Részesedés értékesítése


Részesedés értékesítése, amennyiben a pénzügyi teljesítés az üzleti évben megtörténik

Kontírozás:
Könyv szerinti érték kivezetése:
T 379. Értékpapírok átvezetési számla
 K 17. Tulajdonosi részesedést jelentő befektetések (részesedések)
Eladási ár nyilvántartásba vétele a pénzügyi teljesítéskor:
T 384. Elszámolási betétszámla
 K 379. Értékpapírok átvezetési számla
Az értékesített befektetés eladási ára és könyv szerinti értéke közötti nyereség jellegű különbözet:
T 379. Értékpapírok átvezetési számla
 K 972. Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége
Az értékesített befektetés eladási ára és könyv szerinti értéke közötti veszteség jellegű különbözet:
T 871. Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége
 K 379. Értékpapírok átvezetési számla
Gyakran előforduló hibák:
 A nyilvántartás szerinti érték helyett a névérték kerül kivezetésre.
 Ha mérlegkészítésig az ellenérték nem folyik be, elhatárolják az árfolyamnyereséget, vagy árfolyamveszteséget.