Áruk értékesítése


Kiskereskedelmi áruk értékesítése tényleges beszerzési áras nyilvántartás esetében

Kontírozás:
Folyamatos készletnyilvántartás esetén
Tényleges beszerzési áron nyilvántartott kiskereskedelmi árukészlet esetében a könyv szerinti érték kivezetése:
T 814. ELÁBÉ (összköltség típusú eredménykimutatás szerint)
T 812. Belföldön ELÁBÉ (forgalmi típusú eredménykimutatás szerint)
T 832. Export ELÁBÉ (forgalmi típusú eredménykimutatás szerint)
 K 261. Áruk beszerzési áron
Nem folyamatosan, illetve nem vezetett analitikus nyilvántartás esetén
A vállalkozás ekkor beszerzést azonnal eladott áruk beszerzési értékeként (ELÁBÉ) számolja el. Mivel az értékesített áruk könyv szerinti értékét szintén eladott áruk beszerzési költségeként kell elszámolni, ezért a vállalkozásnak ebben az esetben nincs könyvviteli teendője.

Kapcsolódó tétel:
Az értékesítés árbevételének elszámolása belföldi értékesítés esetén:
T 311-312. Vevők
T 381. Pénztár
 K 91-92. Belföldi értékesítés nettó árbevétele
 K 467. Fizetendő áfa
Export értékesítés esetén a teljesítés napján érvényes - a számviteli politikában meghatározott- árfolyamon:
T 316-317. Külföldi követelések
 K 93-94. Export értékesítés árbevétele
Gyakran előforduló hibák:
 Az készlet könyv szerinti értékét az 5. számlaosztályba számolják el. A Számviteli törvény előírásai szerint azonban a 8. számlaosztályban kell elszámolni.
 Az analitikus nyilvántartás vezetése hiányos, amelynek következtében a főkönyvvel nem egyezik az analitika.
 A követelést akkor is nyilvántartják a könyvekben, ha az a vevő által el nem ismert.
Kiskereskedelmi áruk értékesítése fogyasztói áras nyilvántartás esetében

Kontírozás:
Fogyasztói áron nyilvántartott árukészlet esetében a fogyasztói áron kell első lépésként a készletcsökkenést elszámolni:
T 814. ELÁBÉ (összköltség típusú eredménykimutatás szerint)
T 812. Belföldön ELÁBÉ (forgalmi típusú eredménykimutatás szerint)
T 832. Export ELÁBÉ (forgalmi típusú eredménykimutatás szerint)
 K 264. Áruk fogyasztói áron (eladási áron)
A fogyasztói ár alkalmazásakor a beszerzési ár mindig alacsonyabb, mint a fogyasztói ár, az árrés számla Követel egyenlegű lesz:
T 265. Áruk árrése
 K 814. ELÁBÉ (összköltség típusú eredménykimutatás szerint)
 K 812. Belföldön ELÁBÉ (forgalmi típusú eredménykimutatás szerint)
 K 832. Export ELÁBÉ (forgalmi típusú eredménykimutatás szerint)
Kapcsolódó tétel:
Az értékesítés árbevételének elszámolása belföldi értékesítés esetén:
T 311-312. Vevők
T 381. Pénztár
 K 91-92. Belföldi értékesítés nettó árbevétele
 K 467. Fizetendő áfa
Export értékesítés esetén a teljesítés napján érvényes - a számviteli politikában meghatározott- árfolyamon:
T 316-317. Külföldi követelések
 K 93-94. Export értékesítés árbevétele
Gyakran előforduló hibák:
 Az készlet könyv szerinti értékét az 5. számlaosztályba számolják el. A Számviteli törvény előírásai szerint azonban a 8. számlaosztályban kell elszámolni.
 A fogyasztói ár nem kerül korrigálásra az árrés összegével vagy helytelen összeg kerül elszámolásra.
 Az analitikus nyilvántartás vezetése hiányos, amelynek következtében a főkönyvvel nem egyezik az analitika.
 A követelést akkor is nyilvántartják a könyvekben, ha az a vevő által el nem ismert.


Nagykereskedelmi áruk értékesítése elszámoló áras nyilvántartás esetében

Kontírozás:
A készletcsökkenés elszámolása elszámoló áron:
T 814. ELÁBÉ (összköltség típusú eredménykimutatás szerint)
T 812. Belföldön ELÁBÉ (forgalmi típusú eredménykimutatás szerint)
T 832. Export ELÁBÉ (forgalmi típusú eredménykimutatás szerint)
 K 262. Áruk elszámoló áron
Az értékesítésre jutó árkülönbözet elszámolása, ha a beszerzési ár alacsonyabb, mint az elszámoló ár:
T 263. Áruk árkülönbözete
 K 814. ELÁBÉ (összköltség típusú eredménykimutatás szerint)
 K 812. Belföldön ELÁBÉ (forgalmi típusú eredménykimutatás szerint)
 K 832. Export ELÁBÉ (forgalmi típusú eredménykimutatás szerint)
Az értékesítésre jutó árkülönbözet elszámolása, ha a beszerzési ár magasabb, mint az elszámoló ár:
T 814. ELÁBÉ (összköltség típusú eredménykimutatás szerint)
T 812. Belföldön ELÁBÉ (forgalmi típusú eredménykimutatás szerint)
T 832. Export ELÁBÉ (forgalmi típusú eredménykimutatás szerint)
 K 263. Áruk árkülönbözete
Kapcsolódó tétel:
Az értékesítés árbevételének elszámolása belföldi értékesítés esetén:
T 311-312. Vevők
T 381. Pénztár
 K 91-92. Belföldi értékesítés nettó árbevétele
 K 467. Fizetendő áfa
Export értékesítés esetén a teljesítés napján érvényes - a számviteli politikában meghatározott- árfolyamon:
T 316-317. Külföldi követelések
 K 93-94. Export értékesítés árbevétele
Gyakran előforduló hibák:
 Az készlet könyv szerinti értékét az 5. számlaosztályba számolják el. A Számviteli törvény előírásai szerint azonban a 8. számlaosztályban kell elszámolni.
 Az elszámoló árat az árkülönbözet összegével helytelenül korrigálják.
 Az analitikus nyilvántartás vezetése hiányos, amelynek következtében a főkönyvvel nem egyezik az analitika.
 A követelést akkor is nyilvántartják a könyvekben, ha az a vevő által el nem ismert.