Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok értékcsökkenése


Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok terv szerinti értékcsökkenése

Kontírozás:
Tárgyidőszaki terv szerinti értékcsökkenés elszámolása:
T 571. Terv szerinti értékcsökkenési leírás
 K 129 Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok
Gyakran előforduló hibák:
Az adóalap számításánál nem vették figyelembe a Tao törvény szerinti amortizáció elszámolásának korlátait.


Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok terven felüli értékcsökkenése és annak visszaírása

Kontírozás:
A tárgyi eszközök terven felüli értékcsökkenésének elszámolása:
T 8664. Tárgyi eszközök elszámolt terven felüli értékcsökkenése
 K 128 Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok terven felüli értékcsökkenése
Abban az esetben, ha a tárgyi eszköz értéke nullára csökkent és a használatból kikerült, akkor a tárgyi eszközt az eszközállományból ki kell vezetni. Elszámolása a következő:
T 128 Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok terven felüli értékcsökkenése
T 129 Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok terv szerinti értékcsökkenése
 K 12. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok
A tárgyi eszközök terven felüli értékcsökkenésének visszaírása:
T 128. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok terven felüli értékcsökkenése
 K 9664. Tárgyi eszközök visszaírt terven felüli értékcsökkenése
Megjegyzés: A tárgyi eszközök esetében terven felüli értékcsökkenés csak azoknál az eszközöknél írható vissza, amelyek a vállalkozás eszközállományában szerepelnek. Tehát az eszközállományból kivezetett tárgyi eszközöknél ez a gazdasági esemény nem értelmezhető.
Gyakran előforduló hibák:
 A tárgyi eszközök terven felüli értékcsökkenését nem egyéb ráfordításként, hanem költségként, illetve rendkívüli ráfordításként számolják el.
 A vállalkozásnál nem különítik el a tárgyi eszközöknél a terv szerinti és a terven felüli értékcsökkenést.
 A korábban elszámolt terven felüli értékcsökkenés összegénél többet írtak vissza.
 A terven felüli értékcsökkenés visszaírása után a tárgyi eszközt magasabb értéken mutatják ki, mint a terv szerinti értékcsökkenés figyelembe vételével meghatározott nettó érték.