Saját termelésű készletek hiánya


Saját termelésű készletek hiánya
(Költségelszámolás kizárólag az 5. számlaosztályban, készletnyilvántartás tervezett előállítási költségen)

A leltár, illetve a leltározás során a vállalkozás felderítheti a befejezetlen termelés, a félkész termékek, a késztermékek különböző fajtáinak leltáreltérését, azaz hiányát vagy többletét.
A hiány értékét mindenképpen tényleges előállítási költségen kell kimutatni Ennek könyvviteli elszámolása függ azonban attól, hogy a vállalkozás tényleges vagy tervezett előállítási költségen tartja nyilván a saját termelésű készleteit.
A saját termelésű készletekről célszerű folyamatos mennyiségi és értékbeni analitikus nyilvántartást vezetni, a könyvviteli elszámolást is e szerint mutatjuk be.
Kontírozás:A) megoldási lehetőség
Az állománycsökkenés elszámolása elsőként tervezett előállítási költségen történik, de több lépésben. Ennek oka, hogy a hiány értékét egyéb ráfordításként kell elszámolni, ehhez viszont a saját termelésű készletet - az egyik lehetséges megoldásként - át kell minősíteni áruvá.
A hiány elszámolása tervezett előállítási költségen:
T 581. Saját termelésű készletek állományváltozása
 K 23-25. Saját termelésű készletek
Áruvá átminősítés elszámolása tervezett költségen:
T 26. Kereskedelmi áruk
 K 582. Saját előállítású eszközök aktivált értéke
A hiány elszámolása egyéb ráfordításként tervezett költségen:
T 8661. Készletek elszámolt értékvesztése
 K 26. Kereskedelmi áruk
A hiányra jutó készletérték különbözet elszámolása, ha a KÉK %-a tartozik jellegű, azaz a tényleges előállítási költség magasabb a tervezett előállítási költségnél:
T 581. Saját termelésű készletek állományváltozása
 K 238-258. Saját termelésű készletek KÉK
Áruvá átminősített készletre jutó KÉK elszámolása:
T 26. Kereskedelmi áruk
 K 582. Saját előállítású eszközök aktivált értéke
Az állománycsökkenésre jutó KÉK elszámolása:
T 8661. Készletek elszámolt értékvesztése
 K 26. Kereskedelmi áruk
A hiányra jutó készletérték különbözet elszámolása, ha a KÉK százaléka követel jellegű, azaz a tényleges előállítási költség alacsonyabb a tervezett előállítási költségnél:
T 238-258. Saját termelésű készletek KÉK
 K 581. Saját termelésű készletek állományváltozása
Áruvá átminősített készletre jutó KÉK elszámolása:
T 582. Saját előállítású eszközök aktivált értéke
 K 26. Kereskedelmi áruk
Az állománycsökkenésre jutó KÉK elszámolása:
T 26. Kereskedelmi áruk
 K 8661. Készletek elszámolt értékvesztése
B) megoldási lehetőség
A másik megoldás, hogy a saját termelésű készlet értékét nem minősítik át áruvá, hanem közvetlenül egyéb ráfordításként számolják el.
Hiány elszámolása egyéb ráfordításként tervezett előállítási önköltségen:
T 8693. Hiányzó, megsemmisült, állományból kivezetett készletek könyv szerinti értéke
 K 23-25. Saját termelésű készletek
Hiány elszámolása állománycsökkenésként tervezett előállítási önköltségen:
T 581. Saját termelésű készletek állományváltozása
 K 582. Saját előállítású eszközök aktivált értéke
Nem szabad megfeledkezni ebben az esetben sem a készletérték különbözet elszámolásáról.
Ha a KÉK tartozik jellegű:
Egyéb ráfordítások és a készletérték korrigálása:
T 8693. Hiányzó, megsemmisült, állományból kivezetett készletek könyv szerinti értéke
 K 23-25. Saját termelésű készletek
Állományváltozás értékének korrigálása:
T 581. Saját termelésű készletek állományváltozása
 K 582. Saját előállítású eszközök aktivált értéke
Ha a KÉK követel jellegű:
Egyéb ráfordítások és a készletérték korrigálása:
T 23-25. Saját termelésű készletek
 K 8693. Hiányzó, megsemmisült, állományból kivezetett készletek könyv szerinti értéke
Állományváltozás értékének korrigálása:
T 582. Saját előállítású eszközök aktivált értéke
 K 581. Saját termelésű készletek állományváltozása
Gyakran előforduló hibák:
 A készletérték különbözet helytelen elszámolása.
 Az analitika pontatlan vezetése.
 A nem megfelelő dokumentáltság.