Operatív lízing a bérbe vevőnél


Operatív lízing a bérbe vevőnél

Az operatív lízing tartalmában egy bérleti szerződést jelent. A lízingbe vevő a futamidő végén visszaszolgáltatja az eszközt a lízingbe adónak.
Kontírozás:
Az operatív lízingszerződés keretében lízingbe adott eszköz használatáért fizetett lízingdíj elszámolása a számla alapján:
T 522. Bérleti díjak
T 466. Előzetesen felszámított áfa
 K 4541. Belföldi szállítók
Ha a tárgyévben fizetett lízingdíj összege meghaladja az időarányosan elszámolható lízingdíj összegét, akkor a különbséget el kell határolni:
T 392. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása
 K 522. Bérleti díjak
Ha a tárgyévben fizetett lízingdíj összege alacsonyabb az időarányosan elszámolható lízingdíj összegénél, akkor a különbséget el kell határolni:
T 522. Bérleti díjak
 K 482. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása
Gyakran előforduló hibák:
 A tartalmában pénzügyi lízinget operatív lízingként számolják el a vállalkozások.
 Nem történik meg az időbeli elhatárolás.