Anyagok apportként átvétele


Apportként átvett anyagkészlet

Kontírozás:
Az apportként átvett anyagkészletet csak akkor szabad kimutatni a jegyzett tőke növekedéseként, ha a cégbírósági bejegyzés megérkezett az apport elismeréséről.
Az anyagkészlet átvételekor az eszközt nyilvántartásba kell venni a társasági szerződés szerinti értéken:
T 21-22. Anyagok
 K 33. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke
 vagy
 K 479. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek
A cégbejegyzés időpontjával kell elszámolni a jegyzett tőke növekedését szintén a társasági szerződés szerinti értéken:
T 33. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke
vagy
T 479. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek
 K 411. Jegyzett tőke
Gyakran előforduló hibák:
 Nem a társasági szerződés szerinti értéken történik az anyagkészlet nyilvántartásba vétele.
 Az analitikus nyilvántartások és a főkönyv egyeztetése elmarad.
 A jegyzett tőke növekedésének elszámolására a cégbejegyzést megelőzően sor kerül.


Az apportként átvett anyagok áfája

Kontírozás:
Az Áfa törvény szerint az apportálás az átadó részéről áfa fizetési kötelezettséget eredményez, így az átvevőnél előzetesen felszámított áfaként kell elszámolni, ha az átvevő vállalkozás adóköteles tevékenységet végez.
Két eset lehetséges:
 az átvevő az átadónak megfizeti az áfát:
T 466. Előzetesen felszámított áfa
 K 479. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek
 az átvevő az átadónak nem fizeti meg az áfát:
Az Áfa törvény előírásai szerint az áfa csak akkor levonható, ha a másik fél azt áthárította, így ebben az esetben ez nem értelmezhető.
Gyakran előforduló hibák:
Az áfa elszámolása nem a piaci érték után történik. Az Áfa törvény értelmében a piaci/forgalmi érték után kell az áfát számítani.