Fizetendő kamat


Fizetendő kamat időbeli elhatárolása

Kontírozás:
Tárgyidőszakot terhelő ki nem fizetett kamat időbeli elhatárolása:
T 872-873. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások
 K 4823. Fizetendő kamatok passzív időbeli elhatárolások
Gyakran előforduló hibák:
 Az időbeli elhatárolást nem számolják el a vállalkozások.
 Nem a tárgyévet terhelő kamat kerül elhatárolásra.


Utólag fizetett késedelmi kamat

Kontírozás:
Utólag fizetett késedelmi kamat:
T 8632. Bírságok, kötbérek, fekbérek, késedelmi kamatok, kártérítések
 K 4821. Mérleg fordulónap előtti időszakot terhelő költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása
Gyakran előforduló hibák:
 A kamat pénzügyi ráfordításként kerül elszámolásra.
 Az utólag kifizetett késedelmi kamat összegét a vállalkozás nem határolja el, így sérül az időbeli elhatárolás és az összemérés elve.


Utólag jóváhagyott prémium

Kontírozás:
Utólag jóváhagyott prémium:
T 541. Bérköltség
 K 4821. Mérleg fordulónap előtti időszakot terhelő költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása
Társadalombiztosítási járulék:
T 561. Társadalombiztosítási járulék
 K 48. Passzív időbeli elhatárolások
Munkaadói járulék:
T 563. Munkaadói járulék
 K 48. Passzív időbeli elhatárolások
Gyakran előforduló hibák:
Nem passzív időbeli elhatárolásként kerülnek elszámolásra a fenti tételek, hanem rövid lejáratú kötelezettségként.