Anyagok Apportba adása


Apportba adott anyagkészlet folyamatos készletnyilvántartás esetén


Kontírozás:
Tényleges beszerzési áron nyilvántartott anyagkészlet esetében a könyv szerinti érték kivezetése:
T 881. Társaságba bevitt vagyontárgyak nyilvántartás szerinti értéke
 K 21-22. Anyagok
Tervezett beszerzési áron (elszámolóáron) nyilvántartott anyagkészlet esetében a készletet a tervezett bekerülési értéken kell elsőként az állományból kivezetni:
T 881. Társaságba bevitt vagyontárgyak nyilvántartás szerinti értéke
 K 21-22. Anyagok
A gazdasági társaságba nem pénzbeli betétként átadott anyagkészlethez kapcsolódó elszámoló árkülönbözet elszámolása, ha
 a beszerzési ár magasabb, mint az elszámoló ár:
T 881. Társaságba bevitt vagyontárgyak nyilvántartás szerinti értéke
 K 228. Anyagok árkülönbözete
 a beszerzési ár alacsonyabb, mint az elszámoló ár:
T 228. Anyagok árkülönbözete
 K 881. Társaságba bevitt vagyontárgyak nyilvántartás szerinti értéke
Kapcsolódó tétel:
Az apportként átadott anyagkészlet fejében az átadó az átvevő vállalkozásában részesedést szerez a társasági szerződés szerinti érték összegében. A részesedést csak a cégbírósági bejegyzést követően lehet kimutatni részesedésként. A cégbejegyzést megelőzően az elszámolás a következő:
T 368. Egyéb követelések
 K 981. Társaságba bevitt vagyontárgyak társasági szerzodés szerinti értéke
A cégbejegyzést követően a részesedés nyilvántartásba vétele:
T 17. Részesedések
 K 368. Egyéb követelések

Gyakran előforduló hibák:
 Az apport nem rendkívüli eredményhatást okoz. Azonban a számviteli törvény szerint az anyagok könyv szerinti értéke rendkívüli ráfordítást, a részesedés rendkívüli bevételt jelent a társasági szerződés szerinti összegben.
 A részesdést a cégbejegyzést megelőzően elszámolják, holott azt csak a cégbejegyzést követően lehet megtenni.
 Tervezett beszerzési áron nyilvántartott készleteknél nem szabad az árkülönbözet elszámolásáról elfeledkezni.


Apportba adott eszközök

Kontírozás:
Gazdasági társaságba bevitt vagyontárgyak társasági szerződés szerinti értéke az apport átutalásakor:
T 16. Részesedések
 K 982. Társaságba bevitt vagyontárgyak szerződés szerinti érétke
Amennyiben az apport átadásakor a cégbejegyzés nem történt meg:
T 369. Különféle egyéb követelések
 K 982. Társaságba bevitt vagyontárgyak szerződés szerinti érétke
Kapcsolódó tétel az átadott eszköz könyv szerinti értékének kivezetése a nyilvántartásokból az apport átadásakor:
T 882. Társaságba bevitt vagyontárgyak nyilvántartás szerinti értéke
 K 11. Immateriális javak
 K 12-15. Tárgyi eszközök
 K 16. Részesedések
 K 17. Értékpapírok
 K 21-25. Vásárolt készletek
 K 37. Értékpapírok
Gyakorlatban előforduló hibák:
 Cégbejegyzést megelőzően a 16. Részesedések számla használata.
 Társasági szerződés szerinti érték helyett a nyilvántartás szerinti érték kontírozása a 16. Részesedések számlán.


Apportba adott eszközök áfája

A társaságba bevitt vagyontárgyak után az átadónak áfa fizetési kötelezettsége keletkezik, az apport társasági szerződés szerinti értéke után.
Ennek elszámolása kétféle módon történhet attól függően, hogy az áfát az átvevő megtéríti vagy sem.
Kontírozás:
 Ha az apport átadója az áfát áthárítja az apportot átvevőre:
T 368. Különféle egyéb követelések
 K 467. Fizetendo áfa
 Ha az apport átadója az áfát nem hárítja át az apportot átvevőre:
T 881. Társaságba bevitt vagyontárgyak nyilvántartás szerinti értéke
T 889. Egyéb rendkívüli ráfordítás
 K 467. Fizetendo áfa
Gyakorlatban előforduló hibák:
 Az áfa alapjának helytelen meghatározása.
 Az áfa áthárításáról helytelen bizonylat kiállítása.


Gazdasági társaságnak nem pénzbeli betétként (apportként) átadott vásárolt készletek

Kontírozás:
A gazdasági társaságnak nem pénzbeli betétként átadott vásárolt készletek elszámolása tényleges beszerzési ár alkalmazása esetén:
T 882. Társaságba bevitt vagyontárgyak nyilvántartás szerinti értéke
 K 21-25. Vásárolt készletek
A gazdasági társaságnak nem pénzbeli betétként átadott vásárolt készletek elszámolása tervezett beszerzési ár alkalmazása esetén:
T 882. Társaságba bevitt vagyontárgyak nyilvántartás szerinti értéke
 K 21-25. Vásárolt készletek
A gazdasági társaságba nem pénzbeli betétként átadott anyagkészlethez kapcsolódó elszámoló árkülönbözet elszámolása, ha
 a beszerzési ár magasabb, mint az elszámoló ár:
T 882. Társaságba bevitt vagyontárgyak nyilvántartás szerinti értéke
 K 219-229. Anyagok árkülönbözete
 a beszerzési ár alacsonyabb, mint az elszámoló ár:
T 219-229. Anyagok árkülönbözete
 K 882. Társaságba bevitt vagyontárgyak nyilvántartás szerinti értéke
A fogyasztói áron nyilvántartott áruk és a betétdíjas göngyölegek nem pénzbeli betétként történő átadására jutó különbözet elszámolása:
T 23-259. Áruk árrése, göngyölegek árkülönbözete
 K 882. Társaságba bevitt vagyontárgyak nyilvántartás szerinti értéke
A beszerzéskor azonnal költségként elszámolt vásárolt készletek apportálásának elszámolása az elszámolt anyagjellegű ráfordítás (anyagok esetén az anyagköltség, áruk esetén az eladott áruk beszerzési értékének) csökkentése a vásárolt készletek állományba való visszavételezésével egyidőben:
T 21-25. Vásárolt készletek
 K 51. Anyagjellegű ráfordítások
A vásárolt készletek apportként történő átadásának elszámolása:
T 882. Társaságba bevitt vagyontárgyak nyilvántartás szerinti értéke
 K 21-25. Vásárolt készletek


Az apportként átadott eszközök elszámolása nem folyamatosan vezetett analitika mellett

Kontírozás:
Ha a vállalkozások nem folyamatosan vagy nem vezetik analitikus nyilvántartásukat, akkor a beszerzéskor azonnal költségként számolják el a beszerzéseket. Az apportként átadás rendkívüli eredményhatást okoz, ezért a készletet vissza kell vételezni az anyagok számlára.
Az elszámolt anyagköltség csökkentése az anyagok visszavételezésének elszámolásával készletértékelési módszer alkalmazásával:
T 21-22. Anyagok
 K 511. Anyagköltség
Az anyagok apportként történő átadásának elszámolása:
T 881. Térítés nélkül átadott vagyontárgyak nyilvántartás szerinti értéke
 K 21-22. Anyagok
Gyakran előforduló hibák:
Az alkalmazott készletértékelési módszert a számviteli politikában rögzíteni kell és ez nem történik meg.