Alapítás-átszervezés aktivált értéke


Alapítás-átszervezés számlázott tételeinek elszámolása külső vállalkozó számlái alapján

Kontírozás:Alapítás-átszervezés számlázott tételeinek elszámolása a számla szerinti összegben:T 111. Alapítás-átszervezés aktivált értékeT 466. Előzetesen felszámított általános forgalmi adó
 K 4541. Belföldi anyag- és áruszállítók
Az alapítás-átszervezés számlázott tételeinek elszámolása a fizetett összegben a pénztárbizonylat alapján:T 111. Alapítás-átszervezés aktivált értékeT 466. Előzetesen felszámított általános forgalmi adó
 K 381. Pénztár
Amennyiben az általános forgalmi adó nem igényelhető vissza az előző két esetben ennek könyvelése a következő:T 111. Alapítás-átszervezés aktivált értéke
 K 4541. Belföldi anyag- és áruszállítók
 K 381. Pénztár
Az alapítás átszervezés év végi nettó értékének megfelelő lekötött tartalék elszámolása év végén:T 413. Eredménytartalék
 K 414. Lekötött tartalék
Gyakran előforduló hibák:A lekötött tartalékot nem számolják el év végén.

Saját vállalkozásban végzett alapítás-átszervezés közvetlen költségeinek elszámolása

Kontírozás:
Az alapítás-átszervezéssel kapcsolatosan felmerült költségek elszámolása feladás alapján:
T 51-57. Költségnemek
 K 1-4. Eszköz és Forrás számlák
Saját teljesítmény elszámolása kalkuláció alapján:
T 111. Alapítás-átszervezés aktivált értéke
 K 582. Saját előállítású eszközök aktivált értéke
Megjegyzés: a saját előállítású immateriális javak teljesítményének elszámolásához általános forgalmi adó elszámolás nem kapcsolódik
Az alapítás átszervezés év végi nettó értékének megfelelő lekötött tartalék elszámolása év végén:
T 413. Eredménytartalék
 K 414. Lekötött tartalék
Gyakran előforduló hibák:
 A saját teljesítmény elszámolásához kalkuláció nem tartozik.
 A saját előállítás után általános forgalmi adót számolnak el, holott az immateriális javak saját előállításához általános forgalmi adó elszámolás nem kapcsolódik.
 A lekötött tartalékot nem számolják el év végén.
 A gazdasági társaságok tevékenységének átszervezése során előfordul, hogy az átszervezés után a dolgozók egy részét nem tudják foglalkoztatni. Ezeknek a dolgozóknak a vállalkozások a feltételek teljesülése esetén végkielégítés fizetnek. Gyakran felmerül az a kérdés, hogy az átszervezés miatt elbocsátott dolgozóknak fizetett végkielégítés összege alapítás-átszervezés költségének minősül-e, aktiválható-e az immateriális javak között. A dolgozóknak kifizetett végkielégítés összege nem minősül alapítás-átszervezés aktivált értékének, mert ez a ráfordítás a jövőben közvetlenül nem térül meg. A jövőben várható vagy biztosan felmerülő végkielégítés miatti fizetési kötelezettségekre a vállalkozásoknak a számviteli törvény alapján céltartalékot kell képezni.