Műszaki és egyéb berendezések, felszerelések, járművek Térítés nélkül átvett


Térítés nélkül átvett, ajándékként, hagyatékként kapott műszaki és egyéb berendezések, felszerelések, járművek

Kontírozás:
Tárgyi eszközök állományba vétele állományba vételi jegy, jegyzőkönyv alapján:
T 13. Műszaki berendezések, gépek, járművek
T 14. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek
 K 9891. Térítés nélkül átvett eszközök forgalmi, piaci értéke
A rendkívüli bevételek időbeli elhatárolása:
T 9891. Térítés nélkül átvett eszközök forgalmi, piaci értéke
 K 4833. Térítés nélkül átvett (ajándékba kapott, fellelt, stb.) eszközök értékének elhatárolása
A tárgyi eszközök terv szerinti értékcsökkenésének elszámolása:
T 571. Terv szerinti értékcsökkenési leírás
 K 139. Műszaki berendezések, gépek, járművek értékcsökkenése
 K 149. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek értékcsökkenése
Passzív időbeli elhatárolás megszüntetése a tárgyi eszközök arányos részének költségkénti, illetve ráfordításkénti elszámolásakor:
T 4833. Térítés nélkül átvett (ajándékba kapott, fellelt, stb.) eszközök értékének elhatárolása
 K 9891. Térítés nélkül átvett eszközök forgalmi, piaci értéke
Megjegyzés: ha a tárgyi eszközök terven felüli értékcsökkenése, értékesítése, selejtezése, apportálása, térítés nélküli átadása miatt elszámolt ráfordítással azonos mértékben kell a passzív időbeli elhatárolást megszüntetni.

Gyakran előforduló hibák:
 Az átadónál kimutatott nyilvántartási érték nagyobb, mint a piaci érték, és az átvevő vállalkozás mégis az átadónál szereplő nyilvántartási értéken szerepelteti könyveiben az átvett eszköz értékét. Ez helytelen, mert legfeljebb a piaci értéken szerepelhet az átvevő vállalkozás könyveiben.
 Az átvételt rendkívüli bevételként számolja el, de nem határolja el ezt az összeget
 Elhatárolja az összeget, de az elhatárolás feloldása nem az eszköz leírással egyidejűleg történik.
 Elhatárolja a rendkívüli bevételt, de a megszűntetést nem a 483-as számlán szereplő összeg után, hanem az eszköz számlán szereplő összeg után számolja el. Ez helytelen, mivel eszköz számlán szereplő összeg nagyobb is lehet, mint az elhatárolt összeg.