Késztermék értékesítése


Késztermék értékesítése, ha a vállalkozás költségeit kizárólag az 5. számlaosztályban számolja el

Kontírozás:
Ha a készletállomány változását tényleges közvetlen önköltségen rögzíti a vállalkozás:
Készletcsökkenés elszámolása:
T 581. Saját termelésű készletek állományváltozása
 K 251-257. Késztermékek
Ha a készletállomány változását tervezett közvetlen önköltségen (elszámolóáron) rögzíti a vállalkozás:
Készletcsökkenés elszámolása tervezett közvetlen önköltségen:
T 581. Saját termelésű készletek állományváltozása
 K 251-257. Késztermékek
Készletcsökkenésre eső készletérték különbözet elszámolása:
 ha a tényleges közvetlen önköltség magasabb, mint a tervezett közvetlen önköltség, azaz a készletérték különbözet pozitív:
T 581. Saját termelésű készletek állományváltozása
 K 258. Késztermékek készletérték különbözete
 ha a tényleges közvetlen önköltség kisebb, mint a tervezett közvetlen önköltség, azaz a készletérték különbözet negatív:
T 258. Késztermékek készletérték különbözete
 K 581. Saját termelésű készletek állományváltozása
Az árbevétel elszámolása:
T 311. Belföldi vevők
 K 91-92. Belföldi értékesítés nettó árbevétele
 K 467. Fizetendő áfa
Gyakran előforduló hibák:
 Készletérték-különbözet helytelen kiszámítása és elszámolása.
 Bizonylatokkal nem megfelelő alátámasztottság.
 A tényleges önköltség helytelen megállapítása
.


Késztermék értékesítés elszámolása költséghely-költségviselő alkalmazásával

Kontírozás:
Ha a vállalkozás költségeit elsődlegesen az 5. Költségnemek számlaosztályban, másodlagosan a 6. Költséghely és 7. Költségviselő számlaosztályokban számolja el és a készletállomány változását tervezett közvetlen önköltségen (elszámolóáron) rögzíti.
Készletcsökkenés elsődleges elszámolása tervezett közvetlen önköltségen:
T 581. Saját termelésű készletek állományváltozása
 K 251-257. Késztermékek
Másodlagos elszámolás tervezett közvetlen önköltségen:
T 79. Tevékenységek költségeinek átvezetése
 K 59. Költségnem átvezetési számla
Készletcsökkenésre eső készletérték különbözet elszámolása elsődlegesen:
 ha a tényleges közvetlen önköltség magasabb, mint a tervezett közvetlen önköltség, azaz a készletérték különbözet pozitív:
T 581. Saját termelésű készletek állományváltozása
 K 258. Késztermékek készletérték különbözete
 ha a tényleges közvetlen önköltség kisebb, mint a tervezett közvetlen önköltség, azaz a készletérték különbözet negatív:
T 258. Késztermékek készletérték különbözete
 K 581. Saját termelésű készletek állományváltozása
Készletcsökkenésre eső készletérték különbözet elszámolása másodlagosan:
 ha a tényleges közvetlen önköltség magasabb, mint a tervezett közvetlen önköltség, azaz a készletérték különbözet pozitív:
T 79. Tevékenységek költségeinek átvezetése
 K 59. Költségnem átvezetési számla
 ha a tényleges közvetlen önköltség kisebb, mint a tervezett közvetlen önköltség, azaz a készletérték különbözet negatív:
T 59. Költségnem átvezetési számla
 K 79. Tevékenységek költségeinek átvezetése
Ha a vállalkozás költségeit elsődlegesen a 6. Költséghely és 7. Költségviselő számlaosztályokban, másodlagosan az 5. Költségnemek számlaosztályban számolja el és a készletállomány változását tervezett közvetlen önköltségen (elszámolóáron) rögzíti.
Készletcsökkenés elsődleges elszámolása tervezett közvetlen önköltségen:
T 79. Tevékenységek költségeinek elszámolása
 K 251-257. Késztermékek
Másodlagos elszámolás tervezett közvetlen önköltségen:
T 581. Saját termelésű készletek állományváltozása
 K 59. Költségnem ellenszámla
Készletcsökkenésre eső készletérték különbözet elszámolása elsődlegesen:
 ha a tényleges közvetlen önköltség magasabb, mint a tervezett közvetlen önköltség, azaz a készletérték különbözet pozitív:
T 79. Tevékenységek költségeinek elszámolása
 K 258. Késztermékek készletérték különbözete
 ha a tényleges közvetlen önköltség kisebb, mint a tervezett közvetlen önköltség, azaz a készletérték különbözet negatív:
T 258. Késztermékek készletérték különbözete
 K 79. Tevékenységek költségeinek elszámolása
Készletcsökkenésre eső készletérték különbözet elszámolása másodlagosan:
 ha a tényleges közvetlen önköltség magasabb, mint a tervezett közvetlen önköltség, azaz a készletérték különbözet pozitív:
T 581. Saját termelésű készletek állományváltozása
 K 59. Költségem ellenszámla
 ha a tényleges közvetlen önköltség kisebb, mint a tervezett közvetlen önköltség, azaz a készletérték különbözet negatív:
T 59. Költségnem ellenszámla
 K 581. Saját termelésű készletek állományváltozása
Ha a vállalkozás költségeit elsődlegesen a 6. Költséghely és 7. Költségviselő számlaosztályokban, másodlagosan az 5. Költségnemek számlaosztályban számolja el, de a saját előállítású eszközök aktivált értékét (581) és a saját termelésű készletek állományváltozását (582) nem vezeti és a készletállomány változását tervezett közvetlen önköltségen (elszámolóáron) rögzíti. (Forgalmi típusú eredménykimutatás összeállítása esetén.)
Készletcsökkenés elszámolása tervezett közvetlen önköltségen:
T 79. Tevékenységek költségeinek elszámolása
 K 251-257. Késztermékek
"B" típusú eredménykimutatás esetén a készletcsökkenés elszámolása tervezett közvetlen önköltségen:
T 81-84. Értékesítés közvetlen önköltsége
 K 79. Tevékenységek költségeinek elszámolása
Készletcsökkenésre eső készletérték különbözet elszámolása:
 ha a tényleges közvetlen önköltség magasabb, mint a tervezett közvetlen önköltség, azaz a készletérték különbözet pozitív:
T 79. Tevékenységek költségeinek elszámolása
 K 258. Késztermékek készletérték különbözete
 ha a tényleges közvetlen önköltség kisebb, mint a tervezett közvetlen önköltség, azaz a készletérték különbözet negatív:
T 258. Késztermékek készletérték különbözete
 K 79. Tevékenységek költségeinek elszámolása
"B" típusú eredménykimutatás esetén a készletcsökkenésre eső készletérték különbözet elszámolása:
 ha a tényleges közvetlen önköltség magasabb, mint a tervezett közvetlen önköltség, azaz a készletérték különbözet pozitív:
T 81-84. Értékesítés közvetlen önköltsége
 K 79. Tevékenységek költségeinek elszámolása
 ha a tényleges közvetlen önköltség kisebb, mint a tervezett közvetlen önköltség, azaz a készletérték különbözet negatív:
T 79. Tevékenységek költségeinek elszámolása
 K 81-84. Értékesítés közvetlen önköltsége
Belföldi értékesítés árbevételének elszámolása:
T 311. Belföldi követelések
 K 91-92. Belföldi értékesítés árbevétele
 K 467. Fizetendő általános forgalmi adó
Gyakran előforduló hibák:
 Készletérték-különbözet helytelen kiszámítása és elszámolása.
 Bizonylatokkal nem megfelelő alátámasztottság.
 A tényleges önköltség helytelen megállapítása
.