Elismert késedelmi kamat elszámolása


Elismert késedelmi kamat elszámolása

Kontírozás:Ha a vállalkozást késedelmi kamat megfizetésére szólítja fel egy másik vállalkozás, amelyről számla, számlát helyettesítő okmány került kiállításra, és a számlát mindkét fél elismeri, akkor kötelezettségként ki kell mutatni a könyvekben a fizetendő késedelmi kamatot. Ennek elszámolása történhet a szállítóval szemben, de történhet egyéb rövid lejáratú kötelezettségként is. A lényeges az, hogy az analitikában az egyes szállítókhoz kapcsolódó késedelmi kamatfizetési kötelezettségek elkülönítve bemutatásra kerüljenek.T 863. Mérlegfordulónap előtt bekövetkezett az üzleti évhez kapcsolódó ráfordítások
K 479. Egyéb rövid lejáratú kötelezettség
Gyakran előforduló hibák:A kötelezettség nem kerül előírásra, akkor sem, ha a késedelmi kamatfizetési kötelezettség elismerésre került.