Pénztár


Pénzfelvétel bankszámláról

Kontírozás:
Felvett pénzösszeg készpénz felvételi utalvány alapján:
T 381. Pénztár
 K 389. Átvezetési számla
Kapcsolódó tétel: felvett pénzösszeg terhelési értesítés alapján:
T 389. Átvezetési számla
 K 384. Elszámolási betétszámla
Gyakran előforduló hibák:
Az átvezetési számlát nem alkalmazzák a vállalkozások.


Elszámolásra kiadott előleg

Kontírozás:
Utólagos elszámolásra kiadott összeg könyvelése:
T 361. Munkavállalókkal szembeni követelések
 K 381. Pénztár
Az utólagos elszámolásra kiadott előleg visszavételezése az előleg teljes összegében:
T 381. Pénztár
 K 361. Munkavállalókkal szembeni követelések
Költségelszámolás a munkavállaló által hozott bizonylatok alapján:
T 51. Anyagköltség
T 52 Igénybe vett szolgáltatások költségei
T 466. Előzetesen felszámított áfa
 K 381. Pénztár
Gyakran elkövetett hibák:
Az előleg visszavételezésének elszámolása nettó módon történik.Készpénzbefizetés elszámolási betétszámlára

Könyvelési tételek:A befizetett pénzösszeg a banki pénztárbizonylat, illetve a vállalkozás által készített készpénz kiadási bizonylat alapján:
T 389. Átvezetési számla
 K 381. Pénztár
Az elszámolási betétszámlára befizetett pénzösszeg elszámolása a banki jóváírási értesítés alapján:
T 384. Elszámolási betétszámla
 K 389. Átvezetési számla
Gyakran előforduló hibák:
 Az átvezetési számlát nem alkalmazzák a vállalkozások.
 A számviteli politikában, a pénzkezelési szabályzatban nem rögzítik, hogy alkalmaznak-e bevételi, illetve kiadási pénztárbizonylatokat, vagy sem. Nem kerül rögzítésre a házipénztár elszámolási rendje sem.


Készpénzfelvétel elszámolási betétszámláról

Könyvelési tételek:
Felvett pénzösszeg elszámolása a pénztár állománynövekedéseként a bank készpénz felvételi bizonylata, illetve a vállalkozás készpénz bevételezési bizonylat alapján:
T 381. Pénztár
 K 389. Átvezetési számla
Az elszámolási betétszámláról felvett pénzösszeg elszámolása a banki terhelési értesítés alapján:
T 389. Átvezetési számla
 K 384. Elszámolási betétszámla
Gyakran előforduló hibák:
 Az átvezetési számlát nem alkalmazzák a vállalkozások.
 A számviteli politikában, a pénzkezelési szabályzatban nem rögzítik, hogy alkalmaznak-e bevételi, illetve kiadási pénztárbizonylatokat, vagy sem. Nem kerül rögzítésre a házipénztár elszámolási rendje sem.