Műszaki és egyéb berendezések, felszerelések, járművek térítés nélküli átadása


Műszaki és egyéb berendezések, felszerelések, járművek térítés nélküli átadása

Kontírozás:
Bruttó érték kivezetés:
T 8891. Térítés nélkül átadott eszközök nyilvántartás szerinti értéke
 K 13. Műszaki berendezések, gépek, járművek
 K 14. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek

Terv szerinti értékcsökkenés kivezetése:
T 139 Műszaki berendezések, gépek, járművek terv szerinti értékcsökkenése
T 149 Egyéb berendezések, felszerelések, járművek terv szerinti értékcsökkenése
 K 8891. Térítés nélkül átadott eszközök nyilvántartás szerinti értéke

Terven felüli értékcsökkenés kivezetése:
T 138 Műszaki berendezések, gépek, járművek terven felüli értékcsökkenése
T 148 Egyéb berendezések, felszerelések, járművek terven felüli értékcsökkenése
 K 8891. Térítés nélkül átadott eszközök nyilvántartás szerinti értéke

A tárgyi eszközök értékhelyesbítésének kivezetése:
T 417. Értékelési tartalék
 K 137. Műszaki berendezések, gépek, járművek értékhelyesbítése
 K 147. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek értékhelyesbítése

Gyakran előforduló hibák:
 Nem veszik figyelembe az Áfa törvényben leírtak szerinti áfa fizetési kötelezettséget
 A térítés nélküli átadás nem megfelelően dokumnetált


Az áfa elszámolása az átadónál

Kontírozás:
Általános forgalmi adó elszámolása, ha az áfát az átvevő megtéríti:
T 368. Különféle egyéb követelés
 K 467. Fizetendő általános forgalmi adó

Ha az áfát az átvevő nem téríti meg:
T 8891. Térítés nélkül átadott eszközök nyilvántartás szerinti értéke
 K 467. Fizetendő általános forgalmi adó

Gyakran előforduló hibák:
Nem az Áfa törvénynek megfelelően kerül meghatározásra az adóalap.