Részesedés értékhelyesbítése


Részesedések értékhelyesbítése

Kontírozás:
Amennyiben a részesedések piaci értéke magasabb a könyv szerinti értéknél, és a különbözet jelentős összegű - a vállalkozás döntésének függvényében -, a részesedéseket a mérlegkészítés időpontjában ismert piaci értékükön kell értékelni.
Az értékhelyesbítést az értékelési tartalékkal szemben kell elszámolni:
T 177. Részesedések értékhelyesbítése
 K 417. Értékelési tartalék
Az egyedi eszközönként megállapított, könyvvizsgáló által jóváhagyott értékhelyesbítés korrigálása, ha a piaci érték magasabb a nyilvántartásokban szereplő értéknél és a különbözet jelentős összegű:
T 177. Részesedések értékhelyesbítése
 K 417. Értékelési tartalék
Az egyedi eszközönként megállapított, könyvvizsgáló által jóváhagyott értékhelyesbítés korrigálása, ha a piaci érték alacsonyabb az előző évinél és a különbözet jelentős összegű. Ugyanígy kell megszüntetni az értékhelyesbítés teljes összegét, ha a részesedés a vállalkozás nyilvántartásaiból kikerül:
T 417. Értékelési tartalék
 K 177. Részesedések értékhelyesbítése
Gyakran előforduló hibák:
 A vállalkozásból kikerült részesedéshez kapcsolódó értékhelyesbítést nem szüntetik meg a vállalkozások.
 A könyvvizsgáló hitelesítése hiányzik a piaci értéket megállapító okmányról.