Részletre vétel számviteli elszámolása


Részletre vétel számviteli elszámolása a vevőnél

Kontírozás:
A részletre vétel keretében a szerződés tárgya leggyakrabban tárgyi eszköz, ezért a számviteli elszámolás során ennek az eszköznek az eladását, beszerzését mutatjuk be.
beszerzés elszámolása:A részletre vásárolt tárgyi eszköz beszerzési árának, és az előzetesen felszámított általános forgalmi adónak az elszámolása az eszköz átadásakor:
T 161. Befejezetlen beruházások
T 466. Előzetesen felszámított általános forgalmi adó
 K 455. Beruházási szállítók
Abban az esetben, ha az általános forgalmi adó nem igényelhető vissza, akkor az előzetesen felszámított általános forgalmi adó a befejezetlen beruházás bekerülési értékét növeli.
T 161. Befejezetlen beruházások
 K 455. Beruházási szállítók
Ha a szerződés időtartama hosszabb, mint egy év, akkor a kötelezettséget a hosszú lejáratú kötelezettségek között kell elszámolni 44. Hosszú lejáratú kötelezettségek számlacsoporton belül. Ha az eladó és a vevő közötti kapcsolat megfelel a számviteli törvény kapcsolt vállalkozás, vagy egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozás fogalmának, akkor a 446. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben, illetve a 447. Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozással szemben számlacsoportot kell alkalmazni.
Rövid lejáratú kötelezettség esetén alkalmazható számlák a következők:
 458. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben,
 459. Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozással szemben.
  Saját teljesítmények elszámolása:A részletre vásárolt eszközökkel kapcsolatban megjelenhetnek saját teljesítmények is. A saját teljesítmények elszámolása esetén az 58. Saját előállítású eszközök aktivált értéke számlát kell használni, ha a vállalkozás összköltség eljárással készíti eredménykimutatását és költségeit kizárólag az 5. számlaosztályban számolja el. A 79. átvezetési számlát akkor célszerű alkalmazni, ha a vállalkozás forgalmi költség eljárással készíti az eredménykimutatását és költségeit elsődlegesen 6 - 7. számlaosztályban rögzíti.
  T 161. Befejezetlen beruházások
   K 582. Saját előállítású eszközök aktivált értéke Vagy
   K 79. Átvezetési számla
  1996. január 1.-től a saját vállalkozásban létrehozott új tárgyi eszközök után egy időszakban lehet az általános forgalmi adót bevallani, és visszaigényelni. A saját rezsis beruházás csak akkor minősül termékértékesítésnek, ha a beszerzést, előállítást terhelő általános forgalmi adó részben, vagy egészben levonható volt. Természetesen csak az általános forgalmi adó szempontjából termékértékesítésnek minősülő esetben kell általános forgalmi adót elszámolni.
  Az általános forgalmi adót a tárgyi eszköz rendeltetésszerű használatbavételekor kell elszámolni:
  T 3. Technikai számla
   K 467. Fizetendő általános forgalmi adó
  És
  T 466. Előzetesen felszámított általános forgalmi adó
   K 3. Technikai számla
  Természetesen ez az elszámolás le is egyszerűsíthető, a technikai számla kiiktatásával.
  Az eszközhöz kapcsolódó, a vevőt terhelő bekerülési értéket növelő tételek elszámolása a beszerzési ár elszámolásával azonos.
  Az eszköz aktiválása:
  A megvásárolt eszköz aktiválásának elszámolása az üzembehelyezéskor:
  T 12-15. Tárgyi eszközök
   K 161. Befejezetlen beruházások
  Törlesztés elszámolása:Részletfizetések elszámolása a pénzügyi teljesítéskor:
  T 455. Beruházási szállítók
  Vagy
  T 44. Hosszú lejáratú kötelezettségek
  Vagy 
  T 446. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szembenVagy 
  T 447. Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozással szemben Vagy
  T 458. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szembenVagy
  T 459. Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozással szemben
   K 384. Elszámolási betétszámla
  Fizetett kamat elszámolása:
  A kamat elszámolása a pénzügyi teljesítéskor:
  T 872-873. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások
   K 384. Elszámolási betétszámla
  Az eszköz terv szerinti értékcsökkenésének elszámolása:A részletre vásárolt eszköz terv szerinti értékcsökkenésének elszámolása, ha
   a vállalkozás összköltség eljárással készíti eredménykimutatását és költségeit az 5. Költségnem számlaosztályban számolja el
   T 571. Terv szerinti értékcsökkenési leírás
    K 129-159. Tárgyi eszközök terv szerinti értékcsökkenése
    a vállalkozás forgalmi költség eljárással készíti eredménykimutatását és költségeit elsődlegesen a 6-7. számlaosztályban számolja el (itt lehet elszámolni a tevékenység közvetlen és közvetett költségeit)
   T 6-7. Költséghelyek, költségviselők
    K 129-159. Tárgyi eszközök terv szerinti értékcsökkenése
   A kamat elhatárolása:Év végén a kettős könyvvitelt vezető vállalkozásoknál is meg kell vizsgálni, hogy a kamattal kapcsolatban kell-e időbeli elhatárolást végezni. Az időarányosan fizetendő és a ténylegesen kifizetett kamat viszonyától függően az időbeli elhatárolás lehet aktív és lehet passzív időbeli elhatárolás. Aktív időbeli elhatárolással:
   Aktív időbeli elhatárolást kell képezni, ha a ténylegesen kifizetett kamat nagyobb, mint az időarányosan fizetendő kamat.
   A kamat aktív időbeli elhatárolásának elszámolása:
   T 392. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása
    K 872-873. Fizetendő kamatok és kamatjellegű kifizetések
    Passzív időbeli elhatárolással:Passzív időbeli elhatárolást kell a vevőnél elszámolni, ha a kifizetett kamat az időarányos kamatnál kevesebb.
   A fizetett kamat passzív időbeli elhatárolásának elszámolása:
   T 872-873. Fizetendő kamatok és kamatjellegű kifizetések
    K 482. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása
   Az elhatárolás feloldása:Az előző évben képzett időbeli elhatárolás feloldása:
    aktív időbeli elhatárolás megszüntetésének elszámolása:
   T 872-873. Fizetendő kamatok és kamatjellegű kifizetések
    K 392. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása
    passzív időbeli elhatárolás feloldásának elszámolása:
   T 482. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása
    K 872-873. Fizetendő kamatok és kamatjellegű kifizetések
   Az eszköz visszaszolgáltatása:A részletfizetéssel, a halasztott fizetéssel értékesített és a szerződés szerinti feltételek teljesülésének meghiúsulása miatt később visszavett, a két időpont között a vevő által használt eszköz visszavételkori beszerzési értékeként az eszköz eladó által kiállított helyesbítő számlában rögzített, piaci értékét, legfeljebb az eredeti eladási árát kell figyelembe venni.
   A visszavétel történhet a szerződéskötést követően közvetlenül, vagy a futamidő közben, néhány év múlva is.
   A helyesbítő számla elszámolása:
   T 455. Beruházási szállítók
    K 12-15. Tárgyi eszközök
    K 466. Előzetesen felszámított általános forgalmi adó
   Abban az esetben, ha a helyesbítő számlában rögzített piaci érték eltér az eredeti eladási ártól, akkor az elszámolás után a tárgyi eszköz számla egyenleget mutat (a bekerülési érték és a visszavételkori piaci érték különbsége). Ezt az értéket eredmény javára, vagy terhére kell elszámolni egyéb bevételként, illetve egyéb ráfordításként.
   Gyakran előforduló hibák:
    Az elszámolás nem felel meg a tartalom elsődlegessége a formával alapelvnek.
    Az üzleti év végén a kamatelhatárolás nem történik meg.
    A következő évi esedékes törlesztések összege nem kerül átvezetésre a mérlegben a rövid lejáratú tartozások közé.
   Részletre vétel elszámolása az eladónál

   Kontírozás:A részletre vétel során az eladó a beszerzéskor áruként számolja el a megvásárolt eszközt, majd a termék átadásakor kivezeti nyilvántartásából. Ettől kezdve a megvásárolt eszközt a vevő tartja nyilván.
   A részletre vétel keretében a szerződés tárgya leggyakrabban tárgyi eszköz, ezért a számviteli elszámolás során ennek az eszköznek az eladását, beszerzését mutatjuk be.
   Az áru beszerzésének és az előzetesen felszámított általános forgalmi adónak az elszámolása:T 26. Kereskedelmi árukT 466. Előzetesen felszámított általános forgalmi adó 
    K 454. Szállítók
   Abban az esetben, ha az általános forgalmi adó nem igényelhető vissza, akkor az előzetesen felszámított általános forgalmi adó a kereskedelmi áru bekerülési értékét növeli.T 26. Kereskedelmi áruk
    K 454. Szállítók
   A szerződés keretében átadott eszköz állományból történő kivezetésének elszámolása:T 814. Eladott áruk beszerzési értéke 
    K 26. Kereskedelmi áruk
   Forgalmi költség eljárással készülő eredménykimutatás esetén a 814. Eladott áruk beszerzési értéke számla helyett 812. Belföldi értékesítés eladott áruk beszerzési értéke számlát kell alkalmazni.
   követelés elszámolása az eszköz átadásakor:Az áru eladási árának és az árut terhelő fizetendő általános forgalmi adónak az elszámolása az eszköz átadásakor:T 31. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)T 19. Tartósan adott kölcsönök
    K 91-92. Belföldi értékesítés árbevétele
    K 467. Fizetendő általános forgalmi adó
   Abban az esetben, ha a vállalkozás nem jogosult az általános forgalmi adó felszámítani, akkor a 467. Fizetendő általános forgalmi adó számlán általános forgalmi adó nem kerülhet elszámolásra.
   Ha az eladó, és a vevő közötti kapcsolat megfelel a számviteli törvény kapcsolt vállalkozás, vagy egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozás fogalmának, akkor a 31. számlacsoport helyett a 32. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben, illetve a 33. Követelések egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozással szemben számlacsoportot kell alkalmazni.
   Ha a részletre vételi szerződésben a futamidő éven túli, akkor a követelést a befektetett pénzügyi eszközök között kell kimutatni, a 19. Tartósan adott kölcsönök számlacsoportban.
   A részletre vétel során a később esedékes díjakról nem kerül számla kiállításra. Az esedékes díjról és a fizetendő kamatról az eladó bizonylatot állít ki. Ezen bizonylat alapján kerül elszámolásra a kamat.
   A törlesztés és a kamatbevétel elszámolása:
   Az esedékes törlesztés és kamatbevétel elszámolása a pénzügyi teljesítéskor:T 384. Elszámolási betétszámla
    K 31. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)
    K 19. Tartósan adott kölcsönök
    K 974. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek
   Tárgyidőszaki kamat elhatárolása:
   Év végén a kettős könyvvitelt vezető vállalkozásoknál is meg kell vizsgálni, hogy a kamattal kapcsolatban kell-e időbeli elhatárolást végezni. Az időarányosan járó és a ténylegesen kapott kamat viszonyától függően az időbeli elhatárolás lehet aktív és lehet passzív időbeli elhatárolás.
   Aktív időbeli elhatárolással:
   Aktív időbeli elhatárolást kell képezni, ha a ténylegesen kapott kamat kevesebb, mint az időarányosan járó kamat.
   A kamat aktív időbeli elhatárolásának elszámolása:T 391. Bevételek aktív időbeli elhatárolása
    K 974. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek
   Passzív időbeli elhatárolással:
   Passzív időbeli elhatárolást kell az eladónál elszámolni, ha a kapott kamat az időarányos kamatnál több.
   A kapott kamat passzív időbeli elhatárolásának elszámolása:T 974. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek
    K 481. Bevételek passzív időbeli elhatárolása
   Az időbeli elhatárolások megszüntetése:Az előző évben képzett időbeli elhatárolás tárgyévi feloldása:az aktív időbeli elhatárolás megszüntetésének elszámolása:
   T 974. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek
    K 391. Bevételek aktív időbeli elhatárolása
   A passzív időbeli elhatárolás megszüntetésének elszámolása:
   T 481. Bevételek passzív időbeli elhatárolásaK 974. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek
   Visszavett eszköz elszámolása:A részletfizetéssel, a halasztott fizetéssel értékesített és a szerződés szerinti feltételek teljesülésének meghiúsulása miatt később visszavett, a két időpont között a vevő által használt eszköz visszavételkori beszerzési értékeként az eszköz eladó által kiállított helyesbítő számlában rögzített, piaci értékét, legfeljebb az eredeti eladási árát kell figyelembe venni.
   A visszavétel történhet a szerződéskötést követően közvetlenül, vagy a futamidő közben, néhány év múlva is.
   A szerződési feltételek meghiúsulása miatt visszavett eszköz helyesbítő számla szerinti értékének elszámolása:T 26. Kereskedelmi áruk
    K 814. Eladott áruk beszerzési értéke
   A helyesbítő számla értéké általában a meg nem fizetett értékkel egyezik meg.
   Forgalmi költség eljárással készülő eredménykimutatás esetén a 814. Eladott áruk beszerzési értéke számla helyett 812. Belföldi értékesítés eladott áruk beszerzési értéke számlát kell alkalmazni.
   A helyesbítő számla elszámolása:T 91-92. Belföldi értékesítés árbevételeT 467. Fizetendő általános forgalmi adó
    K 31. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)
   Abban az esetben, ha a vállalkozás nem jogosult az általános forgalmi adót felszámítani, akkor a 467. Fizetendő általános forgalmi adó számlán általános forgalmi adó nem kerülhet elszámolásra.
   Ha az eladó és a vevő közötti kapcsolat megfelel a számviteli törvény kapcsolt vállalkozás, vagy egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozás fogalmának, akkor a 31. számlacsoport helyett a 32. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben, illetve a 33. Követelések egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozással szemben számlacsoportot kell alkalmazni.
   Gyakran előforduló hibák:
    A könyvviteli elszámolás nem felel meg a tartalom elsődlegessége a formával alapelvnek.
    Az üzleti év végén a kamat időbeli elhatárolására nem kerül sor.