Rehabilitációs hozzájárulás


Rehabilitációs hozzájárulás

Kontírozás:
A tárgyévi rehabilitációs foglalkoztatási hozzájárulás fizetési kötelezettség összegének elszámolása:
T 569. Egyéb bérjárulékok
 K 463-5. Rehabilitációs foglalkoztatási hozzájárulás befizetési kötelezettség
A rehabilitációs foglalkoztatási hozzájárulás negyedéves előlegének átutalása az APEH „Rehabilitációs hozzájárulás” beszedési számla javára:
T 464-5.Rehabilitációs foglalkoztatási hozzájárulás befizetési kötelezettség teljesítése
 K 384. Elszámolási betétszámla
Bérjárulék minden olyan adók módjára fizetendő összeg, amelyet a személyi jellegű ráfordítások vagy a foglalkoztatottak száma alapján állapítanak meg, függetlenül azok elnevezésétől.
Gyakran előforduló hibák: 
 A rehabilitációs hozzájárulási fizetési kötelezettség nem kerül előírásra, mint kötelezettség, hanem a pénzügyi rendezéssel egyidőben számolják el költségként.
 A rehabilitációs hozzájárulási fizetési kötelezettség nem bérjárulékként kerül elszámolásra.
 A rehabilitációs hozzájárulásról vezetett analitikus nyilvántartás nem tartalmazza teljeskörűen a kötelezettség megállapításához szükséges adatot.
 Hiányosak a megváltozott munkavállalók létszám jelentései.
 Szabálytalanul kerülnek a jelenléti ívek kitöltésre.
 Pontatlan a munkaadó dolgozói állományi létszámstatisztikája, vagy hiányos.