Adott kölcsön


Adott kölcsön elengedése

Kontírozás:
A nyilvántartott kölcsön kivezetése a könyvekből:
T 8893. Elengedett követelés könyv szerinti értéke
 K 191-193. Tartósan adott kölcsönök
Gyakran előforduló hibák:
 Nem rendkívüli ráfordításként kerül elszámolásra az elengedett követelés.
 Nem megfelelően dokumentált az elengedett követelés.

Más vállalkozónak adott kölcsön hosszú lejáratra

Kontírozás:
T 191-193. Tartósan adott kölcsönök
 K 384. Elszámolási betétszámla

Gyakran előforduló hibák:
 A gazdasági esemény kontírozása csak a kölcsönszerződés alapján történik.
 A bank terhelési értesítésének megérkezése előtt könyvelnek az elszámolási betétszámlára.

Hosszú lejáratra kölcsönadott pénzeszköz devizában

Kontírozás:
Az adott kölcsönök nyilvántartásba vétele a devizáért ténylegesen forintban folyósított összegen történik, ha az elszámolási betétszámláról történik az átutalás:
T 191-193. Tartósan adott kölcsönök
 K 384. Elszámolási betétszámla
Az adott kölcsön nyilvántartásba vétele a devizaszámlán meglévő deviza könyv szerinti árfolyamán, ha az átutalás deviza betétszámláról történik:
T 191-193. Tartósan adott kölcsönök
 K 386. Deviza betétszámla
Gyakran előforduló hibák:
 Az adott kölcsön következő évben esedékes törlesztő részletét a vállalkozások nem sorolják át a forgóeszközök közé.
 A járó kamat időbeli elhatárolása nem történik meg az üzleti év mérlegfordulónapjára vonatkozóan.
 A meg nem térülő adott kölcsönök összegét nem vezetik ki a könyvekből hitelezési veszteségként.

Más vállalkozásnak hosszú lejáratra adott kölcsön törlesztése

Kontírozás:
Törlesztés elszámolása:
T 384. Elszámolási betétszámla
 K 191-193. Tartósan adott kölcsönök
Kapott kamat elszámolása:
T 384. Elszámolási betétszámla
 K 9731. Tartósan adott kölcsön (bankbetét) kapott (járó) kamata
Mérlegkészítéskor az üzleti évre járó, de be nem folyt kamat aktív időbeli elhatárolása:
T 3913. Árbevétel, egyéb kamatbevétel, egyéb bevétel elhatárolása
 K 9731. Tartósan adott kölcsön (bankbetét) kapott (járó) kamata
Gyakran előforduló hibák:
 Nem történik meg az üzleti évre időarányosan járó kamat időbeli elhatárolása.
 A kontírozás csak a kölcsönszerződés alapján történik.

Devizában adott kölcsön törlesztése

Kontírozás:
A törlesztő részletek nyilvántartásba vétele pénzügyi teljesítéskori vételi árfolyamon:
T 384. Elszámolási betétszámla
 K 191-193. Tartósan adott kölcsönök
A törlesztő részletek nyilvántartásba vétele pénzügyi teljesítéskori választott árfolyamon:
T 386. Deviza betétszámla
 K 191-193. Tartósan adott kölcsönök
A keletkezett árfolyamnyereség elszámolása:
T 191-193. Tartósan adott kölcsönök
 K 9762. Külföldi pénzértékre szóló eszközök és kötelezettségek pénzügyileg rendezett árfolyamnyeresége.
Az esetleges árfolyamveszteség könyvelése:
T 8762. Külföldi pénzértékre szóló eszközök és kötelezettségek pénzügyileg rendezett árfolyamvesztesége
 K 191-193. Tartósan adott kölcsönök
A kamatbevétel nyilvántartásba vétele pénzügyi teljesítéskori vételi árfolyamon:
T 384. Elszámolási betétszámla
 K 9731. Tartósan adott kölcsön (bankbetét) kapott (járó) kamata
A kamatbevétel nyilvántartásba vétele pénzügyi teljesítéskori választott árfolyamon:
T 386. Deviza betétszámla
 K 9731. Tartósan adott kölcsön (bankbetét) kapott (járó) kamata
Év végén az adott kölcsön átértékelése, ha a mérlegfordulónapon a választott árfolyam alacsonyabb, mint a könyv szerinti árfolyam (ha összevontan árfolyamveszteség):
T 8763. Külföldi pénzértékre szóló eszközök és kötelezettségek mérlegfordulónapi értékelésének összevont árfolyamvesztesége
 K 191-193. Tartósan adott kölcsönök
Év végén az adott kölcsön átértékelése, ha a mérlegfordulónapon a választott árfolyam magasabb, mint a könyv szerinti árfolyam (ha összevontan árfolyamnyereség):
T 191-193. Tartósan adott kölcsönök
 K 9763. Külföldi pénzértékre szóló eszközök és kötelezettségek mérlegfordulónapi értékelésének összevont árfolyamnyeresége
Elhatárolás, mely a későbbi üzleti évek árfolyamveszteségeinek fedezetére szolgál:
T 9763. Külföldi pénzértékre szóló eszközök és kötelezettségek mérlegfordulónapi értékelésének összevont árfolyamnyeresége
 K 4813. Devizaeszközök és devizakötelezettségek mérlegfordulónapi értékelése árfolyamnyereségének elhatárolása
Év végén az üzleti évre járó pénzügyileg nem rendezett kamatot időbelileg el kell határolni:
T 3913. Árbevétel, egyéb kamatbevétel, egyéb bevétel elhatárolása
 K 9731. Tartósan adott kölcsön (bankbetét) kapott (járó) kamata
Gyakran előforduló hibák:
 Az adott kölcsön következő évben esedékes törlesztő részletét a vállalkozások nem sorolják át a forgóeszközök közé.
 A járó kamat időbeli elhatárolása nem történik meg az üzleti év mérlegfordulónapjára vonatkozóan.
 A meg nem térülő adott kölcsönök összegét nem vezetik ki a könyvekből hitelezési veszteségként.
 Az árfolyam különbözetek helytelen elszámolása.