Áruk beszerzése


Import árubeszerzés nem folyamatosan vezetett analitikus nyilvántartás alkalmazásával

Kontírozás:
Import árubeszerzés könyvelése a teljesítés napján érvényes MNB árfolyamán vagy a választott pénzintézet deviza közép árfolyamán a számviteli politikai döntés szerint:
T 814. ELÁBÉ (összköltség típusú eredménykimutatás szerint)
T 812. Belföldön ELÁBÉ (forgalmi típusú eredménykimutatás szerint)
T 832. Export ELÁBÉ (forgalmi típusú eredménykimutatás szerint)
 K 4542. Külföldi szállítók
Import árubeszerzéshez kötődő vám, vámköltség, statisztikai illeték elszámolása a vámhatározat alapján:
T 814. ELÁBÉ (összköltség típusú eredménykimutatás szerint)
T 812. Belföldön ELÁBÉ (forgalmi típusú eredménykimutatás szerint)
T 832. Export ELÁBÉ (forgalmi típusú eredménykimutatás szerint)
 K 465. Vám- és pénzügyőrség elszámolási számla
Import árubeszerzéskor a vámhatóságnak fizetendő, visszaigényelhető áfa nyilvántartásba vétele:
T 368. Különféle egyéb követelések
 K 465. Vám- és Pénzügyőrség elszámolási számla
A termékimport utáni áfa aznap visszaigényelhető, amelyiken az adót megfizeti a vállalkozás, és az ezt igazoló vámhatósági határozatot kézhez kapta:
T 466. Előzetesen felszámított áfa
 K 368. Különféle egyéb követelések
Amennyiben az áfa nem igényelhető vissza, összege növeli az eszköz bekerülési értékét, azaz jelen esetben az ELÁBÉ-t:
T 814. ELÁBÉ (összköltség típusú eredménykimutatás szerint)
T 812. Belföldön ELÁBÉ (forgalmi típusú eredménykimutatás szerint)
T 832. Export ELÁBÉ (forgalmi típusú eredménykimutatás szerint)
 K 465. Vám- és Pénzügyőrség elszámolási számla
A bekerülési érték többi tétele (szállítási, rakodási költség, hatósági díjak, illetékek, stb) is az ELÁBÉ értékét növeli:
T 814. ELÁBÉ (összköltség típusú eredménykimutatás szerint)
T 812. Belföldön ELÁBÉ (forgalmi típusú eredménykimutatás szerint)
T 832. Export ELÁBÉ (forgalmi típusú eredménykimutatás szerint)
 K 4541. Belföldi szállítók
 K 4542. Külföldi szállítók
 K 479. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek
 K 381. Pénztár
Gyakran előforduló hibák:
 A külföldi szállító nem megfelelő árfolyamon történő értékelése.
 A vám, vámkezelési díj, statisztikai illeték egyéb szolgáltatásként kerül könyvelésre ELÁBÉ helyett.
 A VPOP-nek fizetendő áfa nyilvántartásba vétele visszaigényelhető áfaként a vámhatározat alapján pénzügyi teljesítés előtt.
 A bekerülési értéket alkotó tételek nem ELÁBÉ-ként kerülnek elszámolásra.
 Az ELÁBÉ-t nem a 8. számlaosztályba számolják el a vállalkozások, hanem az 5. számlaosztályba.


Kiskereskedelmi áru beszerzése importból fogyasztói áras nyilvántartás esetén

Kontírozás:Az áru nyilvántartásba vétele fogyasztói áron:
T 264. Áruk eladási/fogyasztói áron
 K 265. Áruk árrése
A külföldön vásárolt kiskereskedelmi áru forintértékét el kell számolni a külföldi szállító számlája alapján. A devizaérték forintösszegének megállapítása jellemzően a MNB teljesítéskor érvényes árfolyamán vagy a választott hitelintézet teljesítéskor érvényes deviza középárfolyamán történik. A számviteli politikában kell rögzíteni a választást.
Amennyiben barter ügyletről van szó, a forintérték meghatározása az első teljesítéskor érvényes - fentiekben leírt - árfolyamon történik. A beszerzési ár részét képezi a szállítási és rakodási költség, a közvetítői, bizományi díjak.T 265. Áruk árrése
 K 4542. Külföldi szállítók
Az importbeszerzéshez kapcsolódó vámhatóság által kivetett vám, vámkezelési díj, statisztikai illeték elszámolása bekerülési értéket növelő tételként:
T 265. Áruk árrése
 K 465. Vám- és Pénzügyőrség elszámolási számla
A vámhatóság által kivetett a beszerzéshez kapcsolódó visszaigényelhető általános forgalmi adó elszámolása:
T 368. Különféle egyéb követelések
 K 465. Vám- és Pénzügyőrség elszámolási számla
A vámhatóság által kivetett a beszerzéshez kapcsolódó vissza nem igényelhető általános forgalmi adó elszámolása:
T 265. Áruk árrése
 K 465. Vám- és Pénzügyőrség elszámolási számla
A visszaigényelhető általános forgalmi adó aznap visszaigényelhető, amelyiken az adót megfizeti a vállalkozás, és az ezt igazoló vámhatósági határozatot kézhez kapta:
T 466. Előzetesen felszámított általános forgalmi adó
 K 368. Különféle egyéb követelések
Import beszerzéshez kapcsolódó adók, illetékek, hatósági díjak elszámolása:
T 265. Áruk árrése
 K 463. Költségvetési befizetési kötelezettségek
Gyakran előforduló hibák:
 A beszerzési ár részét képező adók, vámok, szállítási költségek helytelenül a fogyasztói áron nyilvántartott kiskereskedelmi áruk számlára kerülnek könyvelésre, nem a kiskereskedelmi áruk árrése számlára. Mivel ezen tételek mindig tényleges költséget jelölnek, így ezeket a kiskereskedelmi áruk árrése számlán kell nyilvántartásba venni.
 Az importbeszerzéshez kapcsolódó áfa könyvelése a vámhatóság határozata alapján, valamint az áfa visszaigénylése helytelenül kerül elszámolásra.
 A beszerzési ár pontatlan meghatározása, a beszerzéshez kapcsolódó tételek költségként, ráfordításként kerülnek kimutatásra.


Belföldi kiskereskedelmi áruk beszerzése, ha a vállalkozás nem vezet folyamatos készletnyilvántartást

Kontírozás:
A kiskereskedelmi árukészlet beszerzési árának elszámolása eladott áruk beszerzési értékeként:
T 814. ELÁBÉ (összköltség típusú eredménykimutatás szerint)
T 812. Belföldön ELÁBÉ (forgalmi típusú eredménykimutatás szerint)
T 832. Export ELÁBÉ (forgalmi típusú eredménykimutatás szerint)
T 466. Előzetesen felszámított áfa
 K 4541. Belföldi szállítók
Áruszállításkor felmerült, a beszerzéshez közvetlenül kapcsolódó szállítási, rakodási költség, bizományosi, közvetítői díj elszámolása eladott áruk beszerzési értékeként:
T 814. ELÁBÉ (összköltség típusú eredménykimutatás szerint)
T 812. Belföldön ELÁBÉ (forgalmi típusú eredménykimutatás szerint)
T 832. Export ELÁBÉ (forgalmi típusú eredménykimutatás szerint)
T 466. Előzetesen felszámított áfa
 K 4541. Belföldi szállítók
Árubeszerzéshez kapcsolódó adók, hatósági díjak, illetékek nyilvántartásba vétele eladott áruk beszerzési értékeként:
T 814. ELÁBÉ (összköltség típusú eredménykimutatás szerint)
T 812. Belföldön ELÁBÉ (forgalmi típusú eredménykimutatás szerint)
T 832. Export ELÁBÉ (forgalmi típusú eredménykimutatás szerint)
 K 463. Költségvetési befizetési kötelezettségek
Gyakran előforduló hibák:
 Az árubeszerzés anyagköltségként kerül elszámolásra.
 A szállítási, a bizományosi, a közvetítői díj elszámolása anyagjellegű szolgáltatásként ELÁBÉ helyett.
 Az adók egyéb ráfordításként kerülnek kimutatásra ELÁBÉ helyett.
 Az ELÁBÉ az 5. számlaosztályban kerül elszámolásra.


Belföldi kiskereskedelmi áruk beszerzése fogyasztói áras nyilvántartás esetén

Kontírozás:
Az árukészlet nyilvántartásba vétele fogyasztói áron:
T 264. Áruk eladási/fogyasztói áron
 K 265. Áruk árrése
A kiskereskedelmi árukészlet beszerzési árának elszámolása a szállító számlája alapján:
T 265. Áruk árrése
T 466. Előzetesen felszámított áfa
 K 4541. Belföldi szállítók
A bekerülési értéket alkotó tételek (szállítási költség, rakodási költség, bizományosi díjak, hatósági díjak, illetékek, stb) elszámolása:
T 265. Áruk árrése
 K 4541. Belföldi szállítók
 K 479. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek
 K 381. Pénztár
Előzetesen felszámított áfa elszámolása, ahol ez értelmezhető:
T 466. Előzetesen felszámított áfa
 K 4541. Belföldi szállítók
Gyakran előforduló hibák:
 Az alkalmazott fogyasztói ár bizonylati alátámasztása hiányzik (hiányos árnyilvántartás).
 A nyilvántartásba vétel nem fogyasztói áron történik.
 A bekerülési érték minden tétele a fogyasztói áron vezetett főkönyvi számlára történik.


Nagykereskedelmi áruk beszerzése belföldről

Kontírozás:
Tényleges beszerzési áron vezetett készletnyilvántartás esetében:
T 261. Áruk beszerzési áron
T 466. Előzetesen felszámított áfa
 K 4541. Belföldi szállítók
A bekerülési értékbe tartozó tételek elszámolása:
T 261. Áruk beszerzési áron
T 466. Előzetesen felszámított áfa
 K 4541. Belföldi szállítók
 K 479. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek
 K 381. Pénztár
Tervezett beszerzési áras nyilvántartás esetén:
A nagykereskedelmi áruk nyilvántartásba vétele elszámoló áron:
T 262. Áruk elszámolóáron
 K 263. Áruk árkülönbözete
A nagykereskedelmi áruk nyilvántartásba vétele beszerzési áron:
T 263. Áruk árkülönbözete
T 466. Előzetesen felszámított áfa
 K 4541. Belföldi szállítók
A bekerülési értékbe számító tételek elszámolása:
T 263. Áruk árkülönbözete
T 466. Előzetesen felszámított áfa
 K 4541. Belföldi szállítók
 K 479. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek
 K 381. Pénztár
Gyakran előforduló hibák:
 A bekerülési érték helytelen megállapítása.
 Tervezett beszerzési ár esetén nem megfelelő számlára történik a bekerülési értéket alkotó tételek elszámolása.


Nagykereskedelmi áruk beszerzése importból

Kontírozás:
Tényleges beszerzési áras nyilvántartás esetén:
Az áru nyilvántartásba vétele tényleges beszerzési áron:
T 261. Áruk beszerzési áron
 K 4542. Külföldi szállítók
A bekerülési értéket alkotót tételek (vám és egyéb vámterhek, vissza nem igénylehető áfa, szállítási és rakodási költség, adók, illetékek, hatósági díjak ,stb) elszámolása:
T 261. Áruk beszerzési áron
 K 4542. Külföldi szállítók
 K 4541. Belföldi szállítók
 K 465. VPOP elszámolási számla
 K 479. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek
 K 463. Költségvetési befizetési kötelezettségek
Ahol szükséges az áfa elszámolása:
T 466. Előzetesen felszámított áfa
 K 4541. Belföldi szállítók
Tervezett beszerzési áras nyilvántartás esetén:
Nyilvántartásba vétel elszámoló áron:
T 262. Áruk elszámoló áron
 K 263. Áruk árkülönbözete
A külföldön vásárolt nagykereskedelmi áru forintértékét el kell számolni a külföldi szállító számlája alapján. A devizaérték forintösszegének megállapítása jellemzően a MNB teljesítéskor érvényes árfolyamán vagy a választott hitelintézet teljesítéskor érvényes deviza közép árfolyamán történik. A számviteli politikában kell rögzíteni a választást.
Amennyiben barter ügyletről van szó, a forintérték meghatározása az első teljesítéskor érvényes - fentiekben leírt - árfolyamon történik. A beszerzési ár részét képezi a szállítási és rakodási költség, a közvetítői, bizományi díjak.
T 263. Áruk árkülönbözete
 K 4542. Külföldi szállítók
Az importbeszerzéshez kapcsolódó vámhatóság által kivetett vám, vámkezelési díj, statisztikai illeték elszámolása bekerülési értéket növelő tételként:
T 263. Áruk árkülönbözete
 K 465. Vám- és Pénzügyőrség elszámolási számla

A vámhatóság által kivetett a beszerzéshez kapcsolódó visszaigényelhető általános forgalmi adó elszámolása:
T 368. Különféle egyéb követelések
 K 465. Vám- és Pénzügyőrség elszámolási számla
A vámhatóság által kivetett a beszerzéshez kapcsolódó vissza nem igényelhető általános forgalmi adó elszámolása:
T 265. Áruk árrése
 K 465. Vám- és Pénzügyőrség elszámolási számla
A visszaigényelhető általános forgalmi adó aznap visszaigényelhető, amelyiken az adót megfizeti a vállalkozás, és az ezt igazoló vámhatósági határozatot kézhez kapta:
T 466. Előzetesen felszámított általános forgalmi adó
 K 368. Különféle egyéb követelések
Import beszerzéshez kapcsolódó adók, illetékek, hatósági díjak elszámolása:
T 265. Áruk árrése
 K 463. Költségvetési befizetési kötelezettségek
Gyakran előforduló hibák:
 A beszerzési ár részét képező adók, vámok, szállítási költségek helytelenül a fogyasztói áron nyilvántartott kiskereskedelmi áruk számlára kerülnek könyvelésre, nem a kiskereskedelmi áruk árrése számlára. Mivel ezen tételek mindig tényleges költséget jelölnek, így ezeket a kiskereskedelmi áruk árrése számlán kell nyilvántartásban venni.
 Az importbeszerzéshez kapcsolódó áfa könyvelése a vámhatóság határozata alapján, valamint az áfa visszaigénylése helytelenül kerül elszámolásra.
 A beszerzési ár pontatlan meghatározása, a beszerzéshez kapcsolódó tételek költségként, ráfordításként kerülnek kimutatásra.


Árubeszerzéshez kapcsolódó engedmény fogyasztói áras nyilvántartás esetén

Kontírozás:
Az utólag kapott, árukészlethez konkrétan kapcsolható engedmény nyilvántartásba vétele:
T 454. Szállítók
 K 265. Áruk árrése
 K 466. Előzetesen felszámított áfa
Gyakran előforduló hibák:
Az utólag kapott engedmény egyéb bevételkénti kimutatása, bár az engedmény konkrét árukészlethez köthető.


Nem számlázott nagykereskedelmi áru elszámolóáras nyilvántartás esetén

Kontírozás:
A vállalkozás évközben folyamatos nyilvántartást vezet a nagykereskedelmi áru készletéről értékben és mennyiségben.
Az áru leszállítását követően raktárra vétel elszámoló áron:
T 262. Áruk elszámoló áron
 K 263. Áruk árkülönbözete
Az elszámolási időszak végén a nem számlázott szállítások nyilvántartásba vétele elszámoló áron:
T 263. Áruk árkülönbözete
 K 4549. Nem számlázott szállítások
Kapcsolódó tétel:
A szállítói számla megérkezése után a nyilvántartás korrekciója:
T 4549. Nem számlázott szállítások
 K 263. Áruk árkülönbözete
A szállítói számla megérkezése után nyilvántartásba vétel tényleges beszerzési áron a szállítói tartozás elszámolásával:
T 263. Áruk árkülönbözete
 K 4541. Belföldi szállítók
Általános forgalmi adó elszámolása:
T 466. előzetesen felszámított általános forgalmi adó
 K 4541. Belföldi szállítók
Gyakran előforduló hibák:
 A nem számlázott szállítói tartozásokat ugyanazon a szállítói számlán tartják nyilván - analitikusan és főkönyvi szinten is - amelyen a számlázott szállításokat. Célszerű azonban a nem számlázott szállításokat elkülöníteni a nyilvántartásokban.
 A nem számlázott készletek nem kerülnek nyilvántartásba vételre.