalmazzák az import áfa könyvelésénél a 368. Különféle egyéb követelés számlát.
 A hatósági díjakat nem a bekerülési értéket növelő tételként számolták el, hanem az egyéb szolgáltatások költségei között.
 A hitelkamat teljes összegét a beszerzési ár részeként aktiválták, nemcsak az üzembe helyezésig felmerült hitelkamat összegéig.
 A saját vállalkozásban megvalósított felújítás ráfordításaival kapcsolatban is elszámolják az előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adót a tárgyi eszköz rendeltetésszerű használatba vételének időpontjában. Az Általános forgalmi adó törvény előírásai alapján csak a saját vállalkozásban végrehajtott beruházás (új tárgyi eszköz előállítás) esetén kell a tárgyi eszköz rendeltetésszerű használatba vételének időpontjában előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adót elszámolni.
 A bérbe vett tárgyi eszközökön végzett felújítások értékét nem a bérleti időszak alatt számolják el értékcsökkenési leírásként.