Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok beszerzése


Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok beszerzése belföldről

Kontírozás:
A bekerülési értéket alkotó tételek elszámolása szállítói számla alapján:
T 161. Befejezetlen beruházások
 K 455. Beruházási szállítók
A beszerzéshez kapcsolódó levonható áfa könyvelése:
T 466. Előzetesen felszámított általános forgalmi adó
 K 455. Beruházási szállítók
A le nem vonható előzetesen felszámított áfa könyvelése:
T 161. Befejezetlen beruházások
 K 455. Beruházási szállítók
Az üzembehelyezésig felmerült hitelkamat, kezelési költség, folyósítási jutalék, rendelkezésre tartási jutalék, bankgarancia, biztosítási díj könyvelése:
T 161. Befejezetlen beruházások
 K 384. Elszámolási betétszámla
 K 381. Pénztár
 K 479. Különféle rövidlejáratú kötelezettség
Hatósági díjak, adók, belföldi illetékek könyvelése:
T 161. Befejezetlen beruházások
 K 463. Költségvetési befizetési kötelezettség
Megjegyzés: A bekerülési érték részét nem képező hatósági díjak, az illetékek egyéb szolgáltatás költségeként kerülnek elszámolásra.
A beruházásra adott előleg, valamint a beruházásra elkülönített pénzeszköz után kapott kamat meghatározott részének elszámolása:
T 384. Elszámolási betét
 K 161. Befejezetlen beruházások
Tárgyi eszközök üzembe helyezése, aktiválása az üzembe helyezési jegyzőkönyv alapján:
T 12. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok
 K 161. Befejezetlen beruházások
Gyakran előforduló hibák:
 Hatósági díjak teljes egészében az egyéb szolgáltatás költségei között kerülnek elszámolásra.
 A hitel kamat teljes összegét a beszerzési ár részeként aktiválták, nemcsak az üzembehelyezésig felmerült hitelkamat összegéig.
 A beruházásra adott előleg, valamint a beruházásra elkülönített pénzeszköz után kapott kamat összegét nem csak a beruházás értékében figyelembe vett fizetett, fizetendő kamat mértékéig vették számításba.


Vásárolt ingatlan értékébe beszámított vagyoni értékű jog

Ingatlan beszerzése esetén bekerülési értékként kell figyelembe venni az ingatlan értékében a szerződés alapján beszámított, korábban az ingatlan bérleti jogának megvásárlása címén fizetett, bérleti jogként kimutatott eszköz könyv szerinti nettó értékét.
Kontírozás:
Ingatlan beszerzésének elszámolása a számla alapján:
T 161. Befejezetlen beruházások
 K 455. Beruházási szállítók
A beszerzéshez kapcsolódó levonható áfa könyvelése:
T 466. Előzetesen felszámított általános forgalmi adó
 K 455. Beruházási szállítók
A beszerzéshez kapcsolódó le nem vonható előzetesen felszámított áfa könyvelése:
T 161. Befejezetlen beruházások
 K 455. Beruházási szállítók
Az ingatlan beszerzés számviteli elszámolásával egyidejűleg - az ingatlan bérleti jogának megvásárlása címén fizetett, korábban - bérleti jogként kimutatott eszköz könyv szerinti nettó értékét át kell vezetni a beruházás számlára.
A korábban ingatlan bérleti jogának megvásárlása címén fizetett és bérleti jogként nyilvántartott eszköz értékének átvezetésére több megoldás adható:
„A” változat:
Az ingatlanhoz kapcsolódó bérleti jog eredeti bruttó értékének átvezetése a beruházás számlára:
T 161. Befejezetlen beruházások
 K 126. Ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok
Az ingatlanhoz kapcsolódó bérleti jog halmozott terv szerinti értékcsökkenésének átvezetése a beruházás számlára:
T 129. Ingatlanok terv szerinti értékcsökkenése
 K 161. Befejezetlen beruházások
Az ingatlanhoz kapcsolódó bérleti joggal kapcsolatban nyilvántartott értékhelyesbítés megszüntetése:
T 417. Értékelési tartalék
 K 127. Ingatlanok értékhelyesbítése
„B” változat:
Az ingatlanhoz kapcsolódó bérleti jog halmozott terv szerinti értékcsökkenésének átvezetése a az ingatlanhoz kapcsolódó bérleti jog bruttó érték számlára:
T 126. Ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok
 K 129. Ingatlanok terv szerinti értékcsökkenése
Az ingatlanhoz kapcsolódó bérleti jog nettó értékének átvezetése a beruházás számlára:
T 161. Befejezetlen beruházások
 K 126. Ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok
Az ingatlanhoz kapcsolódó bérleti joggal kapcsolatban nyilvántartott értékhelyesbítés megszüntetése:
T 417. Értékelési tartalék
 K 127. Ingatlanok értékhelyesbítése
Az ingatlan üzembe helyezése, aktiválása az üzembe helyezési jegyzőkönyv alapján:
T 121. Földterület
T 122. Telek
T 123. Épületek, épületrészek, tulajdoni hányadok
 K 161. Befejezetlen beruházások
Gyakran előforduló hibák: 
 A szerződés alapján beszámítható bérleti jog értékét terven felüli értékcsökkenésként számolták el és nem csökkentették az ingatlan bekerülési értékét.