Részesedés megszerzése


Részesedés megszerzése

Kontírozás:
Az átadott eszközök könyv szerinti értékének kivezetése:
T 881. Társaságba bevitt eszközök nyilvántartás szerinti értéke
 K 1. Befektetett eszközök
 K 2. Készletek
Megjegyzés: nem szabad megfeledkezni az eszközhöz kapcsolódó terv szerinti, illetve terven felüli értékcsökkenés, az értékhelyesbítés, az értékvesztés visszavezetéséről sem a könyv szerinti érték kivezetésének elszámolásával egyidőben.
Az átadott pénzeszközök elszámolása:
T 368. Egyéb követelések
 K 38. Pénzeszközök

A pénzeszközön kívüli eszközök létesítő okirat és annak módosítása szerinti értékének elszámolása az apport bevitelkor:
T 368. Különféle egyéb követelések
 K 981. Társaságba bevitt eszközök létesítő okiratban meghatározott értéke

A cégbírósági végzés alapján a pénzeszközök és egyéb eszközök elszámolása:
T 17. Tulajdoni részesedést jelentő befektetések (részesedések)
 K 368. Különféle egyéb követelések

Kapcsolódó gazdasági esemény

Általános forgalmi adó elszámolása, ha az apportot fogadó az áfát megtéríti az átadónak:
T 368. Különféle egyéb követelések
 K 467. Fizetendő általános forgalmi adó

Ha az apportot fogadó az áfát nem téríti meg az átadónak:
T 881. Társaságba bevitt vagyontárgyak nyilvántartás szerinti értéke
 K 467. Fizetendő általános forgalmi adó


Gyakran előforduló hibák:
Az apporttal kapcsolatosan figyelmen kívül hagyják az Áfa törvényben meghatározottak szerinti adófizetési kötelezettséget.


Befektetési célú részvények vásárlása

Kontírozás:
A részvényekért fizetett ellenérték elszámolása:
T 17. Részesedések
 K 384. Elszámolási betétszámla
Gyakran előforduló hibák:
Az analitikus nyilvántartás nem megfelelő vezetése, amely az egyeztetést megnehezíti.