Deviza betétszámla


Deviza betétszámla év végi értékelése

A devizaszámlán lévő devizának év végi értékelésekor meg kell állapítani az üzleti év mérlegforduló napján a könyv szerinti értéket. A devizaszámlán lévő deviza forintértékének meghatározásakor a devizát a választott hitelintézet által meghirdetett az üzleti év mérlegforduló napjára vonatkozó devizavételi és devizaeladási árfolyamának átlagán, vagy az MNB által közzétett, hivatalos deviza középárfolyamon kell forintra átszámítani.
Meg kell állapítani a választott értékelési eljárásnak megfelelő forduló napi árfolyam és a könyv szerinti érték közti különbözetet. Ha az összevont különbözetnek a külföldi pénzértékre szóló eszközökre, kötelezettségekre, illetve az eredményre gyakorolt hatása jelentős:
Amennyiben az összevontan veszteség, egyenlegében a pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai között kell árfolyamveszteségként elszámolni,
Amennyiben az összevontan nyereség, egyenlegében a pénzügyi műveletek egyéb nyereségei között kell árfolyamnyereségként elszámolni.
Az év végi átértékelés csak akkor kötelező, ha az összes devizás tétel mérlegforduló napi értékeléséből adódó átértékelési különbözet hatása jelentős.
Külön –külön minden egyes külföldi pénzértékre szóló eszköz és kötelezettség esetében meg kell határozni az átértékelési különbözetet, és át kell értékelni a fordulónapi választott árfolyamra, amennyiben az összevont árfolyam-különbözet hatása jelentősnek minősül a vállalkozásnál.
Az elszámolás technikáját tekintve sokszor érdemes technikai számlát alkalmazni az átértékelések és az összevont árfolyam-különbözet elszámolására.
Kontírozás:
A deviza betétszámla év végi átértékelése, amennyiben a fordulónapi választott árfolyamon számított érték alacsonyabb a könyv szerint értéknél:
T 8763. Külföldi pénzértékre szóló eszközök és kötelezettségek mérlegforduló napi értékelésének összevont árfolyamvesztesége
 K 386. Deviza betétszámla
A deviza betétszámla év végi átértékelése, amennyiben a fordulónapi választott árfolyamon számított érték magasabb a könyv szerint értéknél:
T 386. Deviza betétszámla
 K 9763. Külföldi pénzértékre szóló eszközök és kötelezettségek mérlegforduló napi értékelésének összevont árfolyamnyeresége
Gyakran előforduló hibák:
 Nem összevontan kerül meghatározásra az átértékelési különbözet.
 Elszámolásra kerül az átértékelés abban az esetben is, ha az átértékelésből adódó különbözetnek a külföldi pénzértékre szóló eszközökre és kötelezettségekre, valamint eredményre gyakorolt hatása nem jelentős.
 Nem a számviteli törvény előírásai szerinti átszámítási árfolyamot alkalmazzák.Deviza betétszámla után kapott kamat

Kontírozás:
A devizában jóváírt kamatot a pénzügyi teljesítés napjára vonatkozóan, a választott árfolyamon (a választott hitelintézet által meghirdetett devizavételi és devizaeladási árfolyamának átlagán, vagy a Magyar Nemzeti Bank által közzétett, hivatalos devizaárfolyamon) kell meghatározni:
T 386. Deviza betétszámla
 K 9741. Forgóeszközök között kimutatott kölcsön, váltókövetelés, pénzeszköz után kapott (járó) kamat
Gyakran előforduló hibák:
 A deviza forintértékének meghatározása nem megfelelő árfolyamon történik.
 Az üzleti évet követő év elején megérkező banki kivonaton az üzleti év végére jóváírt kamatok időbeli elhatárolása elmarad.


Deviza vásárlás forint ellenében

Kontírozás:Az elszámolási betétszámláról átutalt forint ellenében történő deviza vásárlásakor a devizát, az adott hitelintézet által folyósított, és a devizaszámlán jóváírt deviza összegét a ténylegesen fizetett forint összege alapján kell meghatározni. Ez az összeg a pénzügyi teljesítéskor érvényes, az adott ügyletet lebonyolító hitelintézet által meghirdetett deviza-eladási árfolyamon átszámított forintértékkel egyezik meg.
A hitelintézet terhelési értesítése szerint:
T 389. Átvezetési számla
 K 384. Elszámolási betétszámla
A hitelintézet jóváírási értesítése szerint:
T 386. Deviza betétszámla
 K 389. Átvezetési számla
Gyakran előforduló hibák: Átvezetési számlák alkalmazását mellőzik.
 A deviza forintértékének meghatározása nem megfelelő árfolyamon történik.