Tagi kölcsön


Tagi kölcsön számviteli elszámolása

Kontírozás:
A tag által nyújtott kölcsön könyvelése a pénzátvétel időpontjában, ha a kölcsön lejárata egy éven túli:
T 381. Pénztár
 K 441. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök
 
A tag által nyújtott kölcsön könyvelése a pénzátvétel időpontjában, ha a kölcsön lejárata egy éven belüli:
T 381. Pénztár
 K 451. Rövid lejáratú kölcsönök
 
Kapcsolódó tétel mérlegkészítéskor:
A hosszú lejáratú tagi kölcsönök közül a mérlegkészítés során át lehet vezetni a következő évben esedékes törlesztő részletek összegeit a rövid lejáratú tagi kölcsönök közé, és a mérlegben a rövid lejáratú kötelezettségek csoportban kell szerepeltetni.(Könyvelése nem kötelező.)
T 441. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök
 K 451. Rövid lejáratú kölcsönök
 
A tagi kölcsön tőke része törlesztésének elszámolása az esedékesség időpontjában, ha a tagi kölcsön a hosszú lejáratú kötelezettségek között szerepel:
T 441. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök
 K 381. Pénztár
 
A tagi kölcsön tőke része törlesztésének elszámolása az esedékesség időpontjában, ha a tagi kölcsön a rövid lejáratú kötelezettségek között szerepel:
T 451. Rövid lejáratú kölcsönök
 K 381. Pénztár
 
Tagi kölcsön kamatának elszámolása, amennyiben a személyi jövedelemadó törvény szerint 0%-kal adózik:
T 873. Magánszemély részére fizetendő kamatok
 K 381. Pénztár
 
Tagi kölcsön kamatának elszámolása, amennyiben a személyi jövedelemadó törvény szerint adóköteles:
T 873. Magánszemély részére fizetendő kamatok
 K 381. Pénztár
 K 462. Személyi jövedelemadó elszámolása
 
Az adóköteles kamat kifizetése esetén a kifizetőt terhelő 11 %-os egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség előírása:
T 562. Egészségügyi hozzájárulás elszámolási számla
 K 463. Költségvetési befizetési kötelezettségek
 
Tagi kölcsön kamatának elszámolása, ha az esedékesség időpontjában nem került kifizetésre:
T 873. Magánszemély részére fizetendő kamatok
 K 48. Passzív időbeli elhatárolások
Gyakran előforduló hibák: A kamat elszámolása során nem veszik figyelembe a személyi jövedelemadó törvény ide vonatkozó előírásait.
 Nem kerül elszámolásra a százalékos egészségügyi hozzájárulás.
 
A kötelezettség nem a megfelelő helyen és összegben jelenik meg a mérlegben, a következő évben esedékes törlesztő részlet nem kerül átsorolásra.


A tagi kölcsön elengedésének elszámolása

Kontírozás:Tagi kölcsön elengedésének elszámolása, ha a tagi kölcsön a hosszú lejáratú kötelezettségek között szerepel:T 441. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök
 K 989. Egyéb vagyonnövekedéssel járó rendkívüli bevételek
Tagi kölcsön elengedésének elszámolása, ha a tagi kölcsön a rövid lejáratú kötelezettségek között szerepel:T 451. Rövid lejáratú kölcsönök
 K 989. Egyéb vagyonnövekedéssel járó rendkívüli bevételek
Gyakran elkövetett hibák:Az elengedett kötelezettség egyéb bevételként került elszámolásra, nem rendkívüli bevételként.