Forgatási célú értékpapírok átsorolása a befektetett pénzügyi eszközök közé


A forgatási célú értékpapírok átsorolása a befektetett pénzügyi eszközök közé

Kontírozás:
A forgatási célú értékpapírok (forgóeszközök) között nyilvántartott részesedések átsorolása függ attól, hogy az adott részesedéseket
 kapcsolt vállalkozásban, vagy
 egyéb vállalkozásban szerezte-e meg a társaság.
A forgatási célú részesedések átsorolásának elszámolása, ha a részesedést kapcsolt vállalkozásban szerezte a vállalkozás:
T 171. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban
 K 3711-3714. Részesedés kapcsolt vállalkozásban
Abban az esetben, ha a kapcsolt vállalkozásban lévő részesedéshez értékvesztés is kapcsolódik, akkor annak összegét is át kell vezetni a befektetett pénzügyi eszközök közé.
A kapcsolt vállalkozásban lévő, forgóeszközök között nyilvántartott részesedések értékvesztésének átsorolása a befektetett pénzügyi eszközök közé:
T 3719. Kapcsolt vállalkozásban lévő részesedések értékvesztése és annak visszaírása
 K 179. Részesedések értékvesztése és annak visszaírása
A forgatási célú részesedések átsorolásának elszámolása, ha a részesedést egyéb vállalkozásban szerezte a vállalkozás:
T 172. Egyéb tartós részesedés
 K 3721. Eladásra vásárolt egyéb részesedés
Abban az esetben, ha az egyéb vállalkozásban lévő részesedéshez értékvesztés is kapcsolódik, akkor annak összegét is át kell vezetni a befektetett pénzügyi eszközök közé.
Az egyéb vállalkozásban lévő, forgóeszközök között nyilvántartott részesedések értékvesztésének átsorolása a befektetett pénzügyi eszközök közé:
T 3729. Egyéb részesedések értékvesztése és annak visszaírása
 K 179. Részesedések értékvesztése és annak visszaírása
A forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok átsorolása a befektetett pénzügyi eszközök közé:
T 181-184. Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok
 K 3741-3742. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok
Abban az esetben, ha a forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokhoz értékvesztés is kapcsolódik, akkor annak összegét is át kell vezetni a befektetett pénzügyi eszközök közé.
A forgatási célú, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékvesztésének átsorolása a befektetett pénzügyi eszközök közé:
T 3749. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékvesztése és annak visszaírása
 K 189. Értékpapírok értékvesztése és annak visszaírása


Gyakran előforduló hibák:
 Az értékpapírok eszközök közé történő besorolását nem a Számviteli törvény és a vállalkozási cél alapján hajtják végre.
 A részesedések számviteli besorolásánál nem veszik figyelembe a Számviteli törvény konszolidációs előírásait.
 A részesedések részesedési viszony szerinti megbontását nem alkalmazzák abban az esetben, ha a Számviteli törvény alapján létrejött a vállalatcsoport, de a vállalkozás nem kötelezett a konszolidált (összevont) éves beszámoló összeállítására. (Például: nagyságrend alapján mentesült a vállalkozás a konszolidált (összevont) éves beszámoló összeállítása alól.)