Részesedés Követelés fejében, felszámolás keretében átvett


Követelés fejében, felszámolás keretében átvett részesedések

Kontírozás:
A követelés fejében átvett részesedések elszámolása:
T 17. Részesedések
 K 479. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek
Követelés-kötelezettség összevezetése, legfeljebb a vagyonfelosztási javaslat szerinti összegben:
T 479. Különféle rövid lejáratú egyéb kötelezettség
 K 311. Belföldi követelések
Követelés ki nem egyenlített részének leírása hitelezési veszteségként:
T 869. Különféle egyéb ráfordítások
 K 311. Belföldi követelések
Amennyiben a tárgyi eszköz vagyonfelosztási javaslat szerinti értéke meghaladja a nyilvántartott követelés összegét, annak egyéb bevételként való könyvelése:
T 479. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek
 K 969. Különféle egyéb bevételek
Megjegyzés: A zálogjoggal biztosított követelés, illetve csődeljárás esetén a követelés fejében átvett részesedések elszámolása megegyezik az előzőekben leírtakkal.
Gyakran előforduló hibák:
A hitelezési veszteség címén elszámolt ráfordítást nem veszik adóalap növelő tételként figyelembe.