Fizetendő osztalék elszámolása


Fizetendő osztalék elszámolása

Kontírozás:Osztalékelőleg elszámolása a kifizetés napján közgyűlési/taggyűlési határozat alapján, közbenső mérleg elkészítését és elfogadását követően:T 368. Egyéb követelések (Osztalékelőleg) K 384. Elszámolási betétszámla K 462. Személyi jövedelemadó (osztalékból származó jövedelem szja levonása) K 461. Társasági és osztalékadó (osztalékadó)
Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre, kamatozó részvény kamatára:T 413. Eredménytartalék K 493. Adózott eredmény elszámolási számla
Fizetendő osztalék az üzleti év végén:T 493. Adózott eredmény elszámolási számla K 479. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek
Osztalékelőleg visszavezetése:T 479. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek K 368. Egyéb követelések (Osztalékelőleg)
Osztalékadó és személyi jövedelemadó elszámolása:T 479. Egyéb rövid lejáratú kötelezettség K 461. Társasági és osztalékadó
Az osztalék kifizetése a tárgyévet követő évben:T 479. Egyéb rövid lejáratú kötelezettség K 384. Elszámolási betétszámla K 462. Személyi jövedelemadó (osztalékból származó jövedelem szja levonása)
Gyakran előforduló hibák: Az adók levonása, elszámolása, befizetése helytelenül történik. Az osztalékelőleg kifizetését megelőzően nem készül közbenső mérleg.
 
A dokumentálás nem megfelelő.