Nyitás utáni rendező tételek


Nyitás utáni rendező tételek

Kontírozás:
Árbevételekhez, bevételekhez kapcsolódó aktív időbeli elhatárolások megszüntetése:
T 9. Árbevételek, bevételek
 K 39. Aktív időbeli elhatárolások
Költségekhez, ráfordításokhoz kapcsolódó aktív időbeli elhatárolások megszüntetése:
T 5. Költségnemek ("B" típusú eredménykimutatás esetén 81-85. Értékesítés költségei)
T 8. Ráfordítások
 K 39. Aktív időbeli elhatárolások
Árbevételekhez, bevételekhez kapcsolódó passzív időbeli elhatárolások megszüntetése:
T 48. Passzív időbeli elhatárolások
 K 9. Árbevételek, bevételek
Költségekhez, ráfordításokhoz kapcsolódó passzív időbeli elhatárolások megszüntetése:
T 48. Passzív időbeli elhatárolások
 K 5.
 ("B" típusú eredménykimutatás esetén 81-85. Értékesítés költségei)
 K 8. Ráfordítások
Előző évben képzett céltartalékok feloldása (a nem realizált árfolyamveszteségre képzett céltartalék kivételével):
T 42. Céltartalékok
 K 965. Céltartalékok felhasználása
Megjegyzés: Az újrakodifikált Számviteli törvény értelmezése alapján nem kötelező a céltartalékot nyitást követően feloldani.
Költségvetési kiutalási igények számla és a költségvetési kiutalási igények teljesítése számlaév nyitás utáni összevezetése:
T 363. Költségvetési kiutalási igények teljesítése
 K 362. Költségvetési kiutalási igények
Költségvetési befizetési kötelezettségek számla és a költségvetési befizetési kötelezettségek teljesítése számlaév nyitás utáni összevezetése:
T 463. Költségvetési befizetési kötelezettség
 K 464. Költségvetési befizetési kötelezettség teljesítése
Mérleg szerinti eredmény átvezetése nyereség esetén:
T 419. Mérleg szerinti eredmény
 K 413. Eredménytartalék
Mérleg szerinti eredmény átvezetése veszteség esetén:
T 413. Eredménytartalék
 K 419. Mérleg szerinti eredmény
Általános forgalmi adó számlák összevezetése:
T 468. Általános forgalmi adó pénzügyi elszámolási számla
 K 466. Előzetesen felszámított általános forgalmi adó
T 467. Fizetendő általános forgalmi adó
 K 468. Általános forgalmi adó pénzügyi elszámolási számla
Lekötött tartalék meghatározása:
T 412. Tőketartalék
T 413. Eredménytartalék
 K 414. Lekötött tartalék
Az ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok átsorolása:
T 12. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok
 K 11. Immateriális javak
Tenyészállatok átsorolása:
T 15. Tenyészállatok
 K 2. Saját termelésű készletek (állatok)
Immetriális javakra adott előlegek átsorolása:
T 351. Immateriáls javakra adott előlegek
 K 36. Egyéb követelések
Gyakran előforduló hibák:
 A nem realizált árfolyamveszteségre képzett céltartalék feloldása nyitó rendező tételként.
 A költségvetési kiutalási igények és annak teljesítése számla nyitását, azok egyenlegének megfelelően végzik el. A két számla egyenlegének és így követelés vagy kötelezettség jellegének a mérlegben van szerepe, főkönyvi szinten a 362. Költségvetési kiutalási igények számla a döntő.
 Nem történik meg a lekötött tartalékok meghatározása, illetve az ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok és a tenyészállatok és az immateriális javakra adott előlegek átsorolása, holott az újrakodifikált Számviteli törvény átmeneti rendelkezései szerint ez kötelező.