Pénzügyi lízing elszámolása a lízingbe adónál


Pénzügyi lízing elszámolása a lízingbe adónál

A pénzügyi lízing során az eladó a beszerzéskor áruként számolja el a megvásárolt eszközt, majd a termék átadásakor kivezeti nyilvántartásából. Ettől kezdve a megvásárolt eszközt a vevő tartja nyilván.
A pénzügyi lízing keretében a szerződés tárgya leggyakrabban tárgyi eszköz, ezért a számviteli elszámolás során ennek az eszköznek az eladását, beszerzését mutatjuk be. A bemutatás során nem térünk ki azokra a sajátosságokra, amelyeket a hitelintézetek és a pénzügyi vállalkozások éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló (250/2000.(XII.24.) kormányrendelet előírásai tartalmaznak.
Kontírozás:
Az áru beszerzésének és az előzetesen felszámított általános forgalmi adónak az elszámolása:
T 26. Kereskedelmi áruk
T 466. Előzetesen felszámított általános forgalmi adó
 K 454. Szállítók
Abban az esetben, ha az általános forgalmi adó nem igényelhető vissza, akkor az előzetesen felszámított általános forgalmi adó a kereskedelmi áru bekerülési értékét növeli.
T 26. Kereskedelmi áruk
 K 454. Szállítók
A szerződés keretében átadott eszköz állományból történő kivezetésének elszámolása:
T 814. Eladott áruk beszerzési értéke
 K 26. Kereskedelmi áruk
Forgalmi költség eljárással készülő eredménykimutatás esetén a 814. Eladott áruk beszerzési értéke számla helyett 812. Belföldi értékesítés eladott áruk beszerzési értéke számlát kell alkalmazni.
Az áru eladási árának és az árut terhelő fizetendő általános forgalmi adónak az elszámolása az eszköz átadásakor:
T 198. Pénzügyi lízing miatti tartós követelés
 K 91-92. Belföldi értékesítés árbevétele
 K 467. Fizetendő általános forgalmi adó
Abban az esetben, ha a vállalkozás nem jogosult az általános forgalmi adó felszámítani, akkor a 467. Fizetendő általános forgalmi adó számlán általános forgalmi adó nem kerülhet elszámolásra.
Nyílt végű pénzügyi lízing esetében a szolgáltatásnyújtásra vonatkozó áfa szabályokat, míg a zárt végű pénzügyi lízing esetében a termékértékesítésre vonatkozó áfa szabályokat kell alkalmazni!
A pénzügyi lízing során a később esedékes díjakról nem kerül számla kiállításra. Az esedékes díjról és a fizetendő kamatról az eladó egy elszámolási bizonylatot állít ki, amely tartalmazza a fizetés esedékességét, a díj és a kamat összegét.
Az esedékes törlesztés és kamatbevétel elszámolása a pénzügyi teljesítéskor:
T 384. Elszámolási betétszámla
 K 198. Pénzügyi lízing miatti tartós követelés
 K 973. Befektetett pénzügyi eszközök kamatai
Év végén a kettős könyvvitelt vezető vállalkozásoknál is meg kell vizsgálni, hogy a kamattal kapcsolatban kell-e időbeli elhatárolást végezni. Az időarányosan járó és a ténylegesen kapott kamat viszonyától függően az időbeli elhatárolás lehet aktív és lehet passzív időbeli elhatárolás.

 Aktív időbeli elhatárolással:Aktív időbeli elhatárolást kell képezni, ha a ténylegesen kapott kamat kevesebb, mint az időarányosan járó kamat.
A kamat aktív időbeli elhatárolásának elszámolása:
T 391. Bevételek aktív időbeli elhatárolása
 K 974. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek
 Passzív időbeli elhatárolással:Passzív időbeli elhatárolást kell az eladónál elszámolni, ha a kapott kamat az időarányos kamatnál több.
A kapott kamat passzív időbeli elhatárolásának elszámolása:
T 974. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek
 K 481. Bevételek passzív időbeli elhatárolása
Az előző évben képzett időbeli elhatárolás tárgyévi feloldása:
 az aktív időbeli elhatárolás megszüntetésének elszámolása:
T 974. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek

 K 391. Bevételek aktív időbeli elhatárolása
 a passzív időbeli elhatárolás megszüntetésének elszámolása:
T 481. Bevételek passzív időbeli elhatárolása
 K 974. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek
A pénzügyi lízing keretében átadott, és a szerződés szerinti feltételek teljesülésének meghiúsulása miatt később visszavett, a két időpont között a vevő által használt eszköz visszavételkori beszerzési értékeként az eszköz - eladó által kiállított helyesbítő számlában rögzített - piaci értékét, legfeljebb az eredeti eladási árát kell figyelembe venni.

A visszavétel történhet a szerződéskötést követően közvetlenül, vagy a futamidő közben, néhány év múlva is.
A szerződési feltételek meghiúsulása miatt visszavett eszköz helyesbítő számla szerinti értékének elszámolása:
T 26. Kereskedelmi áruk
 K 814. Eladott áruk beszerzési értéke
A helyesbítő számla értéke általában a meg nem fizetett értékkel egyezik meg.
Forgalmi költség eljárással készülő eredménykimutatás esetén a 814. Eladott áruk beszerzési értéke számla helyett 812. Belföldi értékesítés eladott áruk beszerzési értéke számlát kell alkalmazni.
A helyesbítő számla elszámolása:
T 91-92. Belföldi értékesítés árbevétele
T 467. Fizetendő általános forgalmi adó
 K 198. Pénzügyi lízing miatti tartós követelések
Abban az esetben, ha a vállalkozás nem jogosult az általános forgalmi adót felszámítani, akkor a 467. Fizetendő általános forgalmi adó számlán általános forgalmi adó nem kerülhet elszámolásra.
Gyakran előforduló hibák:
 A könyvviteli elszámolás nem felel meg a tartalom elsődlegessége a formával alapelvnek.
 Az üzleti év végén a kamat időbeli elhatárolására nem kerül sor.