Devizában fennálló külföldi vevőkövetelés év végi értékelése


A devizában fennálló külföldi vevőkövetelés év végi értékelése, az összevont árfolyam-különbözet kezelése nyereség, illetve veszteség esetén

A Számviteli törvény előírásai szerint a követelések értékét át kell értékelni, ha a vállalkozás az év végi értékelés során megfelel a következő szabályoknak:
 a külföldi pénzértékre szóló eszközök és kötelezettségek üzleti év mérlegforduló napjára vonatkozó – a számviteli politikában meghatározott – devizaárfolyamon átszámított forintértéken kell kimutatni, ha a mérlegforduló napi értékelésből adódó különbözet külföldi pénzértékre szóló eszközökre, kötelezettségekre, illetve eredményre gyakorolt hatása jelentős,
 abban az esetben, ha az így meghatározott árfolyam-különbözet
 összevontan veszteség, akkor a különbözetet egyenlegében a pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai között kell elszámolni,
 összevontan nyereség, akkor a különbözetet egyenlegében a pénzügyi műveletek egyéb bevételei között kell elszámolni.
Kontírozás:
1.) Az összevont árfolyamveszteség elszámolása technikai számla alkalmazásával:
A tárgyévben keletkezett egyedi árfolyamveszteségek elszámolása év végén:
T 3687. Árfolyam elszámolási (technikai) számla
 K 317. Külföldi követelések (devizában)
A tárgyévben keletkezett egyedi árfolyamnyereségek elszámolása év végén:
T 317. Külföldi követelések (devizában)
 K 3687. Árfolyam elszámolási (technikai) számla
Az év végi értékelés során keletkezett összevont egyenlegében árfolyamveszteség elszámolása ► Ebben az esetben a 3687. Árfolyam elszámolási technikai számla (T) egyenleg jellegét kell megszüntetni:
T 8763. Külföldi pénzértékre szóló eszközök és kötelezettségek mérlegforduló napi értékelésének összevont árfolyamvesztesége
 K 3687. Árfolyam-elszámolási technikai számla
2.) Az összevont árfolyamveszteség elszámolása technikai számla alkalmazásával:
A tárgyévben keletkezett egyedi árfolyamveszteségek elszámolása év végén:
T 3687. Árfolyam-elszámolási (technikai) számla
 K 317. Külföldi követelések (devizában)
A tárgyévben keletkezett egyedi árfolyamnyereségek elszámolása év végén:
T 317. Külföldi követelések (devizában)
 K 3687. Árfolyam elszámolási (technikai) számla
Az év végi értékelés során keletkezett összevont egyenlegében árfolyamnyereség elszámolása ► Ebben az esetben a 3687. Árfolyam elszámolási technikai számla (K) egyenleg jellegét kell megszüntetni:
T 3687. Árfolyam elszámolási (technikai) számla
 K 9763. Külföldi pénzértékre szóló eszközök és kötelezettségek mérlegforduló napi értékelésének összevont árfolyamnyeresége
Gyakran előforduló hibák: 
 A vállalkozás a számviteli politikájában nem rögzítette a külföldi pénzértékre szóló eszközök és kötelezettségek értékelése során az általa alkalmazott árfolyamot.
 Az összevont árfolyamnyereséget még mindig elszámolják halasztott bevételként a passzív időbeli elhatárolások között, holott a hatályos számviteli törvény értelmében már nem kell elhatárolni.
 Az év végi értékeléskor a mérlegforduló-nap és a mérlegkészítés közötti pénzügyi rendezés is figyelembevételre kerül.
 A jelentős árfolyam-különbözet értékének meghatározása nem történik meg a számviteli politikában.
 A külföldi pénzértékre szóló eszközökkel és kötelezettségekkel kapcsolatos értékelés nem a számviteli törvény előírásainak megfelelően történt.
 A követelések analitikája pontatlan.A devizában fennálló külföldi szállítói tartozás év végi értékelése, az összevont árfolyam-különbözet kezelése nyereség, illetve veszteség esetén

A Számviteli törvény előírásai alapján a kötelezettségek értékét át kell értékelni, ha a vállalkozás az év végi értékelés során megfelel a következő szabályoknak:
 a külföldi pénzértékre szóló eszközök és kötelezettségek üzleti év mérlegforduló napjára vonatkozó – a számviteli politikában meghatározott – devizaárfolyamon átszámított forintértéken kell kimutatni, ha a mérlegforduló napi értékelésből adódó különbözet külföldi pénzértékre szóló eszközökre, kötelezettségekre, illetve eredményre gyakorolt hatása jelentős,
 abban az esetben, ha az így meghatározott árfolyam-különbözet
 összevontan veszteség, akkor a különbözetet egyenlegében a pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai között kell elszámolni,
 összevontan nyereség, akkor a különbözetet egyenlegében a pénzügyi műveletek egyéb bevételei között kell elszámolni.
Kontírozás:
1.) Az összevont árfolyamveszteség elszámolása technikai számla alkalmazásával:
A tárgyévben keletkezett egyedi árfolyamveszteségek elszámolása év végén:
T 3687. Árfolyam elszámolási (technikai) számla
 K 4542. Külföldi anyag-és áruszállítók
 K 4552. Külföldi beruházási szállítók
A tárgyévben keletkezett egyedi árfolyamnyereségek elszámolása év végén:
T 4542. Külföldi anyag-és áruszállítók
T 4552. Külföldi beruházási szállítók
 K 3687. Árfolyam elszámolási (technikai) számla
Az év végi értékelés során keletkezett összevont egyenlegében árfolyamveszteség elszámolása ► Ebben az esetben a 3687. Árfolyam elszámolási technikai számla (T) egyenleg jellegét kell megszüntetni:
T 8763. Külföldi pénzértékre szóló eszközök és kötelezettségek mérlegforduló napi értékelésének összevont árfolyamvesztesége
 K 3687. Árfolyam elszámolási technikai számla
2.) Az összevont árfolyamveszteség elszámolása technikai számla alkalmazásával:
A tárgyévben keletkezett egyedi árfolyamveszteségek elszámolása év végén:
T 3687. Árfolyam elszámolási (technikai) számla
 K 4542. Külföldi anyag-és áruszállítók
 K 4552. Külföldi beruházási szállítók
A tárgyévben keletkezett egyedi árfolyamnyereségek elszámolása év végén:
T 4542. Külföldi anyag-és áruszállítók
T 4552. Külföldi beruházási szállítók
 K 3687. Árfolyam elszámolási (technikai) számla
Az év végi értékelés során keletkezett összevont egyenlegében árfolyamnyereség elszámolása ► Ebben az esetben a 3687. Árfolyam elszámolási technikai számla (K) egyenleg jellegét kell megszüntetni:
T 3687. Árfolyam elszámolási (technikai) számla
 K 9763. Külföldi pénzértékre szóló eszközök és kötelezettségek mérlegforduló napi értékelésének összevont árfolyamnyeresége
Gyakran előforduló hibák: 
 A vállalkozás a számviteli politikájában nem rögzítette a külföldi pénzértékre szóló eszközök és kötelezettségek értékelése során az általa alkalmazott árfolyamot.
 Az összevont árfolyamnyereséget még mindig elszámolják halasztott bevételként a passzív időbeli elhatárolások között, holott a hatályos számviteli törvény értelmében már nem kell elhatárolni.
 Az év végi értékeléskor a mérlegforduló-nap és a mérlegkészítés közötti pénzügyi rendezés is figyelembevételre kerül.
 A jelentős árfolyam-különbözet értékének meghatározása nem történik meg a számviteli politikában.
 A külföldi pénzértékre szóló eszközökkel és kötelezettségekkel kapcsolatos értékelés nem a számviteli törvény előírásainak megfelelően történt.
 A követelések analitikája pontatlan.