Elengedett kötelezettség elszámolása


Elengedett kötelezettség elszámolása

Kontírozás:
Az eszközbeszerzés elszámolása a kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adóval együtt:
T 161. Befejezetlen beruházások
T 466. Előzetesen felszámított általános forgalmi adó
 K 454. Szállítók
A tárgyi eszköz bekerülési értékének nyilvántartásba vétele üzembe helyezéskor, aktiváláskor:
T 12-15. Tárgyi eszközök
 K 161. Befejezetlen beruházások
Az eszközbeszerzéshez kapcsolódó, elengedett kötelezettség elszámolása rendkívüli bevételként:
T 454. Szállítók
 K 9893. Hitelező által elengedett kötelezettség értéke
Az elengedett kötelezettséggel kapcsolatban elszámolt rendkívüli bevétel időbeli elhatárolása:
T 9893. Hitelező által elengedett kötelezettség értéke
 K 4831. Elengedett kötelezettségek miatti elhatárolás
Az eszközhöz kapcsolódóan a költségek elszámolása (értékcsökkenési leírás könyvelése):
T 571. Terv szerinti értékcsökkenési leírás
 K 129-159. Tárgyi eszközök terv szerinti értékcsökkenése
Az elhatárolt összegből az elszámolt költségre arányosan jutó rész feloldása a költség elszámolásával egyidejűleg:
T 4831. Elengedett kötelezettségek miatti elhatárolás
 K 9893. Hitelező által elengedett kötelezettség értéke
Megjegyzés: 
 Az elengedett kötelezettség halasztott bevételként történő elszámolása természetesen nemcsak tárgyi eszköz beszerzéshez kapcsolódóan fordulhat elő (bár ott a legvalószínűbb, és a leggyakrabban előforduló), hanem forgóeszköz beszerzés esetén is, amennyiben az eszközt költségként még nem számolták el.
 A tárgyi eszközhöz kapcsolódóan nemcsak a terv szerinti értékcsökkenés elszámolása esetén kell feloldani a rendkívüli bevételből az arányos részt, hanem ugyanez érvényes abban az esetben is, ha terven felüli értékcsökkenést számolnak el, vagy a tárgyi eszköz egyéb módon kikerül a nyilvántartásból (értékesítik, apportálják, térítés nélkül átadják, stb.)
Gyakran előforduló hibák:
 Az elengedett kötelezettséget nem rendkívüli bevételként számolják el, hanem egyéb bevételként.
 Az elengedett kötelezettség összegét akkor is elhatárolják, ha az nem kapcsolódik eszköz beszerzéshez, illetve, ha a kapcsolódó eszközt költségként már elszámolták.
 Az elengedett kötelezettséggel kapcsolatban a teljes rendkívüli bevételt elhatárolják, függetlenül attól, hogy az eszköz költségként történő elszámolása már megkezdődött.