Forgatási célú kötvény apportba átadása


Forgatási célú kötvény apportba átadása

Kontírozás:
Könyv szerinti érték kivezetése:
T 881. Társaságba bevitt eszközök nyilvántartás szerinti értéke
 K 374. Eladásra vásárolt hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok
A részesedés elszámolása a cégbírósági határozat napjával a létesítő okiratban meghatározott összegben:
T 17. Részesedések
 K 981. Társaságba bevitt eszközök létesítő okirat szerinti értéke
Gyakran előforduló hibák:
 Az értékpapírhoz kapcsolódó értékvesztés nem kerül kivezetésre az állománycsökkenéssel egyidőben.
 A részesedés nem a létesítő okirat szerinti értéken kerül elszámolásra.